CTG – Sunday October 19th 2008

Evaluatie Ambassadeurs SO – Closing the Gap(geplukt uit evaluaties van de deelnemers)

 

Persoonlijk 

 • Met name dingen geleerd over presenteren. Ik ben redelijk tevreden over mijn eigen inbreng waarbij ik me (door een opmerking van Bob) wel bewuster ben over ‘hoe verstaanbaar ben ik in de zaal en wat doet dat met mij’. Ik heb door het kijken naar onze presentatie en die van anderen wel veel geleerd over ‘hoe breng je de boodschap over’. Gaat over structuur van een presentatie en wie de boodschap op welke manier probeert over te brengen.
 • Ik ben zelf 12 jaar bovenschools ict coördinator geweest in het openbaar basisonderwijs van Den Helder. Nu heb ik er net een jaar opzitten als ict coördinator op SO/VSO De Alk. Aangezien ik nooit in het SO voor de klas heb gestaan (afgezien van 3 weken invalwerk in het speciaal basisonderwijs, heel lang geleden) moest ik die inhaalslag in elk geval nog (af)maken. Wat dat betreft heb ik deze week een sprong vooruit gemaakt, in mijn gesprekken met de mensen uit onze groep. Daar ben ik veel wijzer van geworden. De structuur van zo’n werkweek is daar ook meer geschikt voor dan de bijeenkomsten op woensdagmiddag.
 • Door andere gesprekken kan je dat wat je doet weer eens spiegelen, je ziet en hoort dingen van anderen die je aan het denken zetten.
 • Ik ben vorig schooljaar begonnen als ict coördinator en lvs coördinator. Beide functies houden een nieuwe rol en positie in van mijn persoon binnen het team. Zowel de interactie met onderwijzend personeel als de interactie met leidinggevend personeel. De afgelopen tijd ben ik een wereld terecht gekomen waarin ik tegen meerdere vraagstukken, problemen en mogelijkheden ben gelopen. Deze groep geeft mij een ondersteuning om niet alleen problemen op te lossen, maar geeft mij veel inspiratie om ook juist de mogelijkheden veel meer ruimte te geven.
 • Tijdens de bijeenkomsten in Utrecht werd mijn rugzak met ervaringen beetje bij beetje gevuld en kon ik nieuwe ideeën en werkwijzen toepassen in mijn werksituatie. Mijn enthousiasme werd op mijn werkplek niet altijd gezien als meerwaarde en dat was voor mij soms erg frustrerend. Door gesprekken met de CTG-partners/collegae tijdens de bijeenkomsten en in Amerika, kon ik mijn innerlijke onrust omzetten in een positief denkproces en ervaar ik nu dat ik voor mezelf beter weet wat ik met mijn verdere carrière wil. Mijn ideeën over hoe je ICT binnen het onderwijs kunt inzetten wil ik gaan uitdiepen in, hoe organiseer je dit proces binnen je klas en school, maar ook welke content gebruik je hierbij. Het functioneren binnen een grote groep is altijd een bijzonder proces. Ik was me daar heel bewust van en genoot daarom extra van ons groepsproces. Ik voelde me thuis, kon mezelf zijn en was verrast dat zo’n grote groep met toch wel veel verschillende persoonlijkheden elkaar in hun waarde laat. Ik heb van iedereen wat geleerd. Het zou van toegevoegde waarde zijn als we in de toekomst momenten plannen waarop we niet alleen ervaringen en kennis delen, maar ook een kijkje nemen tijdens de werkmomenten.
 • Door het onderlinge overleg en de energie die uit de groep tevoorschijn kwam heb ikzelf ook weer een enorme hoeveelheid energie gekregen om aan mijzelf en mijn organisatie te gaan werken. Welke vervolgstappen zie ik:
  • contact houden met de huidige groep. Liefst in de vorm van elkaar af en toe te ontmoeten om opnieuw op de hoogte te worden gebracht van nieuwe programma’s.

  • Kijken naar mogelijkheden om in de toekomst samen te werken met andere groepsleden, het opzetten van een soort vraagbaak binnen de groep.

  • Het opnieuw bekijken van de toekomst van het ICT ambassadeurschap en hoe dit een vervolg kan krijgen. Zeker er zoiets van Closing the Gap in blijven houden maar nu ook gericht op andere landen.

