Canada - Quality of Learning / Quest - november 2015

Canada, het land van onbegrensde mogelijkheden en volop onderwijs innovaties; een land waar we als Nederlanders zo nauw mee verbonden zijn.

Nederland, een land waar 17 miljoen mensen een mening over onderwijs hebben en waar we het kritisch benoemen van uitdagingen niet uit de weg gaan. Onderwijs waar met passie en bezieling keihard gewerkt wordt. Onderwijs in de top tien van de wereld waar we trots op mogen zijn!

“Quality of learning”
Met deze studiereis “Quality of learning” naar Canada willen Bob Hofman (ICT&E, Dieren) en Gert ten Hove (CSG het Noordik, Almelo) het beste uit het onderwijs in Canada en Nederland bij elkaar brengen rondom de drie hoofdthema’s ‘Equity & Inclusion, Reflectievaardigheden en Peer Learning’. …

lees meer

Canada, het land van onbegrensde mogelijkheden en volop onderwijs innovaties; een land waar we als Nederlanders zo nauw mee verbonden zijn.

Nederland, een land waar 17 miljoen mensen een mening over onderwijs hebben en waar we het kritisch benoemen van uitdagingen niet uit de weg gaan. Onderwijs waar met passie en bezieling keihard gewerkt wordt. Onderwijs in de top tien van de wereld waar we trots op mogen zijn!

“Quality of learning”
Met deze studiereis “Quality of learning” naar Canada willen Bob Hofman (ICT&E, Dieren) en Gert ten Hove (CSG het Noordik, Almelo) het beste uit het onderwijs in Canada en Nederland bij elkaar brengen rondom de drie hoofdthema’s ‘Equity & Inclusion, Reflectievaardigheden en Peer Learning’.
Om in reflectie naar jezelf en je school te kijken en samen met een aantal kernvragen op stap te gaan:

 • Passend Onderwijs wordt realiteit in Nederland; wat kunnen we leren van het diep verankerde ‘Equity and Inclusion’ beleid in Canada?
 • Er zijn in Ontario geen scholen voor Speciaal Onderwijs; hoe komt ieder kind tot zijn recht in een inclusief onderwijssysteem? Na een jarenlang veranderingsproces nemen leerlingen met speciale zorgbehoeften zoveel mogelijk deel aan reguliere lesactiviteiten. Hierbij gaat men uit van ‘reversed learning’, waarbij kinderen en leerkrachten van en met elkaar leren.
 • Halen we in ons Nederlandse systeem echt het beste uit onszelf en onze leerlingen?
 • Hoe vergroten we het eigenaarschap en reflectievermogen van de leerlingen in ons onderwijs zodat er meer (zelf)verantwoordelijkheid voor het eigen leren ontstaat?
 • Als Canada zo duidelijk inzet op “Collaborative, Creative en Critical”, hoe zorg je er dan voor dat in de doelen en leeropbrengsten kennis en vaardigheden helder verwoord zijn?
 • Als er met differentiatie en meer reflectie via peer learning echt iets te kiezen valt voor leerlingen, hoe kan ICT dan bijdragen in het verhogen van kwaliteit en verlagen van werkdruk voor docenten?
 • Hoe geeft een kaderstellende notitie “School Effectiveness Framework” (ministerie van Onderwijs, Ontario) kaders aan School Boards en scholen?

Door deze vragen samen aan te scherpen, ze passend te maken voor uw schoolsituaties en elkaar in Canada te blijven bevragen en te inspireren komt u zeker terug met nieuwe energie, ideeën en methodieken. Door het samen onderzoeken en verder uitdiepen van de hoofdthema’s (Equity & Inclusion, Reflectievaardigheden en Peer Learning) van deze reis is de opbrengst van deze studiereis concreet genoeg om in de eigen school aan de slag te kunnen gaan. Wij, Bob en Gert, nodigen u van harte uit om mee op reis te gaan en samen in te zetten op ‘Quality of learning’ voor al onze leerlingen!

