Leergang Expeditie Onderwijs

Leergang Expeditie Onderwijs 2015 – 2016

Expeditie Corlaer
Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. Dat is sinds 2007 de opzet en aanpak van “Expeditie Corlaer”. We constateerden aan de start in 2007 dat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een verantwoorde wereldburger te worden, nog onvoldoende in het huidige leren verankerd zijn. Vanuit die constatering is de Expeditie Corlaer geboren en als idee beloond in de top van het landelijk innovatietraject van de VO-raad: “Durven – Delen –  Doen”. Het Corlaer College telt inmiddels zeven vaste expeditie teams, elk bestaande uit 10-15 leerlingen en twee coaches. De teams kunnen schooltype overstijgend zijn met een mix van leerlingen uit VMBO, HAVO en Atheneum. Samen met de coach buigt zich het team zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen. Voorbeelden van afgeronde expedities zijn samen een Roemeense school of weeshuis opknappen of  het opzetten van een milieuproject in Canada… het zijn ideeën die door de expeditieteams ten uitvoer zijn gebracht. Altijd met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren. Na de reis gaan de leerlingen hun ervaringen delen met leeftijdsgenoten o.a. in de vorm van zelf gemaakt lesmateriaal.
Kenmerken Expeditie Onderwijs
Nu 7 jaar en 28 expedities later heeft de Expeditie Onderwijs aanpak zijn waarde meer dan bewezen en wil het Corlaer College samen met Bob Hofman, ICT&E, de methodiek en opbrengsten delen met andere scholen in de vorm van een unieke leergang “Expeditie Onderwijs”. Kenmerken van Expeditie Onderwijs zijn:

  • Uitdagend en eigentijds onderwijs
  • Vak- en leergebied overstijgend
  • Een onderwijsexpeditie is een doel en een middel om onderwijs vorm te geven
  • Eigenaarschap van leren ligt dicht het expeditieteam, bij de leerling en hun coach
  • Een expeditieteam bestaat uit 10-15 leerlingen en een expeditiecoach
  • De leerling ontwikkelt zijn talenten en zichzelf als volwaardig mens, op basis van wederkerigheid en respect voor de ander en de wereld
  • De docenten die ervaring opdoen als expeditiecoach, dragen hun nieuw opgedane kennis en vaardigheden actief over binnen en buiten de school
  • De groep expeditiecoaches treft elkaar met regelmaat; ze werken volgens het model van een “community of learners”

 

Leergang Expeditie Onderwijs
De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt  door het Corlaer College in samenwerking met ICT&E aangeboden. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar; de bijeenkomsten vinden plaats op het Corlaer College in Nijkerk. Op basis van hun eigen leerdoelen ontwerpen de deelnemers een expeditieplan met een expeditie die in het schooljaar 2015-2016 met leerlingen van de eigen school wordt uitgevoerd.

peerScholar
Tijdens de leergang maken we gebruik van een prachtige webbased tool die aan de Universiteit van Toronto is ontwikkeld: ‘peerScholar‘. Een tool die inmiddels in het Noord-Amerikaanse onderwijs breed wordt ingezet bij het on-line samenwerkend leren. Doormiddel van het gestructureerd geven van en ontvangen van feedback bouwt elke deelnemer tijdens en tussen de bijeenkomsten zijn eigen expeditieplan.

Voorbeelden die werken!
Tijdens elk van de vijf bijeenkomsten geeft een Corlaer Expeditieteam, coach en leerlingen, tekst en uitleg over hun expeditie in schooljaar 2014 – 2015. Dat werkt inspirerend en geeft de deelnemers de kans uit eerste hand antwoorden op eigen vragen te ontvangen. Maar we nemen ook een kijkje bij eerdere deelnemers aan de leergang, het Noordik in Almelo; de vier expeditie docenten van het Noordik zetten Expedities naar Cambodja en Guatemala op.

Met de Leergang zelf op Expeditie?
Een van de kenmerken van een expeditie is dat het doel door de deelnemers zelf wordt vastgesteld. Tijdens de eerste bijeenkomst overleggen we of in het kader van de leergang zelf een Expeditie gaan maken.