Get the Flash Player to see this movie.

Co-creatie met Nederlandse en Finse collega’s

In een uitdagende leeromgeving, waarin social media een expliciete rol spelen, werk je – onder meer aan de hand van excellente voorbeelden van zowel Nederlandse als Finse collega’s – aan nieuwe vragen en passende antwoorden daarop. Hoe wil je jouw onderwijs eruit laten zien? Als docent in de klas, als leidinggevende aan docententeams, als school?

De inhoudelijke richting van het leertraject wordt gezamenlijk vastgesteld (co-creatie) op basis van individuele en schoolbrede vragen die er leven onder de deelnemers. Je eigen vragen vormen het uitgangspunt voor het vaststellen van de leerrichting en blijven tijdens het traject de leidraad. De deelnemers fungeren onderling als critical friend. Daarbij kan ‘prettig brutaal’ gewerkt worden door onderzoekende vragen te stellen en soms een spiegel voor te houden. Deze aanpak maakt andere denk- en doestappen mogelijk. Een krachtige aanzet tot veranderen op organisatieniveau!

De Finse context draagt bij aan ‘het kijken naar je eigen uitdagingen vanuit een ander perspectief’. We bieden als organisatoren geen kant-en-klare oplossingen, maar wel de instrumenten en een beproefde methodiek om tot passende oplossingen te komen.