Get the Flash Player to see this movie.

Suriname Algemeen PO/SO

Het voortraject
Suriname - Ver weg en toch dichtbij!!

De Learning Circle
De eerste videoclips van de learning cicle (Lions) staan online!

De afsluiting
Aflsuiting van de Learning Circle in Armhem en Paramaribo

(V)SO en PO in een Learning Circle?
Onderwijs heeft tot doel kinderen te vormen en voor te bereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. ICT bij uitstek biedt kinderen uit het regulier- en speciaal onderwijs de kans om samen te leren. Met het samenwerken van PO en (V)SO scholen ontstaat een leergemeenschap waar, met de juiste aanpassing, een beperking niets meer uitmaakt. Een ‘gemengde Learning Circle SO-PO’ is niets meer en minder dan een afspiegeling van de werkelijke wereld om ons heen. In een Engelstalig Learning Circle project tussen scholen uit Nederland en het Midden-Oosten noemden de scholen dit ‘ United beyond our Diversities’.
De praktijk laat zien dat kinderen en jongeren die (internationaal) samenwerken moeiteloos barrières slechten die volwassen als drempel voor samenwerkend leren hebben bedacht.
De partners in de Learning Circle Nederland-Suriname willen dat als vertrekpunt nemen.
 
Train-de-Trainer’ in Suriname
Schoolbezoeken en een gezamenlijk trainingsdag vinden plaats in Paramaribo in december 2007.
Tijdens de scholingsdagen worden i.o. met de deelnemers de thema’s binnen de uit te voeren Learning Circle vastgesteld.

Studieweek in Paramaribo
- Vertrek vanaf Schiphol: zaterdag 12 januari 2008
- Terug op Schiphol: zondag 20 januari 2008

Contactpersonen Suriname
Mw. Miriam Weekers (coördinator traject Suriname)
Mw. Angela Rensch
Mw. Irene Hewitt

Contactpersonen Nederland
Dhr. Nico Teunissen (coördinator traject Nederland)
Dhr. Bob Hofman (ICT&E)

Sponsor
Deze Learning Circle wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Gelderland, afdeling EZ en Onderwijs en Kennisnet

De project ondersteunende links staan in het rechtermenu.