Get the Flash Player to see this movie.

SMART Teaching and Learning

      
 
Dit was echt fantastisch!
07-04-2009!!

Hoe het allemaal begon… het 2007 SMART Science & Math project.

Van 13-21 oktober 2007 brachten 16 Nederlandse docenten een studiebezoek aan Alberta, Canada met als doel samen te werken en leren met Canadese collega’s. Dit studiebezoek leverde een ongelofelijke hoeveelheid nieuwe kennis en ervaring op over het gebruik van digitale schoolborden. We keken vooral naar hoe het leren verandert of beter gezegd zou kunnen veranderen met het gebruik van een digibord. Daarnaast leverde de cursus en de reis een blijvende band op tussen de deelnemers; elk van de deelnemers is als digibord ‘ervaringsexpert’ een coach in de school geworden.

Na de studiereis, tijdens de werkbijeenkomst van 22 januari 2008, werden de gezamenlijk gemaakte lesideeën en de SMART Board ervaringen uitgewisseld; al snel werd duidelijk dat er van alles in de scholen op gang was gekomen. Enthousiaste verhalen over nieuwe mogelijkheden volgden elkaar op, we vroegen ons af: “Hoe deel je nu al die waardevolle ervaringen met anderen binnen en buiten je school”?

Dat werd een mooie vraag voor de Kennisrotonde van Kennisnet; twee maanden later was het project “Goed voorbeeld doet volgen” geboren. Elk van de 10 deelnemende scholen maakt een webbased videoclip, die samen met een korte inleidende animatie, krachtig de toegevoegde waarde van het digibord in beeld brengt.

Op dinsdag 25 november 2008 presenteren we “Goed voorbeeld doet volgen” op de I&I conferentie in Lunteren; alle ontwikkelde materialen als lesideeën, digibord bestanden en videoclips komen dan vrij beschikbaar.
top

Waarom – ‘SMART Teaching and Learning’ (STaL)
Waarom opnieuw een project en studiereis digiborden naar Canada?
De digiborden komen met honderden tegelijk de scholen binnen; een fantastisch hulpmiddel om het leren te verrijken en activerende didactiek vorm te geven.
Kernvraag voor ICT&E is dan: “Wat hebben docenten en leerkrachten nodig om dat mooie digibord meer te laten zijn dan een duur projectiescherm. Hoe leer ik als docent alle mogelijkheden in mijn les te benutten”?
ICT&E biedt, i.s.m. de Hogeschool Utrecht (
Michel van Ast) aan 20 docenten de kans op een uitdagende wijze ervaringsexpert in uw school te worden. Een coach in het gebruik van digiborden.

Door deelname aan de 2009 SMART Teaching and Learning cursus en studiereis krijgt u de unieke kans deel uit te maken van een actieve groep digibord gebruikers en krijgt u toegang tot een uitgebreid en inspirerend (inter)nationaal netwerk. 
top

Wat – Doel van het Project
Doel van dit professionaliseringstraject SMART Teaching and Learning is 16-20 Nederlandse docenten te verbinden aan 16-20 Canadese collega’s om samen te werken aan het zinvol gebruik van digiborden. De deelnemende scholen, docenten en leerlingen gebruiken bestaande en creëren samen nieuwe digitale leermiddelen voor het digibord.
De ontwikkelde materialen worden aan het einde van de cursus gedeeld; u maakt een les voor een digibord, u krijgt er 20 terug die u zo kunt inzetten of opnieuw aan uw specifieke wensen zijn aan te passen.
Nadrukkelijk kijken we verder dan alleen de techniek; we willen voorbij het aantrekkelijk presenteren en onderzoeken hoe het digibord het leren en denken kan activeren of hoe het gebruik van stemkastjes elke leerling bij de les houdt. Door een tablet in de klas te laten rondgaan, kunnen leerlingen samenwerken op het digibord; leerlingen brengen zelf hun bronnen in en de aantekeningen op het digibord gaan na de les zo in de ELO.
Het SMART Teaching and Learning project investeert in mensen en geeft tools aan een team om volop “ICT-verrijkt leren’ in te zetten.

top

Wie – de Deelnemers
De cursus en studiereis zijn open voor leerkrachten en docenten uit alle vakgebieden; talen, kunstzinnig, exact, zaakvakken en zelfs LO. Op basis van uw profiel gaan we samen met onze Canadese partners op zoek naar een zo goed mogelijke match; de deelnemers uit Nederland en Canada leren van en met elkaar. Niet uit de handleiding van het digibord, maar door in en met een Canadese klas te ervaren hoe verrijkend een digibord kan zijn.
Een van de deelnemers uit het 2007 project zei na de reis naar Canada: “Ik heb simpelweg weer meer plezier in lesgeven en heb er een schat aan bronnen en didactische mogelijkheden bij gekregen. Een bezoek aan de Niagara watervallen levert u een onvergetelijke Canada indruk op; een bezoek aan het SMART hoofdkantoor in Toronto geeft u een vooruitblik in hoe de grootste digiborden leverancier ter wereld aankijkt tegen onderwijs in de 21e eeuw.
 
top

Wanneer – Tijdlijn
Het ‘SMART Teaching and Learning’ project start in januari 2009 met een interactieve workshop in het digiborden kenniscentrum van de HU in Utrecht. Doel is elkaar te leren kennen en via videoconference met de Canadese counterparts in Toronto contact te leggen. Uiteraard hebben we een digibord in Canada en een digibord in Nederland met elkaar verbonden. In een workshop in maart bereiden we de studiereis van 4 – 11 april 2009 voor. Het project sluit af met een workshop in juni waarin we alle ervaringen en ontwikkelde materialen delen.
Natuurlijk hopen we op een tegenbezoek van de Canadese counterparts in het schooljaar 2009 – 2010.

top

Wie – de organisatie
Dit ‘SMART Teaching and Learning’ project wordt georganiseerd door ICT&E, Dieren.
  • Mr. Bob Hofman, organisator
  • Mr. Harry Dubois, certified SMART, Wintoets en Apple trainer
  • Mr. Michel van Ast, Hogeschool Utrecht, didactisch expert in het gebruik van digiborden.
In nauwe samenwerking met:
  • SMART Canada, Toronto, Giancarlo Brotto, Education Consultant
  • Mrs. Anita Townsend, Principal of Curriculum  - Simcoe County District School Board, Ontario, Canada
  • VSV International, Houten, Netherlands
Het Simcoe County District kenmerkt zich als innovator in professionalisering van docenten en schoolleiding. Internationaliseren wordt gezien als katalysator in verandering en de samenwerking met Nederlandse docenten wordt omarmd. We zijn in GTA (Greater Toronto Area) meer dan welkom en er is nu al bereidheid uitgesproken onze activiteiten op school- en inspectieniveau te ondersteunen. Er worden 20 docenten als counter parts ondersteund, dit project maakt deel uit van hun professionaliseringsplan.
top

Hoe – deelname, opgeven en financieel
U kunt zich digitaal voorinschrijven via de knop register in het rechtermenu; inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst. Voor uw definitieve inschrijving stuurt u een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar ICT&E
De kosten voor deelname aan het ‘SMART Teaching and Learning’ project, inclusief de studiereis naar Canada, bedragen € 2.290,-.
Voor betalings- en annuleringsvoorwaarden, zie ‘finance’ in het rechtermenu.
top