Japan calling :-)

6th annual International Youth Summit Hyogo

iEARN Nederland en het Corlaer College, Nijkerk, reizen in maart 2015 naar Kobe, Japan op uitnodiging van de IYS Steering committee, Hyogo Prefectural, Japan.

This historic 3-day event is expected to bring together educators and innovators from around the world to collaborate and exchange their cultures and find solutions for diaster prevention and risk reduction techniques .
The Summit will provide a world-wide community initiative involving students, educators, and organizations at all levels. It is designed to significantly increase opportunities for sharing best practices and preventions from Natural Disasters and emerge new education-related online projects around the globe while supporting cultural awareness and recognition of diversity.

Lees meer...

7 april – lef, moed en avontuur

Zeven reizen
In de afgelopen 4 jaar gingen Gert en Bob met bijna 200 deelnemers in zeven studiereizen op zoek naar vakmanschap, vertrouwen, verbinding, inspiratie, verwondering en kwaliteit. Een winter in Finland die uitbleef, een ‘snow blanket drop down’ in Canada en vooral prachtige mensen. Anita, Jari, Steve, Hanna en Miina, Dwayne en Lisa, Michel, Andy en Dean, stuk voor stuk warme onderwijsmensen die hun keuken voor ons wijd open zetten. De feedback op de reizen in 2014 naar Finland en Canada is hartverwarmend om te lezen en er is nog steeds een App groep actief die ons er steevast aan herinnert dat ‘Patsy’ toch wel heel hoog in de top-2000 moet eindigen. …

Lees meer...

Inschrijving Learning Circles Open

Learning Circles Kinderrechten 2015

In het project: ‘Met lot op reis‘ deelden in 2014 ruim 2000 leerlingen uit negen landen een fantastisch leeravontuur over kinderrechten. Lot is een initiatief van Herman van Veen en is sinds juli 2014 ondergebracht in Lot’s Foundation. De stichting wil kinderen wereldwijd bewust maken van hun rechten.

In samenwerking met Lot’s Foundation bieden het Global Teenager Project en ICT&E van 9 februari t/m eind mei 2015 opnieuw een aantal Learning Circles Kinderrechten in het Nederlands en Engels aan.

De inschrijving voor de nieuwe Circles is open!

Lees meer...

Meeting with Ontario Minister of Education

Update:
On Thursday November 20th 2014 all Dutch delegates of the ‘Quality of Learning’ have been invited by the Ontario Minister of Education Mrs. Liz Sandels  for a ‘Ministerial Quest conference breakfast’! …

Lees meer...

Visible Learning Down Under

We gaan opnieuw naar Sydney en Melbourne!!

Na een  prachtige studiereis naar Australië in 2017, reisden we van 15 februari t/m 2 maart 2019 met een groep van 18 deelnemers opnieuw naar Sydney en Melbourne. Hier het dagelijks verslag van onze avonturen. …

Lees meer...

Van leren voor een toets, naar…..

Van leren voor een toets, naar assessment dat bijdraagt aan het leren “En hoe is het gegaan vandaag? Hoe heb je je proefwerk gemaakt? – Geen idee mam, het kan een 3 of een 9 zijn.”

Van 11-18 november 2017 maken we een studiereis naar Canada rondom de thema’s ‘Quality of Learning – Assessment as Learning’.

Herkent u deze situatie? Leerlingen die ‘leren voor de toets’, docenten die veel tijd steken in het nakijken en als de leerling zijn werk terug krijgt, kijken ze naar het cijfer… en dat was het.

Veel docenten werken al aan manieren om maatwerk te leveren. Ze willen recht doen aan verschillen en hun leerlingen een actieve rol geven in het leerproces. …

Lees meer...

Peer Learning Circles 2019

Een Learning Circle is een tijdelijke ‘wereldwijde klas’ waarin leerlingen en leerkrachten van alle onderwijssoorten in binnen en buitenland samenwerken en samen leren. Met behulp van internet, e-mail en social media, communiceren leerlingen rond vooraf afgesproken thema’s met elkaar. Dit zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen zoals het recht op voeding, veiligheid, onderwijs of gezondheid. In een Learning Circle leren kinderen op basis van wederkerigheid. Door ervaringen en kennis uit te wisselen, ontwikkelen ze inzicht in elkaars leefomgeving. Werken in een Learning Circle betekent voor een school bezig zijn met vakinhoud, coöperatieve leervormen, wereldburgerschap en 21st century skills tegelijk. Dat maakt elke Learning Circle een unieke leerervaring voor leerling en leerkracht.

Lees hier meer over de Peer Learning Circles in 2019. …

Lees meer...

Expeditie Corlaer

Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. Dat is sinds 2007 de opzet en aanpak van “Expeditie Corlaer”. We constateerden aan de start in 2007 dat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een verantwoorde wereldburger te worden, nog onvoldoende in het huidige leren verankerd zijn. Vanuit die constatering is de Expeditie Corlaer geboren en als idee beloond in de top van het landelijk innovatietraject van de VO-raad: “Durven – Delen – Doen”.

Peru, Thailand, Oeganda…..lees alles over de de nieuwe Expedities van Expeditie Corlaer in 2018-2019. …

Lees meer...

Lot’s Foundation

Na een succesvol project ‘Met Lot op reis’ in 2014, bieden ICT&E en GTP in samenwerking met Lot’s Foundation in februari 2015 opnieuw Kinderrechten Learning Circles aan.
Meer nieuws volgt z.s.m. …

Lees meer...