Get the Flash Player to see this movie.

Disclaimer

Nederlandse versie:
Alle E-mail berichten (inclusief bijlagen) van ICT&E zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan ICT&E geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt ICT&E u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst ICT&E u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

English version:
All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by ICT&E

ICT&E cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of ICT&E.

The information contained in messages (with attachments) from ICT&E may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named.

If you are not the intended recipient, you are requested by ICT&E to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by ICT&E that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.