Studiereis
Deze 8-daagse studiereis naar Canada van zaterdag 14 t/m zaterdag 21 november legt een basis voor een duurzame samenwerking en onderwijskundige verdieping tussen scholen in Nederland en Canada. We zetten in op:

 • Een strategisch perspectief voor bestuurders en schoolleiders, waarbij we ons tijdens bepaalde onderdelen (b.v. de schoolbezoeken en workshops) van de reis richten op visie, implementatie en innovatie.
 • Een operationeel perspectief voor docenten, waarbij we ons richten op de praktische uitvoering en samen met collega’s handen en voeten geven aan Passend Onderwijs en Peer Learning.

De reis kent drie waardevolle onderdelen:

1) Universiteit van Toronto – Peer learning en peer assessment
Het team van Professor Steve Joordens nodigt ons uit voor een prachtige dag aan de Universiteit van Toronto. Om te luisteren, te leren en te verdiepen in de methodiek van peer learning en peer assessment.
Steve Joordens, die op uitnodiging van Kennisnet op 4 juni 2014 gastspreker was bij de research conferentie in Den Haag,  ontwikkelde het concept van peerScholar in 2009 en is winnaar van de College University level National Technology Innovation Award. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het gebruik van ICT in een rijke leeromgeving. Na Canada, Amerika en Nederland wordt peerScholar nu ook in Europa breed omarmd, waarbij de eerste ervaringen en pilots in Nederlandse scholen de implementatie van peerScholar in Italië en Finland gaan leiden. Best iets om trots op zijn! Ook Kennisnet schreef hier een rapportage over.

Wat is peerScholar?
peerScholar is een innovatief online onderwijsinstrument, dat leerlingen ondersteunt in samen werken, leren en reflecteren. Docenten kunnen op een unieke manier vakinhoudelijke én vakoverstijgende opdrachten en toetsen aanbieden. In peerScholar kan de docent naar eigen inzicht opdrachten maken, bestaande opdrachten gebruiken en de beoordelingscriteria instellen. Zo wordt het eenvoudig om te differentiëren, materiaal te delen en het leren digitaal te volgen. Leerlingen doorlopen peerScholar in drie fasen: creëren, beoordelen en reviseren. Daarbij geven en ontvangen ze feedback op elkaars werk. Dat zorgt voor meer kennis, betere reflectievaardigheden en leren van de aanpak van een ander.

Samen met Canada!
Het is tijd om de handen ineen te slaan en de kans te grijpen uitgebreid kennis te maken met dit unieke concept, dat als doelstelling heeft leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, kritisch te leren denken over en te reflecteren op hun eigen werk en dat van een ander. Samenwerken is dan geen loze kreet meer, maar draagt aantoonbaar bij aan kwaliteit in leren.
Er ligt en prachtig instrument klaar om direct mee aan de slag te gaan! Daarom nodigt de bedenker van peerScholar, Prof. Steve Joordens ons  uit voor een unieke dag op de UTSC campus met:

 • Een toelichting op de resultaten van onderzoek in Canada naar de effecten van peer learning in passend onderwijs
 • Hands-on workshops; samen met peerScholar aan de slag om onze eigen leervragen te verdiepen
 • Reflectie op toepasbaarheid in de eigen school; wie leert leerlingen reflecteren en hoe bouw je uitdagende open opdrachten met heldere rubrics?
 • In de middag werken we in een carrousel model, waarbij we ons in groepen richten op thema’s rondom ‘Equity & Inclusion’ en in gesprek gaan met experts uit het Canadese onderwijs.

De Dean van de Universiteit van Toronto, de UTSN-campus heet ons op 16 november persoonlijk van harte welkom!

2) Quest conference en Michael Fullan
Met ruim 200 scholen is het York District een van de grootste districten in Ontario.
Het is de thuisbasis van onderwijsvernieuwer Michael Fullan (onderwijsadviseur van o.a. het Nederlandse, Duitse en Engelse ministerie van Onderwijs). York District organiseert jaarlijks een driedaagse conferentie, de “Quest”, waar ruim 1000 deelnemers worden verwacht uit Groot Brittannië, Zweden, Australië, Finland, Nederland en de VS.

