ICT&E / peerScholar / Wiskunde formatief

Wiskunde formatief

Drie themabijeenkomsten ‘Wiskunde formatief’ 2018 – 2019

De kracht van samenwerken en uitwisselen
Tijdens de inspiratieavond op 8 oktober gingen 30 deelnemers, samen met Michel en Bob, met ‘Wiskunde formatief’ op de HU aan de slag. Mede door het werk van John Hattie weten we dat het samen voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs het krachtigste middel is dat we in handen hebben om een positieve invloed uit te oefenen op de resultaten van leerlingen. Dat is wat we deze avond opnieuw hebben ervaren en graag samen willen voortzetten. We kozen drie data voor de werkbijeenkomsten:

 • Maandag 3 december 2018 – 16:00 – 20:00 uur,
 • Maandag 18 maart 2019 – 16:00 – 20:00 uur
 • Maandag 16 november 2019 – 16:00 – 20:00 uur

 

Locatie voor de drie bijeenkomsten is: X11, Vondellaan 178, 3521 GH Utrecht

We vormden 7 subgroepjes die een van de volgende thema’s gaan oppakken om zich in te verdiepen en mee te experimenteren:

 • Peer-feedback
 • Eigenaarschap leerlingen (eigen leerdoel)
 • Leerlingen volgen / leerproces monitoren
 • Werken vanuit leerdoelen (geen cijfers meer?)
 • Wat is eigenlijk het doel van wiskunde?
 • Feedback geven (effectief en efficiënt)
 • Werkvormen, kleine en praktische voorbeelden

 

Waarbij de deelnemers hebben aangegeven dat:

 • De subgroepjes gaan met een eigen leervraag aan de slag: verdiepen, voorbereiden, uitvoeren, evalueren, uitwisselen, enzovoorts.
 • Elke themagroep in de thema-map een tekstdocument met de gedeelde leervraag en bronnen noteren.
 • We het geleerde uitwisselen, we met elkaar kijken waar we staan en opnieuw eenzelfde proces in gaan (wisseling van themagroep mogelijk)..
 • Ze het fijn vinden dat Bob en Michel het proces faciliteren; bijdrage van 150 euro per deelnemer als tegemoetkoming in de kosten.

 

Wat was ook al weer de aanleiding voor deze thema-bijeenkomsten?
Tijdens de peerScholar workshops rondom feedback en reflectievaardigheden kreeg Bob Hofman met regelmaat de opmerking: “Formatief werken is heel zinvol bij de talen maar niet of nauwelijks geschikt bij exacte vakken / wiskunde”.

Toen recent John Hattie’s boek ‘Visible Learning and Mathematics’ uitkwam, hebben Michel van Ast en Bob Hofman elkaar opgezocht met het idee: met ‘de kracht van samen’ moeten we toch verder kunnen komen met formatief  bij Wiskunde. Dat resulteerde in een inspiratiebijeenkomst op 8 oktober, waarvoor zich 35 deelnemers aanmeldden.

Dit was het programma van 8 oktober:

15:45 uur – Inloop
16:00 uur – Welkom door Michel en Bob, voorstellen van de deelnemers.
16:15 uur – Gemeenschappelijke taal en feedback*?
16:30 uur – Delen van ervaringen met formatief en Wiskunde door de deelnemers
17:45 uur – Samen eten – broodjes en…
18:30 uur – Opzoek naar de kracht van samenwerken en uitwisselen
18:45 uur – Afronden, vervolgafspraken?
20:00 uur – Afsluiting

Deelnemers
Met behulp van de werkvorm ‘twee waarheden en een leugen’ hebben we kennis met elkaar gemaakt. Dat leverde veel verraste en vrolijke gezichten op. Een werkvorm die je overigens ook goed bij wiskunde kunt inzetten. De antwoorden van leerlingen op de vraag “Schrijf twee waarheden en een leugen op over het oplossen van kwadratische vergelijkingen” geeft je veel inzicht in de voorkennis, maar ook in de ‘concerns’ die leerlingen ten aanzien van in dit geval kwadratische vergelijkingen hebben.

Model Formatief
Vanuit de ontwikkelingen in het ‘Leerlab Formatief’ deelde Bob (leerlabcoach) het concept-model ‘Formatief’: formatief toetsen, formatief evalueren, formatief leren, formatief werken, formatieve cultuur.
Feedback op het model leidt er toe dat we ‘Formatief evalueren’ willen aanpassen in ‘Formatief leren.
Ook keken we naar verschillende vormen van (peer) feedback; hoe leerlingen en docenten het geven, ontvangen en verwerken van feedback (reflectievaardigheden) aanleren en toepassen.

1) Formatief toetsen is een middel om informatie op te halen over het niveau van de leerling ten opzichte van het leerdoel, met als doel dat de leerling zich kan verbeteren.

2) Formatief evalueren (leren?) is een cyclisch leerproces van doelen stellen, inzicht krijgen in de voortgang van de leerling t.o.v. die leerdoelen m.b.v. bijvoorbeeld een formatieve toets, het geven van feedback en het aanpassen van het onderwijs om de leerling de gewenste groei richting de leerdoelen te laten bereiken.

3) Formatief werken is een breder proces waarbij docenten samenwerken bij het vaststellen waar een leerling zich bevindt ten opzichte van een leerdoel en bepalen wat er nodig is om het leerdoel te bereiken. Een team van docenten werkt toe naar schoolbrede afspraken over formatief werken. Het aanleren en toepassen van (reflectie)vaardigheden is opgenomen in een leerlijn vaardigheden.

4) Formatieve cultuur is een cultuur met een growth-mindset, waarin samen gekeken wordt wat er goed gaat en waar we samen beter in kunnen worden. Een cultuur die gedragen wordt ouders en alle betrokkenen op de  school. Docenten zijn eigenaar van eigen leren en ontwikkeling. Ze stellen, net als de leerlingen, eigen leerdoelen, reflecteren op inhoud en evalueren op proces d.m.v. succescriteria.

 

 


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Naam Email