  • Mijn eigen doelen heb ik vergroot en ik wil ook graag proberen om eenzelfde soort programma binnen het cluster 2 onderwijs te promoten. Voor mijzelf vooral om een groter klankbord te hebben en contacten te leggen met andere scholen. Ik heb gemerkt dat door dit soort bezigheden er een enorme vooruitgang zit in de ontwikkelingen op persoonlijk en op de schoolse zaken teweeg wordt gebracht.

ICT

 • Presentatie bijgewoond van leerkracht in special needs education over toepassingen van SMART digitaal schoolbord in haar eigen klas / school.  Zeer inspirerend. Daarnaast op de beurs het aangepaste (SMART)digitaal schoolbord gezien geschikt voor onder andere ook rolstoelleerlingen. Geweldige opstelling en flexibel en mobiel inzetbaar. (De Satalight learning station van InfoCor)
 • Presentatie bijgewoond over Web 2.0 toepassingen in Special Needs Education, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Enthousiast leerkracht vertelde uit haar eigen praktijk met vele  direct toepasbare mogelijkheden. Eén ervan heb ik direct in de groep gegooid voor gebruik: TWITTER. Een aantal andere Web 2.0 tools ga ik de komende weken onderzoeken op gebruiksgemak en inzetbaarheid. Hier zouden we als ICT groep Speciaal Onderwijs ook een topic van kunnen maken.
 • ProxTalker een communicatiemiddel dat mij opviel door zijn eenvoud en simpele bediening.  De mogelijkheden voor leerling, ouder, leerkracht zijn m.i. erg groot. Toepasbaar in veel situaties thuis en op school. Het gebruik van picto’s of zelf gemaakte plaatjes samen met zelf ingesproken teksten maakt het tot een uitstekend communicatiemiddel. Zeer gebruiksvriendelijk.
Inclusive onderwijs

 • Ik vind dat het voordeel van inclusief onderwijs alleen geldt bij lichter gehandicapte kinderen.  Kinderen die met de juiste ondersteuning  mee kunnen in het reguliere onderwijs.  Verder staat of valt het met de capaciteiten van de leerkracht.  Er is verder nog een sociaal voordeel. Kinderen zijn  onderdeel van de buurt en niet “gebrandmerkt”. Toch zullen de kinderen met meervoudige en zwaardere beperkingen  toch aangewezen blijven op apart, speciaal onderwijs. Het is zaak om een goede middenweg te vinden, waarbij keuzes niet bepaald worden door  geld.In de USA is men er wel van doordrongen dat inclusion not always the solution is.
 • Ik ben van plan om binnen Nijmegen een project op te starten met basisscholen om samen over inclusive onderwijs te praten en wat daarbij hoort. Er valt onderling veel, veel te leren van elkaar!!!
 • Sociaal werkt het prima en is het een verrijking maar voor het onderwijs is het een te grote verzwaring.) Er zou meer gekeken  moeten worden naar de behoeften van de kinderen en hun mogelijkheden,  er zou meer gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van de school ( de leerkrachten en de anderen kinderen) en de expertise moet gewaarborgd blijven. Er is een groot gevaar dat de expertise die nu in de verschillende SO scholen is versnippert wordt en niet meer voldoende toegankelijk is.
 • Mijn beeld van inclusief onderwijs is sterk veranderd. Van het idee dat op elke school alle SO-leerlingen moeten kunnen zitten (wat ik altijd bijzonder onrealistisch vond) naar het besef dat er een bandbreedte is waarop onderwijs inclusief ingericht kan worden (van totaal inclusief tot leerlingen zitten in een SO-klas en doen een activiteit per dag mee met een reguliere klas). Dat vraagt wel veel van hoe een schoolgebouw is ingezet. Misschien hoeft het niet perse te gaan over inclusief onderwijs, maar kan het wel gaan over inclusief leren.
 • De tendens is om te komen tot gedeeltelijke inclusie, omdat de ervaring heeft geleerd, dat een grote groep gehandicapte leerlingen er niet mee geholpen is om in het regulier onderwijs mee te moeten. Een goede mix van speciaal en inclusief onderwijs dus. Deze ervaringen zouden we in Nederland goed kunnen gebruiken in onze zoektocht naar de beste onderwijsvorm voor onze leerlingen met beperkingen.

Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.