Suriname – 19 januari 2009


Sc
hoolbezoeken

We gingen op pad naar de scholen met veel door de leerlingen gemaakte cadeautjes.

Mgr Wulfingh
Him en Hanneke verslaan het bezoek aan de Mgr.Wulfringschool.In een rustige wijk ligt de Wulfingschool. Daar aangekomen werd ons gevraagd even te wachten met uitstappen. Na 5 minuten werden we officieel welkom geheten door een aantal leerlingen in traditionele Surinaamse kleding en begeleid naar de ingangspoort van de school. Wat we daar zagen en hoorden bezorgde ons kippenvel, ondanks de tropische hitte.

We werden toegezongen door het schoolkoor, gedirigeerd door één van de leerlingen. De rest van de leerlingen stonden op de schoolgalerij en het schoolplein. Het was met één woord indrukwekkend en iedereen was er stil van.

Mevrouw Chiquita Gaddum-Dawson leidde ons rond langs de verschillende klassen. Deze school is een paar jaar geleden opgeknapt en daardoor had de school een frisse uitstraling. Gerard voelde zich meteen zo thuis dat hij een les aardrijkskunde van de docent “overnam” en de leerlingen vroeg naar hun kennis van Nederland.

Ook hier zijn de 3e en 4e klassen gesplitst in A (lfa) en B(éta) richtingen. Van deze school doen twee 2e klassen mee aan de Learning Circles. Halverwege de ‘schooltour’ moesten we “piepen” (= kijkje nemen ) in de bibliotheek. Daar ontdekte collega Tineke ook een boek van Carry Slee….. Een titel die haar en Hanneke niet echt bekend voorkwam.

De school heeft ook een ICT ruimte waar ongeveer 20 computers stonden, die o.a voorzien waren van de Encarta Encyclopedie.

De schoolpopulatie is een afspiegeling van de spreiding van de bevolkingsgroepen in Suriname. In de Stad (Paramaribo) wonen de meeste Creolen en dat zie je ook terug op de scholen. Veelal hebben de Creolen puur Hollandse (de Vries) of Engelse (Dawson) achternamen.

Hoewel de school katholiek is ( iedereen moet deelnemen de katholieke hoogtijdagen) viert men ook de religieuze hoogtijdagen van de andere geloofsgroepen.

 
In de pauze spraken we nog even individuele leerlingen. Uit die gesprekken blijkt dat kinderen toch overal hetzelfde zijn. Je hebt hier ook aardige en minder aardige docenten, in hun vrije tijd is MSN’en ook een belangrijk onderdeel en Valentijn wordt hier ook als een mooie gelegenheid gezien om je “stille lover” in het zonnetje te zetten.Tenslotte werden we “uitgezongen” met het prachtige ‘Eres tu’. Na een foto met het schoolkoor sloten we dit indrukwekkende schoolbezoek af.
George Aysin Skoro
Gu neti, hier Patries en Floor, vanuit ons hotelkamertje, schrijvend aan dit verslag, onder het genot van een Parbo.De aftrap van de schoolbezoeken in VMBO groep was de George Aysin school. Een ritje van ongeveer 15 minuten bracht ons op locatie. We werden hartelijk en gastvrij ontvangen door het schoolhoofd en haar collega’s. Zij gaf ons de rondleiding door de school.

De school is gebouwd in een open vierkant, met een grote binnenplaats. De lokalen en klassen beginnen met de klok mee wan, fo, dri en tu.

De verschillen zijn erg groot met onze scholen. Het lijkt een beetje terug gaan in de tijd. De schoolboekeboeke zijn van net na de oorlog. Het lesgeven is frontaal en koorlezen is hot. De mensen en leerlingen zijn ver voor in de tijd met vriendelijkheid en discipline.

Na afloop van de rondleiding kregen we een natje en een droogje in de docentenruimte, lekka lekka! Daarna kregen we tot onze grote verrassing een echte Suri bloem mee voor thuis. Wij vinden het zo bijzonder dat een school die eigenlijk niet veel heeft, zoveel kan geven. We waren erg onder de indruk.

Een aantal weet je weetjes:

 • De school heeft ongeveer 300 leerlingen
 • De lessen duren 45 minuten, van 7.30 tot 13.00 uur
 • Klassen hebben hun eigen lokaal, de docenten wisselen elk uur van lokaal (met Boeke Boeke en al)
 • 20 Leerlingen per klas.
 • Uniformen; licht blauwe blouses en blauwe jeans verplicht voor alle Mulo’s.
 • LO wordt alleen gegeven in de onderbouw.
 • Spaans, Engels en Nederlands zijn verplichte talen.
 • Leerlingen uitstuur komt zelden tot nooit voor. Als leerlingen hun huiswerk niet hebben gemaakt, wordt dit ter plekke gemaakt bij de directrice op kantoor.

