Kennisnet Ambassadeurs 2009 – 2011

 

 

 

 

Vanuit de ‘Closing the Gap‘ studiereis in 2008 is een nieuw traject ‘Kennisnet Ambassadeurs S.O.’ ontstaan, er nemen ten minste 25 scholen deel.

Het traject kent een looptijd van twee jaar en eindigt maart 2011.

Er zijn in totaal 10 werkbijeenkomsten:
– Vier bijeenkomsten in 2009 (eerste bijeenkomst op woensdag 18 maart 2009)
– Vijf bijeenkomsten in 2010
– Een bijeenkomst in 2011
Het thema voor 2009-2011 wordt in overleg met de deelnemers op 18 maart vastgesteld
De coachende- en overdrachtsrol van de ambassadeurs is een vast onderdeel van elke bijeenkomst
Dhr. Ronald Moes is namens Kennisnet coach voor dit traject
Dhr. Bob Hofman (ICT&E) coördineert dit tweejarige traject

 

Ambassadeurs digitale leermiddelen

Ontwikkelen en implementeren van digitaal leermateriaal
Digitaal Leermateriaal doet op elke school zijn intrede. We zien allemaal de unieke kansen van digitaal en herbruikbaar leermateriaal, maar het roept ook een aantal vragen op:
•    Maken we de leereenheden zelf of schaffen we ze aan?
•    Hoe beoordelen we de kwaliteit?
•    Waar en hoe vinden we bruikbare digitale leermiddelen?
•    Wat levert de inzet van digitale leermiddelen op voor het onderwijs in onze school?
•    Hebben we als school de kennis en kunde in huis om digitale leermiddelen te maken of te gebruiken (competenties)?

Stichting Op Maat Eduware biedt, in samenwerking met Kennisnet, de mogelijkheid om samen met andere scholen in uw regio aan oplossingen te werken.

Twee ambassadeursgroepen digitale leermaterialen:
In de regio Noordoost Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) biedt Kennisnet aan ten minste 25 scholen / leerkrachten(SO/BO) de gelegenheid om in een Kennisnetambassadeurstraject samen digitale leermaterialen te ontwikkelen en te gebruiken. Het idee is dat elke school 5 leereenheden maakt en toegang krijgt tot een database met tenminste 500 leereenheden. Er zijn aan deelname geen kosten verbonden.

In de regio Zuidwest Nederland (Zeeland, zuid Zuid-Holland en West-Brabant) biedt Op Maat aan ten minste 25 leerkrachten(SO/BO) de gelegenheid om in een Op Maat ambassadeurstraject samen digitale leermaterialen te ontwikkelen en te gebruiken. Het idee is dat elke school 5 leereenheden maakt en toegang krijgt tot een database met tenminste 500 leereenheden.
Daar er voor deze groep financiering van Kennisnet ontbreekt wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Zie toelichtingsbrief.
Voor beide trajecten geldt:
Het ambassadeurstraject loopt gedurende 2 schooljaren en bestaat uit 10 werkbijeenkomsten (start september 2009, einde juni 2011).
De bijeenkomsten zijn steeds op woensdagmiddagen van 14.00 – 19.30 u. Locatie op een school, centraal in de regio. Voor een maaltijd wordt gezorgd.

In overleg met de deelnemers worden er naast het ontwikkelen van de leereenheden specifieke thema’s vastgesteld, vanuit de behoeften van de deelnemers. Doel hiervan is het ontwikkelen van meer expertise bij de deelnemers met betrekking tot de inzet van ICT-middelen in het onderwijs. Hiervoor worden externe experts ingezet. (denk aan digiborden of ontwikkeltools)

Inschrijven mogelijk t/m 15 september 2009

                                                                                      

Bijeenkomsten Ambassadeurs SO 2009-2011

Waar
De bijeenkomsten vinden plaats op Mytylschool Ariane de Ranitz
Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht van 14.00 – 19.00 uur
Wanneer
woensdag  18-03-2009
woensdag  27-05-2009
woensdag  30-09-2009
woensdag  11-11-2009
woensdag  13-01-2010
woensdag  10-03-2010
woensdag  26-05-2010
woensdag  29-09-2010
woensdag  10-11-2010 (tentatief/ SO conferentie?)
woensdag  12-01-2011

 

Deelnemers Kennisnet ambassadeurs SO 2009-2011

Deelnemers:
Ruben Bloemen, Utrecht
Pieter Buma, Groningen
Katja Denen, Gennep
Ted Donkers, Wijk aan Zee
Marjolein Duchateau, Amsterdam
Jolanda Habets, Nijmegen
Pim Haenen, Arnhem
Henri Hermes, Amsterdam
Bas Hesselink, Hengelo
Reinier Jongerius, Wijk aan Zee
Alexander Kracht, Nijmegen
Leon Legierse, Roosendaal
Dick Lunenborg, Zeist
Bob Munniksma, Huizen
Jan Neelis, Groesbeek
Raf Notermans, Valkenburg a/d Geul
Elle Peters, Arnhem
Benjo Plandsoen, Son
Kaj Rietberg, Steenwijk
Hans Sanderse, Goes
Lidi Schepers, Arnhem
Hans Smeele, Bergen
Wim Stegeman, Deventer
Janneke Verhoeven, Valkenburg a/d Geul
Sietske Vissers, Arnhem
Jack Vlassak, Rotterdam
Hans Walrecht, Alkmaar
Jurgen van Groningen Schinkel, Utrecht
Petra Menzinga, Groningen
Organisatie:
Bob Hofman, ICT&E
Ria Kattevilder, ICT&E

 

Gewoon Speciaal 2011

‘Gewoon Speciaal ICT’ de ict conferentie voor het speciaal onderwijs!
In navolging van de succesvolle Closing the Gap-conferentie in Amerika heeft nu ook Nederland haar eigen conferentie: ‘Gewoon Speciaal ICT’. Een speciale conferentie waar professionals uit het onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ict en passend onderwijs. De Gewoon Speciaal ICT conferentie is een initiatief vanKennisnet , ICT&E en Vives en werd gehouden op woensdag 13 april tijdens de IPON 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht.
De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking meer op reguliere scholen terecht zullen komen. De expertise, die nu bij de ambulante begeleiding zit, moet anders worden georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om bestaande expertise uit het regulier en speciaal onderwijs te ontsluiten en te delen.
Hands-on seminars, workshops en presentaties De conferentie omvat een groot aantal workshops, seminars en presentaties betreffende het gebruik van ICT en adaptieve technologie ter ondersteuning van het leren in het regulier en speciaal onderwijs (zoals autisme, cluster 1 t/m 4, VSO, ZML, langdurig ziek).Voor wie is de conferentie bestemd?
• docenten en leerkrachten uit het speciaal en regulier onderwijs
• ict-coördinatoren uit het speciaal onderwijs
• BA/MA-opleidingen Special Educational Needs [SEN]
• specialisten en therapeuten [logopedie, etc.]
• consultants en adviseurs
• iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van praktische en innovatieve oplossingen voor alle leerlingen.De conferentie Gewoon Speciaal ICT is een evenement met een boordevol programma, praktijkcases, onderzoek, netwerkmogelijkheden en trainingen. Voor de bezoeker de unieke gelegenheid om te leren van experts in het veld en te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ict en speciaal onderwijs.