Archief diverse projecten

De wereld in je klas, met je klas de wereld in!

ICT&E initieert, ontwikkeld en begeleidt projecten voor en door het onderwijs in binnen- en buitenland. Waarbij de focus ligt op een betekenisvolle inzet van ICT en samenwerkend leren van leerlingen. Veelal komen deze projecten voort uit de wensen van leerkrachten en docenten. Omdat wij de organisatie en procesbegeleiding in handen nemen, kan de leerkracht/docent zich volledig richten op het leren en de leerlingen. Via de onderstaande linken vindt u meer informatie over deze projecten:

Twinschools 2002 – 2010:

Twinschools – Junior Master Classes
Samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland en Canada (2002-2008).
Het gebruik van Internationaliseren en ICT in het leren maakt onderwijs rijker en uitdagend. Twinschools ondersteunt het samenwerken en samenleren van scholen buiten Europa. Twinschools helpt bij het vinden van betrouwbare partnerscholen en het opbouwen van een duurzame samenwerking. Twinschools wordt ondersteund door Kennisnet.

The Richness Within
A project for multi cultural school populations from September 2006 until June 2008.
The project’s aim is to connect three secondary schools in the US and three secondary schools The Netherlands. The participating schools have a mixed and multi cultural school population. During the two-year project students and teachers will work and learn together in Twin-projects, as well as in collaborative setting in Learning Circles.

Special Heroes – Sports and Education
Learning Circles Sport. Suriname – Nederland 2010.
Binnen de Onderwijsspecialisten is 3 jaar geleden het project Special Heroes gestart. Een krachtig sportstimuleringsproject waarin kinderen en jongeren met lichamelijk, verstandelijke en meervoudige beperkingen middels een binnenschool en buitenschools traject structureel toegeleid worden naar verschillende sportverenigingen.

Archief 2008 – 2009:

USA – Closing the Gap
Ambassadeurs SO Kennisnet – Oktober 2008.
25 ICT-ambassadeurs reizen samen naar de Closing the Gap conferentie in Minneapolis, USA.

Expeditie ‘Durven – Delen – Doen’ (De eerste Expeditie Corlaer jaren: 2007 – 2011)
Om verandering te brengen in de huidige situatie is een cultuuromslag nodig. De Programmaraad Innovatie – VO heeft ‘Expeditie Durven Delen Doen’ in het leven geroepen om deze cultuuromslag in te zetten. Dertien zorgvuldig geselecteerde scholen ‘met ambitie en potentie’ gaan, drie jaar lang werken aan duurzame en doelgerichte innovatie. Innovatie die erop gericht is meer uit leerlingen te halen dan ze zelf voor mogelijk houden.
Een van die scholen met ‘ambitie en potentie’ is het Corlaer College in Nijkerk. Coördinator Internationaliseren Ronald Schaefer zal zich speciaal gaan bezighouden met ‘Expeditie Corlaer’.

Smart Teaching & Learning (diverse projecten en reizen 2007 – 2011)
Hoe het allemaal begon… het 2007 SMART Science & Math project.In oktober 2007 brachten 16 Nederlandse docenten een studiebezoek aan Alberta, Canada met als doel samen te werken en leren met Canadese collega’s. Dit studiebezoek leverde een ongelofelijke hoeveelheid nieuwe kennis en ervaring op. We keken vooral naar hoe het leren verandert of beter gezegd zou kunnen veranderen met het gebruik van een digibord.
Na de studiereis, tijdens de werkbijeenkomst van 22 januari 2008, werden de gezamenlijk gemaakte lesideeën en de SMART Board ervaringen uitgewisseld; al snel werd duidelijk dat er van alles in de scholen op gang was gekomen. Enthousiaste verhalen over nieuwe mogelijkheden volgden elkaar op, we vroegen ons af: “Hoe deel je nu al die waardevolle ervaringen met anderen binnen en buiten je school”?
Dat werd een mooie vraag voor de Kennisrotonde van Kennisnet; twee maanden later was het project ‘Goed voorbeeld doet volgen’ geboren. Elk van de 10 deelnemende scholen maakt een webbased videoclip, die samen met een korte inleidende animatie, krachtig de toegevoegde waarde van het digibord in beeld brengt.