Mo syi en tan bun vanuit Paramaribo! En bar odi aan het Huygens College!En gran tangi George Aysin skoro!

 

top
Christus Koning
De Christus Koningschool is een Katholieke school, een Vmbo Mulo, onder leiding van mevrouw Kaminah Martodrono en de onderdirectrice mevrouw Rotsburg. De kerk neemt een belangrijke plaats in binnen de school. Ook leerlingen van een ander geloof bezoeken samen met de klasgenoten de vaste kerkdiensten.Er zitten 361 leerlingen op deze school.

 • leerjaar 1
  • 4 klassen
 • leerjaar 2
  • 4 klassen
 • leerjaar 3
  • 3 klassen
 • leerjaar 4
  • 3 klassen

Er werken een totaal van 24 docenten

De school staat hoog aangeschreven waardoor er leerlingen vanuit heel Paramaribo en buiten districten de school bezoeken. De school begint ’s ochtends om half acht en er zijn leerlingen die al om half zes de deur uitgaan.

In leerjaar twee wordt gekeken of dat de leerling in een A-klas (alpha vakken) of een B-klas (Beta vakken) geplaatst worden.

Bij de vraag in de B klas naar hun vervolgopleiding bleek dat het merendeel  door wilt stromen naar Havo/Vwo.

De klasse grootte is gemiddeld 25 leerlingen.

We hebben kennisgemaakt met de klas die deel zal nemen aan deze Learning Circle en dat is klas 2D. De leerlingen hebben er zin in.

Deze klas is uitgekozen omdat zij kritisch zijn en hebben duidelijk een eigen mening.

Opvallende punten: school uniform  – Mulo scholen: een spijkerbroek een een lichtblauw overhemd.

Talen:  naast het Nederlands en Engels krijgen de leerlingen vanaf klas 2 ook Spaans dat  een hoofdvak blijkt te zijn en wordt 5 uur in de week gegeven.

Richenel Sloote
Om 8uur komen we op de school aan.

De kinderen staan allemaal op het schoolplein, keurig in rijen opgesteld. Een ontroerend ontvangst. De kinderen dragen een schooluniform evenals het schoolteam. Helaas hebben we de vlaggen parade gemist. We werden ontvangen door school directrice mevr. van Dijk.

Er zijn een paar kinderen uit klas 6 van juffrouw Jones die een lied voor ons hebben voorbereid.

Na een welkomswoord mogen we de klassen in om mee te kijken, een indruk te krijgen van de schooldag. De groepen hebben 25 tot 30 leerlingen, er wordt vooral heel netjes in de schriften gewerkt en de kinderen zijn heel enthousiast en nieuwsgierig naar ons. Sommige kinderen stellen een vraag en andere kijken afwachtend naar ons. De kinderen vinden het leuk als we af en toe een foto van ze maken die ze vervolgens op het kleine schermpje weer terug kunnen zien.

Op de school is sinds kort een R.T. ruimte, deze is mede mogelijk gemaakt door ouders. Deze ouders bieden zelf hun kennis aan aan de school. Zo is er een psycholoog en een maatschappelijk werkster. Hierdoor krijgen de kinderen genoeg ondersteuning en blijven er op deze geen kinderen blijven zitten. In de toekomst is het de bedoeling dat omliggende scholen ook innitiatief nemen om dit ook te gaan doen. Zodat ouders, schoolteam, leerlingen en deskundigen optimaal samen werken.

We werden gastvrij ontvangen en hebben een goede indruk gekregen van de school, kinderen en schoolteam. Geschreven door Heidi van Heugten en Heidi Visser.
Petrus Donders

Na een zeer korte wandeling door een poortje werden we verwelkomd door het hoofd van de school: Wendy. Zij nam ons gelijk mee naar de klas die mee gaat doen in de learning circle. We werden toegezongen door de kinderen: “Wij zijn de kinderen van Suriname”.

Ondertussen werd de Surinaamse vlag getoond door kinderen in klederdracht van de verschillende bevolkingsgroepen. Twee jongens lieten ons liedjes op de blokfluit horen. Onze algemene indruk waren twee enthousiaste leerkrachten; Shiefanie en Judith, een gezellige klas en een mooie mediatheek. Een zeer warm onthaal.

