Get the Flash Player to see this movie.

ICT&E

Welkom op de website van ICT&E waar...

Where is Bob?

* gewerkt wordt aan veranderen in onderwijs;
* aandacht is voor advisering en begeleiding van (school)organisaties;
* de 7 C's het uitgangspunt vormen voor Global Learning;
* enthousiast, innovatief, daadkrachtig, betekenisvol, waarachtig kernwoorden zijn;
          build animated gif