Archief 2009 – 2010:

Echoes from the past; Poems for the future
In 2005 vierden we 60 jaar bevrijding; Sg.St.-Canisius deed als Nederlands VO-school mee aan het succesvolle Echoes-1 project. Op 5 mei 2010 vieren we 65 jaar bevrijding; TTO-docent Maurits Kamman nam het initiatief om met zijn TTO-leerlingen een tweede Echo’s project te starten samen met Marc Vreeswijk (ICT-coördinator Canisius) en Bob Hofman (Global Teenager Project).
Echoes-2 wil verleden-heden-toekomst verbinden in “Echoes from the past; Poems for the future”.

Archief 2010 – 2011:

Kennisnet Ambassadeurs
Vanuit de ‘Closing the Gap’ studiereis in 2008 is een nieuw traject ‘Kennisnet Ambassadeurs S.O.’ ontstaan, er nemen ten minste 25 scholen deel.

Het traject kent een looptijd van twee jaar en eindigt maart 2011.

Archief 2012 e.v.:

Kennisgroep.speciaal
ICT&E ondersteunt de oprichting van ‘Kennisgroep.speciaal’:
Scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3; lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen) in 7 steden hebben de handen ineen geslagen en vormen een coöperatie om hun kennis met elkaar te delen.
De kennis betreft, naast de expertise van ‘special needs’ van het gehandicapte kind ook de kennis van ICT-toepassingen in het speciaal onderwijs (ICT-didactiek en prothesefunctie/ aanpassingen d.m.v. ICT)

Surplus ‘Eigenaarschap van leren’ 2012 – 2013
Met als vertrekpunt een helder verwoordde vraag tot een onderwijskundige verandering, is deze training er opgericht per deelnemende school twee leerkrachten bewust en competent te maken in het proces van ‘methode gestuurd leren’ naar ‘leerkracht gestuurde co-creatie van leren’.

Gewoon Speciaal
Met als motto “Gewoon waar het kan, Speciaal waar nodig” hebben we met ondersteuning van Kennisnet en IPON op 13 april 2011 de conferentie Gewoon Speciaal georganiseerd. Deze conferentie werd een groot succes en ‘Gewoon Speciaal’ is als beweging geboren.
Dat de kracht van ‘Gewoon Speciaal’ een sterke beweging vanuit de scholen is, vindt men terug in de huidige structuur; alle activiteiten gebeuren door scholen voor scholen.

Social Media Circles
Deze Social Media Circle is een project met, voor een door leerlingen. Aan de hand van vier praktijkgerichte voorbeelden worden leerlingen op een positieve manier gestimuleerd na te denken over de kracht en valkuilen van social media. Elke casus wordt door de klassen geanalyseerd en uitgewerkt. De antwoorden op alle casussen leveren de klassen o.a. een lijst op met social media aanbevelingen voor hun eigen school.
De casussen bieden u als docent ook een handvat om ‘mediawijsheid’ in de klas aan te snijden. Naast het vergroten van mediawijsheid doet het project met online samenwerken, kritisch denken en creativiteit een beroep op de 21st century skills en wereldburgerschap.

Wiskunde met Peren – een VO-project, samen met Jurgen Kamphorst rondom het vakgebied Wiskunde en reflectievaardigheden

JKF – Johan Kooij Fellowship 2001 – 2010:

Jaarlijks organiseerden de GTP vertegenwoordigers de Johan Kooij Fellowship bijeenkomst waar de GTP coördinatoren en facilitators van over de hele wereld bijeen kwamen om ideeën en gedachten uit te wisselen en plannen voor de toekomst uit te werken.

Tiles of Unity 2006