ICT&E / GTP – Learning Circ…

GTP – Learning Circles 2016 – 2017

February – May 2017

 

In 2017 more than 2000 students from 14 different countries shared a fantastic learning adventure in challenge based Learning Circles on 3 themes.
Participants from 66 schools were excited about the learning outcomes: students shared their stories, experiences and knowledge and practiced many skills together to become global citizens with an opinion and a clear voice.

The Challenge Based Learning Circles started again on February 6 (2017) until the end of May, offered by The Global Teenager Project, iEARN and ICT&E.

In 2017 Learning Circles in 3 themes:

 • Children’s Rights: with an introduction phase to get to know each other and Challenges about ‘the right to a safe home’ and ‘the right to learn & play’. The assignments encourage to wonder and explore living conditions of children worldwide. This Circle will increase students’ international connection and awareness.
  –> We are proud to introduce you to our Learning Circle Ambassador Mohamed Sidibay!
   –> Take a look at the 12 Learning Circle Wiki’s of 2017
 • ME becomes WE – Learn 2 change: with an introduction phase and Challenges in which students will explore their characteristics and talents, discovering ways to ‘join forces’ and be meaningful for others. In this Circle students will plan social activities and carry them out.
  Different global responses will give an interesting ‘new look’ on opportunities in life.
  –> Take a look at one of the ME/WE Circles
 • Saving Our Planet: with an introduction phase and two Challenges in which students will do research about 2 Sustainable Development Goals which are aimed to protect our planet: Affordable and Clean Energy & Climate Action. In this Learning Circle students are sharing research, opinions and experiences. The assignments are inviting all to learn and work together, to make the world a better place.
  –> Take a look at on of the SOP Circles

See also:

 

iEARN Learn with the world, not just about it!

Collaborate

 

A Learning Circle is a virtual classroom where students and teachers can work and learn together with their peers around the world. Using the internet, email and social media, students communicate around specific themes. These themes are meaningful and relevant to all children and youth. See also the article published in The Toronto Star in July 2014.

In a Learning Circle students learn with each other, about each other and collaborate in themes to create a deeper understanding of various topics and meaningful (world)issues. By sharing experiences and knowledge in a wiki, they develop more insight into each others’ environment and circumstances. Working in a Learning Circle means that a school is engaging in professional, cooperative learning, global citizenship, and 21st century skills simultaneously. That makes each Learning Circle a unique learning experience for student and teacher.

In the Learning Circles students are challenged to wonder, question, explore and share. With their stories and contributions they connect with students at school and abroad. Collaborative learning makes children aware and gives them a voice.

Kennedy PS Tracy Mohamed_LC2015

Teachers and students of grade 7, Kennedy PS in Toronto in Canada made it visible in their school: ‘We are learning with the world in the Learning Circles Children’s Rights!’

Nederlands:

Learning Circles Kinderrechten 2017

NIEUW —> Voor de Engelse Circles van 2017 was keuze uit 3 thema’s mogelijk.
Zie de Engelse beschrijving bovenaan deze pagina.

Na succesvolle ervaringen in 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn van februari t/m mei 2017 nieuwe Learning Circles aangeboden. In het Nederlands hebben groepen uit het regulier en speciaal Basisonderwijs én Voortgezet Onderwijs samen gewerkt rondom het thema Kinderrechten. Na een kennismaking met leeftijdgenoten van de andere scholen werd in uitdagende opdrachten aandacht besteed aan de thema’s ‘het recht op een veilig thuis’ en ‘het recht om te leren & spelen’.  In de uitdagingen werden leerlingen uitgenodigd zich te verwonderen en kennis en bewustzijn te vergroten over levensomstandigheden van kinderen wereldwijd.

 

Handig:
Informatie over de Learning Circles Kinderrechten 2016
Naar de 12 Learning Circle Wiki’s van 2017
Voorbeelden uit de wiki’s van 2015
Een mooie compilatie –> Learning Circles 2015 selectie.
Ervaringen van deelnemers –> Testimonials van Nederlandse scholen
Artikel COS: Learning Circles, online werken aan een betere toekomst! – Harry Dubois
Artikel Lecso: ‘Een venster naar de andere kant van de aarde‘ – interview met Thierry Koningstein.

Samenwerken

Een Learning Circle is een tijdelijke ‘wereldwijde klas’ waarin leerlingen en leerkrachten van alle onderwijssoorten in binnen en buitenland samen werken en samen leren. Met behulp van internet, e-mail en social media, communiceren leerlingen met elkaar over betekenisvolle vraagstukken die actueel zijn in de wereld.

iEARN Learning with the world, not just about it

In een Learning Circle leren kinderen op basis van wederkerigheid. Door ervaringen en kennis uit te wisselen via een wiki, ontwikkelen ze inzicht in elkaars leefomgeving. Werken in een Learning Circle betekent voor een school bezig zijn met vakinhoud, coöperatieve leervormen, wereldburgerschap en 21st century skills tegelijk. Dat maakt elke Learning Circle een unieke leerervaring voor leerling en leerkracht.

In deze Learning Circles worden kinderen uitgedaagd tot verwonderen, vragen, onderzoeken en delen. Met hun verhalen en bijdragen verbinden leerlingen uit binnen- en buitenland zich met elkaar. Samenwerkend leren maakt ze bewust van verschillende levensechte vraagstukken. Samen thema’s uitwerken die spelen in de wereld, samen ervaringen delen geeft hen een hierin een stem.

Ter aanvulling:
De kosten voor deelname aan een Learning Circle bedragen voor Nederlandse scholen € 395,- per deelnemende groep. Ook scholen uit Canada, Zuid-Afrika en enkele andere landen doen een passende bijdrage. Hiermee wordt de organisatie, het opzetten van de Circles én het begeleiden van alle scholen in de bekostigd. Met de opbrengst ondersteunen we ook scholen in landen die ontoereikende financiën voor deelname hebben.