Finland – Studiereis Passend Onderwijs met Interstudie/NDO – november 2012

Zie het reisverslag van deze reis.
 Multimediale leerexpeditie voor docenten en middenmanagers VO

Kwaliteitsonderwijs bieden aan iedere individuele leerling is een hot item. Het kabinet stuurt aan op een kwaliteitsslag van ons onderwijs en de beloningsstructuur. Ook de Wet op Passend Onderwijs is hoe dan ook in aantocht. De noodzaak voor de docent om echt te kunnen differentiëren komt steeds dichterbij: straks vraagt maar liefst 1 op de 4 (!) leerlingen om speciale aandacht.

De tijd van de ‘eenheidsworst’ is voorbij. Maar het onderwijsveld loopt aan tegen dilemma’s en praktische vragen als het gaat om motivatieproblemen, tegemoetkomen aan kwaliteiten/talenten en manieren om gebruik te maken van verschillen, zoals:

 • Op welke manier kan ik die leerling met ADHD, Asperger, dyslexie, etc. beter betrekken bij het leren?
 • Waar let ik dan op en hoe pak ik dat aan?
 • Hoe zet ik individuele kwaliteiten meer in ten behoeve van de groep?

De druk op resultaat stijgt. Goede praktijkvoorbeelden kunnen helpen. Uit eigen land, maar ook door over de grens te kijken. Hoe kan het bijvoorbeeld dat differentiatie in goed scorende onderwijslanden, zoals Finland, de normaalste zaak van de wereld lijkt en de resultaten heel goed zijn?

Leer- en reistraject Finland

Interstudie NDO biedt in nauwe samenwerking met ICT&E een ervaringsgericht leertraject aan voor middenmanagers en docenten in het VO. Het totale traject omvat negen dagen. Onderdeel is een zesdaags bezoek aan diverse VO-scholen in de regio Helsinki, Finland.

We hanteren tijdens het traject de methodiek van ‘appreciative inquiry’ (waarderend onderzoek), waarbij succesvolle ervaringen fungeren als sleutel om de eigen kracht en oplossingen te herkennen en verdiepen. In steekwoorden:

 • Van fouten kun je leren; om te kunnen ontwikkelen zijn successen nodig.
 • Een positieve benadering geeft meer energie en minder weerstand en biedt tegenwicht voor kritische geluiden.
 • Er ontstaat een meer onderzoekende, reflectieve houding op alle niveaus (leerling, docent, management).
 • Het nodigt uit tot betrokkenheid en eigenaarschap.

Het traject:

 • Startbijeenkomst – 20 september 2012
 • Reis: 3 – 9 november 2012
 • Twee werkbijeenkomsten waarin we de bevindingen omvormen naar mogelijkheden om de ervaringen te borgen in de eigen school. (11 december 2012 en 10 januari 2013)

Het traject kent een studielast van:

 • Reis: 40 uur – 5 werkdagen
 • Werkbijeenkomsten: 15 uur
 • Voorbereiding

Voor wie?

Dit leertraject is ontworpen voor teamleiders en docenten VO, waarbij we streven naar minimaal 3 deelnemers per school. Het is van belang dat er na dit traject vanuit een reëel draagvlak binnen de school acties ondernomen kunnen worden om de opgedane kennis en inzichten breder uit te zetten. Deelnemers dienen enige Engelse spreekvaardigheid te hebben. Voorwaarde is verder dat er vanuit de deelnemende scholen een daadwerkelijke vraag is rondom het vormgeven van onderwijs dat beter aansluit op de toenemende diversiteit in de klas. Met elkaar creëren we een rijke leeromgeving waarin aandacht is voor wat wél werkt.

Wiki

We werken in dit leertraject samen in een webbased leeromgeving (wiki) waarin de deelnemers van en met elkaar leren. De wiki biedt een online werkruimte waarin je vooraf al contact kunt leggen met elkaar en de gastscholen. Dat vergroot het rendement van de reis naar Finland. Kennismaking met de praktische mogelijkheden en inzetbaarheid van nieuwe media als leermiddel is een bijkomend voordeel van deze manier van werken.

Kosten en BIOS-subsidie

Bij 24 deelnemers bedraagt de netto deelnameprijs € 3.000,- per persoon, inclusief:

•    Drie werkbijeenkomsten in Nederland

•    Reis- en verblijfkosten in Finland

•    Een jaar lang gebruik van de webbased leeromgeving

Per persoon is er de mogelijkheid € 750,- BIOS-subsidie aan te vragen, waarmee de uiteindelijke deelnameprijs € 2.250,- per persoon bedraagt. Let op: alleen wanneer u zich voor 1 april aanmeldt, kunnen wij deze subsidie collectief voor u aanvragen.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Mara Lammertzen

Bob Hofman (06) 22 79 64 50 – b.hofman@ict-edu.nl

Samenwerking

Mara Lammertzen-Kuiper (Interstudie NDO) en Bob Hofman (ICT&E) zijn projectleiders en uitvoerders van deze reis. Zij dragen zorg voor de procesaansturing en faciliteren het maken van vruchtbare verbindingen. Naast hun eigen expertise nemen ze brede kennis mee vanuit de verschillende landelijke netwerken waarin beiden actief zijn en hebben zij toegang tot veel plekken waar oplossingen aan het ontstaan zijn.

Mara Lammertzen (Interstudie NDO) is naast trainer in het PO, VO en MBO (o.a. pedagogisch-didactische opleidingen, trainingen nieuwe media en communicatieve vaardigheden) ook facilitator Human Dynamics en werkt in al haar trajecten actief met en vanuit verschillende leer- en communicatiebehoeften.

Bob Hofman (ICT&E) heeft jarenlange les- en trainingservaring en ontwikkelt inspirerende leerexpedities, waarin ICT en globalisering een centrale rol spelen. De leerexpedities komen tegemoet aan de ontwikkelingen en uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Zijn kracht ligt in het ontwerpen van innovatieve onderwijsprogramma’s over de hele wereld die authentiek en opbrengstgericht zijn, zoals het Global Teenager Project en Learning Circles.

 


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.