Voor meer info over Petrus Donders, de Nederlandse pater uit Tilburg, waar de school naar vernoemd is verwijzen we naar:


Judith en Elle

Ma Retraite
BO Maretraite in een school voor buitengewoon onderwijs of te wel een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. De school is gelegen in een redelijk rustige wijk van Paramaribo en staat tussen twee ander scholen. De poort was nog dicht toen we aankwamen, maar werd al snel geopend door de directrice die ons hartelijk welkom heette. De scholen in Suriname zien er voor ons wat uiterlijk betreft wat vreemd uit. Door het warme klimaat hebben de lokalen geen ramen en zit er in de raampartijen een metalen hekwerk om inbraak te voorkomen. Dit geeft een wat vreemd aanzicht.
We werden ontvangen door de directrice en Naomi Melcherts, die tevens bij de learning circle is betrokken.We werden meegenomen naar het ICT-lokaal waar we een korte toelichting over de school kregen en we vragen konden stellen. Op de school zitten 43 leerlingen verdeeld over 7 groepen en telt de school 17 teamleden waaronder 1 handvaardigheids- en 1 gymleerkracht.

Het betreft leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Bij het vragenrondje bleek dat de teamleden geen specifieke opleiding buiten de PABO hebben gedaan om werkzaam te kunnen zijn in het speciaal onderwijs. Daar zijn in Suriname weinig mogelijkheden voor. Wel heeft 1 teamlid een opleiding voor RT gedaan en zij wordt ook als RT- er ingezet. Daarnaast is er een teamlid met kennis van logopedie, die op dat gebied wordt ingezet. De school kan eventueel een beroep doen op specialisten vanuit het MOB, dit is een overkoepelende organisatie die ook de indicatiestelling van de leerling regelt.

In een aantal gevallen kan ook het pedologisch instituut worden ingezet ter ondersteuning van de leerkrachten. Net als in Nederland wordt er gewerkt met handelingsplannen. De vorderingen van de leerlingen worden iedere dag door de leerkracht bijgehouden in een observatieschrift. Dit is vergelijkbaar met het leerlingvolgsysteem.

Vervolgens begonnen we met de rondleiding langs de diverse groepen. We zagen kleine groepen die alleen bemand werden door leerkrachten, van klassenassistenten is geen sprake. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd. In het verleden was getracht dit te doen op niveau, maar dit was geen haalbare kaart.

Op de school wordt aandacht besteed aan een aantal praktijkvakken t.w. koken en textiel.

Wegens ruimtegebrek wordt textiel gegeven in een groep waar tevens de reguliere les wordt gegeven.

Waar we op deze school stil van werden is het feit dat de leerkrachten met weinig leermiddelen en materialen (meubilair, inrichting lokaal) proberen het beste van de leerling naar boven te halen. Zo zagen wij een juf die met al haar ziel en zaligheid muziek gaf aan de leerlingen die duidelijk hiervan genoten. Wat een uitdagende taak ligt hier voor de leerkrachten om deze leerlingen alle kansen van de wereld te bieden !

Verslag door Petra en Hetty

Mytylschool
De eerste school die we vandaag mochten bezoeken was de Mytylschool. Deze school heeft 42 leerlingen in 5 groepen verdeeld. Dit is de enige mytylschool in heel Suriname, er komen dus leerlingen uit verschillende districten. 8 leerlingen verblijven in het internaat wat vlakbij gelegen is.

Bij binnenkomst werden we verwelkomd door het onderhoofd mevrouw Madelene Reumel. Later heeft de directrice mevrouw Miriam Karnadi zich ook bij ons gevoegd.

Deze school is een stichtingschool, wat betekent dat de stichting voor alle schoolmaterialen en onderhoud zorgt.

In de groep van juf Lucretia, de speelwerkgroep, zijn de kinderen aan het zingen. In deze groep zitten kinderen die spelenderwijs onderwijs aangeboden krijgen.

Jaleez vond het geweldig om voor ons te zingen, in het Surinaams en Nederlands! Het op de foto zetten van de kinderen, vonden ze erg leuk, ze wilden ook graag foto’s maken van ons!

Dit is het zwembad van de school. Hier krijgen alle kinderen een keer per week zwemles. De kinderen vinden het erg leuk om hier te zwemmen!

Verslag van Lisette en Henk

top

S.O. Lamtoro
Mevr. Strijk is directrice  van deze school sinds oktober 2008.Deze openbare school krijgt de gelden voor het beheren van de school van de “stichting Projecten” wat vanuit Nederlandse subsidie wordt gesubsidieerd. Op deze school zitten 54 kinderen van 7 tot 15 jaar.

Ze zijn verdeeld over 6 groepen en ingedeeld naar leeftijden. Dat betekent dat er dus meerdere niveaus in 1 klas zitten. Binnen de school met voornamelijk jongens, zijn 2 kinderen met syndroom van Down en 52 leerlingen met voornamelijk gedragsproblemen.

