Expeditie Corlaer Formatief

Expeditie Corlaer op weg naar formatief leren

Wie eenmaal met het Expeditieonderwijs kennis heeft gemaakt, kent als geen ander de waarde van deze betekenisvolle onderwijsmethodiek. De coaches, ouders en docenten zien hoe leerlingen zich in een jaar tot wereldburgers ontwikkelen. Maar alleen ‘zien’ vinden we niet genoeg, vandaar dat de 12 expeditiecoaches i.s.m Bob (ICT&E) in het schooljaar 2018-2019 een pilot ‘Expeditie Corlaer en Formatief Assessment’ uitvoerden.

Assessment betekent letterlijk ‘beoordelen zichtbaar maken’. Een kenmerk van formatief leren is dat er gewerkt wordt vanuit leerdoelen en succescriteria. Tijdens het leren wordt er voortdurend gereflecteerd en aan het eind van het leerproces evalueert de leerling samen met de coach  of en hoe het leerdoel gehaald is. Zo verwerven ze meer inzicht over het leren (kennis) en de ontwikkeling (vaardigheden) van de leerling. Je helpt leerlingen vooruit in hun leerproces door feedback te geven, veel vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Het expeditieonderwijs biedt hier volop ruimte voor.

Formatief – De coaches en leerlingen werken met een cyclisch model:
– Feed up – waar ga ik heen, wat is mijn leerdoel?
– Feedback – reflecteren, hoe sta ik er voor, wat heb ik tot nu toe geleerd?
– Feed forward – evalueren – wat heb ik bereikt en wat zijn mijn vervolgstappen?

Elk Expeditieteam kiest in deze pilot zijn eigen portfoliomodel: dat kan in een Prezi, een Google site of simpelweg in een expeditielogboek op papier. Zo’n portfolio is de plaats waarin de leerling zijn doelen en reflecties beschrijft en zijn leeropbrengsten bewaart, om ze later met de coach en ouders te bespreken. Wat waren mijn doelen en onze teamdoelen? Wat ging er goed? Wat kan er beter en wat moet ik daar voor doen? De leerling leert stap voor stap regie over zijn eigen leren te nemen. Het Expeditieonderwijs biedt voor dat proces een prachtige en krachtige leeromgeving.

Vaardigheden. Kennis leer je van en met docenten; vaardigheden ontwikkel je zelf, door te doen, te leren van je fouten en het opnieuw te proberen. Dit zijn de vijf sleutelvaardigheden van het Expeditieonderwijs:
– samenwerken
– ondernemen
– organiseren
– communiceren
– verantwoordelijkheid

Ook dit schooljaar zijn onze expeditieleerlingen niet alleen op een unieke manier van betekenis voor een ander, maar brengen ze ook hun eigen groei in beeld!
Regelmatig werken de expeditieteams aan hun doelen en portfolio.

Een expeditie goed opzetten en uitvoeren, vraagt om een expeditieplan. Voor dit expeditieplan wordt een concept document aangeleverd, een basis waarmee de leerlingen en de coaches op 1 november aan de slag gingen.

In de voorbereiding van dit expeditiejaar spraken we met de coaches af dat de leerlingen als start hun persoonlijke doelen beschrijven, om daarna als expeditie samen een persoonlijk portfolio kiezen. Het persoonlijke portfolio wordt de plaats waar de leerling leert de opbrengst van de reflecties te bewaren. Daarna overleggen de leerlingen over hun gezamenlijke expeditiedoelen;  de basis voor het schrijven van het projectplan. Een prachtig proces waarin de coach ruimte geeft om eigenaarschap te ontwikkelen, maar ook aanspreekt op verantwoordelijkheid en veiligheid van en voor elkaar.

Coaches Lisanne van de Weitgraven en Friso Doornhof verkennen samen met leerlingen van Expeditie Benja hoe hun persoonlijk portfolio’s in Google Sites er uit gaat zien. Leerlingen werken in tweetallen en overleggen de coach is er als het nodig is, samen werken aan samenwerken. Uiteindelijk wordt het portfolio de plaats waar de ontwikkeling van de leerdoelen door de leerlingen worden bijgehouden.

Veel leerlingen van de Expeditie Kikano hebben de vaardigheid presenteren in hun portfolio als leerdoel opgenomen.
De coaches Mw. Sanne Berculo en Dhr. Stef Veenstra nemen als nul-meeting korte presentaties van leerlingen op video op. Ook deze presentaties worden in het portfolio opgenomen… super leuk om die in juni 2019 terug te kijken en te zien hoe je gegroeid bent in presenteren.

Leerlingen van Expeditie Benja maakten in tweetallen onderdelen van het projectplan…. en nu samenvoegen, dat is lastiger dan het lijkt… Coaches stellen vooral ‘doordenkvragen’!

Expeditie Zuid Amerika richt zich op het uitwerken van teamdoelen, in een circuitmodel lopen leerlingen van flap naar flap en vullen aan waar andere teamleden mee gestart zijn. Dat er op 9 november door dit expeditieteam pepernoten verkocht worden werd me meer dan overduidelijk gemaakt… “Maar u heeft toch ook een bedrijf in onderwijs”…. met andere woorden, bestellen meneer Bob!!

Expeditie Afrika buigt zich over het projectplan… “dat lukt ons best samen hoor’!  Samen met de leerlingen werken coaches Guido van de Kamp en Nienke Kas zich door hun portfolio heen, elke leerling houdt zijn/haar vorderingen in een Prezi bij. En dat is wel kenmerkend voor de formatie aanpak van Expeditie Corlaer dit jaar…

Ook het Expeditieteam van Corlaer Cycling heeft de ‘landingspagina’ voor het projectplan al klaar; in het menu aan de linkerzijde staan alle verschillende onderdelen van het plan als link opgenomen. De portfolio’s voor alle expeditieleden passen er naadloos in!

Op vrijdag 9 november hebben de Expeditieteams hun plannen gepresenteerd en gaven ze ‘constructive feedback’ op de plannen van de andere teams. Zo helpen de teams elkaar elkaar om te groeien… wordt vervolgd.