ICT&E  /  peerScholar  /  Formatief leren in de kunst-en cultuurvakken 2021-2022

Formatief leren in de kunst-en cultuurvakken 2021-2022

Aanleiding

Het ‘Formatief leren en werken’ heeft een vlucht genomen in Nederland, er is veel aandacht voor formatief assessment, leerdoelen, succescriteria en reflecteren en evalueren. VCPS heeft de ontwikkeling van formatief leren in de kunstvakken als ontwikkeling vanuit de VCPS-scholen geïnitieerd en werkt daarin sinds 2018  samen met peerScholar en Bob Hofman.

We ontwikkelden samen een studiereis naar Canada en voerden in 2020 en 2021 met Nederlandse scholen twee pilots uit. Ondanks de impact van de Covid-19-pandemie op die pilots, kregen we bij de evaluatie hele positieve reacties. Er is bij de scholen een duidelijke behoefte aan verdieping, evenals vakoverstijgende samenwerking met cultuurvakken als filosofie en geschiedenis. We gaan in de leergang aan de slag met het inzetten van technologie (peerScholar) om formatief leren en werken vakoverstijgend versterken.

Opzet van de leergang

De leergang is in de  eerste plaats gericht op het ontwerpen en uitvoeren van formatief leren en werken, om daarna uit te proberen hoe peerScholar formatief leren voor leerlingen van de eigen school en tussen/met leerlingen van meerdere scholen kan versterken.
Bij deze leergang maken we gebruik van de opbrengsten en ervaringen uit de opleiding ‘Expert formatief leren en werken’, die Michel van Ast en Bob Hofman samen verzorgen.
Neem je als school aan deze leergang deel, bij voorkeur met minimaal twee deelnemers, dan krijgt je school een jaarlicentie voor peerScholar. Door de samenwerking van VCPS en peerScholar ontvang je een reductie van 50% op de licentie voor het schooljaar 2021-2022.

Aanbod schooljaar 2021-2022

 1. De startbijeenkomst – donderdag 7 oktober.
  • Formatief leren in de kunstvakken met vakoverstijgende verbindingen
  • Het aanleren en toepassen van vaardigheden, waaronder reflectievaardigheden (feedback geven, ontvangen, discrimineren en verwerken).
  • Een lerend netwerk van en met elkaar
  • Keynote door Michel van Ast – georganiseerd op 5 oktober door VCPS en voor alle leden te zien en beluisteren.
  • Een formatieve leereenheid/opdracht ontwerpen door het toevoegen van een formatief element in je bestaande lesgeven en leren
 2. Uitproberen in de eigen school (oktober-november)
  • Zelf aan de slag met de eigen ontworpen leereenheid
  • Lesobservatie bestaande uit een voorgesprek, de observatie (van leerlingen!) en een nagesprek, i.s.m. een collega van de eigen en/of een andere deelnemende school
  • Deelbaar verslag van opzet en uitvoering
 3. De reflectiebijeenkomst – maandag 29 november.
  • Je doet verslag van je proces en de opbrengst van jouw formatieve lessen.
  • Je geeft inzicht in jouw ‘Lessons learned’ en leert zo als groep van en met elkaar.
  • Verdieping in het aanleren en toepassen van vaardigheden
  • Hands-on instructie over het gebruik van peerScholar
  • Thema peerScholar opdracht voorjaar 2022 vaststellen
 4. De startbijeenkomst peerScholar – dinsdag 18 januari 2022.
  • Wat vraagt het van de leerlingen om een opdracht in peerScholar succesvol uit te voeren, voorbereiding d.m.v. een of meerdere ‘feedback lessen’.
  • Hoe houd ik als docent zicht op het leren van de leerling (gemaakt werk, gegeven en ontvangen feedback)
  • Ervaringen van een ervaren peerScholar gebruiker, met medewerking van mw. Marieke Elske Prins van het Maerlant-Lyceum in Den Haag
 5. Uitvoering peerScholar opdracht met meerdere scholen
  • Periode na de voorjaarsvakantie en voor de meivakantie), 3 x 2 weken)
  • Create phase – leerlingen maken de opdracht in peerScholar.
  • Assess phase – leerlingen geven feedback op het werk van drie andere leerlingen.
  • Reflect / Revise phase – de ontvangen feedback wordt verwerkt en gebruikt voor het verbeteren van de opdracht
 6. Evaluatie bijeenkomst – woensdag 8 juni
  • Evaluatie door docenten en leerlingen, we leren van elkaar en kijken naar proces en opbrengst van de opdracht in peerScholar.
  • Bijdrage Prof. Steve Joordens uit Canada, samen met VCPS en voor alle leden te zien en beluisteren.
  • Blik vooruit….

De vier fysieke bijeenkomsten, van 09:30 – 16:30 uur, worden in overleg met de deelnemers wisselend of op een van de deelnemende scholen georganiseerd.
Tussen de fysieke bijeenkomsten plannen we een viertal on-line bijeenkomsten, tijdstip en inhoud op basis van de behoefte van de deelnemers.

Kosten en inschrijven

De kosten van deelname aan de leergang bedragen € 1.900,- per school, er kunnen 2-3 deelnemers per school deelnemen. Een jaarlicentie peerScholar voor 250 leerlingen is inbegrepen.
In deze leergang is plaats voor vijf scholen, deelname op volgorde van inschrijven. De inschrijving sluit op vrijdag 1 oktober.

VCPS Pilot - Formatief leren in de kunstvakken

Een moment geduld aub.

 


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.