De kinderen komen uit de verre omgeving. Ouders wordt een kleine schoolbijdrage gevraagd (10 srd p.m.) en financieren zelf het schoolvervoer. De meesten kinderen komen dan ook te voet. Soms wel een uur lopen.

In iedere klas is 1 leerkracht en er zijn geen financiële middelen voor een klassenassistent. Er zijn 13 medewerkers, 6 groepsleerkrachten en vakleerkrachten voor handvaardigheid, koken, gym. Verder is er een bibliothecaresse, ict-er en 2 rt-ers die gebruik kunnen maken van 2 rt-ruimtes.

Deze leerlingen stromen uit naar VSO’s in de buurt. De directrice die 11 jaar verbonden is aan de school heeft 3 leerlingen naar het reguliere onderwijs zien gaan.


Tijdens de kooklessen wordt eten gekookt waar de kinderen voor 1 srd gebruik van kunnen maken. Dit zijn extra financiën die gebruikt worden voor leermiddelen die niet door het ministerie worden betaald.

De leerkrachten en de schoolboeken worden door het ministerie betaald.

Er staan veel leerlingen op de wachtlijst maar er is onvoldoende mogelijkheid en er zijn onvoldoende specialisten om de kinderen te testen. De schooltuin wordt in eigen beheer onderhouden.

Kinderen kunnen met een kleine bijdrage gebruik maken van de mogelijkheid voor zwemles.

Opvallende zaken waar de school trots op gaat zijn:

Schooltuin, gedragslijst, zwemles en het paradepaardje de keuken.

Boek: Suriname gezien door kinderogen, ISBN 9789077043110 en Nederland gezien door kinderogen, ISBN 9077043047

Aan de learning circle doen 10 kinderen mee die uit verschillende groepen komen.

Alle gasten kregen een heerlijk kopje pindasoep aangeboden.

Verslag van Theo Kampscheur en Wies Schelfhout.

top

Nassy Brouwer
Nassy Brouwer School – Particulier Instituut voor BasisonderwijsWij werden welkom geheten op deze school door Astra Boétius, directeur van de school.Het is een particuliere school die geheel draait op de ouderbijdrage van 40 euro of 140 SRD per maand.  Zij vertelde dat het een school is met 195 leerlingen, 8 groepen in de leeftijd van 4 t/m 14 of 15 jaar oud. In elke klas zitten maximaal 25 leerlingen. Van deze school doen de leerlingen uit groep 7 mee aan de Learning Circle. De leerlingen worden bijna allemaal gehaald en gebracht door de ouders. Schoolbusjes rijden ook en dit wordt geregeld door ouders.

Start school:  07.30

1e pauze:      09.30-09.45

2e pauze:      11.15-11.30

Einde school: 13.30

De leerlingen krijgen klassikaal les van de eigen groepsleerkracht. In groep ½ mogen de leerlingen in hun eigen kleren naar school. Vanaf groep 3  zijn de leerlingen verplicht om in uniform naar school te komen. Wanneer een leerling jarig is mag hij/ zij in de eigen kleren naar school. Zie de foto in de klas, het meisje in het roze is dus jarig!

Verder krijgen de leerlingen les van vakdocenten die de volgende vakken geven:

-drama

-muziek

-gym

-computer (14 computers in het ICT-lokaal!)

-gezelschapsspelen

Elke week krijgen alle leerlingen les op de computer volgens een computerrooster, educatieve software programma’s worden gebruikt. Bijv. (edurom taal).

Elke maand is er een maandsluiting waar iedereen aan mee doet, elke klas verzorgd dan een optreden. De school werkt ontwikkelingsgericht.  De taalmethode die gebruikt wordt is taalleesland.

Op de school werken naast de leerkrachten ook een intern begeleider die tegelijkertijd ook ICT’er is en een orthopedagoog.

Elke maand is er een leerlingenbespreking en een teamvergadering. Verder werken er;  een conciërge, administratief medewerker en een schoonmaker.

De leerkrachten krijgen een beter salaris (10 á 15% meer dan op een openbare school) en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn beter (ziektekosten-verzekering, vakantiegeld, en sinds kort ook een 13e maand. Er worden ook hogere eisen gesteld aan het personeel doordat er regelmatig bijscholingen worden gegeven. Dit gebeurt ’s middags na school of op zaterdag!

Het was een indrukwekkende ochtend en we reden vol met indrukken terug naar ons hotel.

Verslag van Pauline en Lidi.

Bijzondere momenten
top
top
top
top

Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.