Er worden op de Quest Conference workshops verzorgd door diverse gerenommeerde internationaal erkende onderwijsspecialisten. U kunt een keuze maken uit de workshops in het Quest programma. We ontvangen uw keuze graag voor 5 0ktober via de mail.  Tijdens de studiereis Quest 2014 hadden we een speciale workshop met Andy Hargreaves, met volop ruimte voor vragen en dialoog. Voor het bezoek aan de Quest 2015 staat een ontmoeting met Michel Fullan in aanvraag.3) Samenwerking met Halton District School Board
In Canada zijn de scholen onderverdeeld in districten. Elk district heeft een District School Board dat autonoom beleid kan voeren in onderwijs, financiën, professionalisering.
ICT&E werkt al jaren nauw samen met de Simcoe, York, Toronto en Halton schoolboards; de 12 gezamenlijke educatieve studiereizen leverden prachtige projecten en samenwerking tussen tientallen Canadese en Nederlandse scholen op. Sinds november 2013 werken we samen met het Halton District, net buiten Toronto. Een wat kleiner innovatief en enthousiast District van ruim 100 scholen.

Halton en BYOD – Onderwijskundige visie op “Bring Your Own Device”
Door jarenlange samenwerking in projecten ontwikkelde ICT&E, samen met de Canadese coördinator Mw. Anita Townsend, een nauwe band met de scholen in Halton. Bij een werkbezoek aan Halton in maart 2013 kwam de vraag: “waarom niet een stap verder dan alleen projecten uitvoeren en ontwikkelen we ook ons leren samen verder?” Koppel Nederlandse scholen een op een aan scholen in Halton… maak kennis met elkaar, om co-creatie door leerkrachten en docenten tot stand te brengen. Zo bieden drie VO scholen het International Baccalaureate programme aan; inclusief intensieve en tijdrovende toetsing! Waarom niet samen ontdekken hoe peer learning en peer assessment het leren kan verrijken en docenten veel tijd bespaart?
Het Halton district innoveert en is een van de eerste districten in Ontario die volledig vrij internet aanbiedt en leerlingen uitnodigt hun eigen devices te gebruiken (BYOD). Niet om de apparaten op zich of een financiële besparing maar op basis van een sterke onderwijsvisie. Bijgestaan door een IT-staff die docenten en scholen helpt de juiste keuzes te maken en onderwijskundige kansen en uitdagingen in beeld te brengen. Ook daar kunnen we veel van leren!

Equity and Inclusion.
The Halton District School Board commits to serve staff, students and families in diverse communities by incorporating the principles of equity and inclusive education into all aspects of its operations, structures, policies, programs, procedures, guidelines and practices, consistent with the principles of the Ontario Human Rights Code.

We kunnen dat vertalen als: ‘Leerlingen  zijn divers;  we dragen zorg voor een rechtvaardige en inclusieve leeromgeving, dit is een fundamenteel onderdeel voor welzijn en succes van elke leerling. Wanneer je nadenkt over wat diversiteit werkelijk betekent, bedenk dat het dan gaat om alles wat ons van onderscheidt van anderen.

 • Cultuur of land van herkomst
 • Geloof
 • Geslacht
 • Geestelijke en/of fysieke vermogen
 • Geletterdheid  / opleidingsniveau
 • Leeftijd
 • Seksuele geaardheid
 • Economische omstandigheden

We krijgen inzicht in hoe de HDSB dit naar de scholen vertaalt en hoe docenten er in de praktijk handen en voeten aan geven, gevolgd door een ‘in depth school visit’ om zelf te kunnen waarnemen hoe dit er in de praktijk uitziet.

Kosten en subsidie
De reis is all-inclusive: hotel op basis van verblijf 1-persoonskamer, ontbijt, lunch en diner (excl. alcoholische drankjes), vervoer met vliegtuig, vervoer ter plaatse etc.
Kortom: de reis wordt helemaal verzorgd. Ook de kosten van het bezoeken van scholen, de Universiteit en de Quest conference is inbegrepen.
De prijs van deelname aan de studiereis bedraagt € 3.450,- (lichte aanpassing nog mogelijk ivm koersschommeling Euro – $ CAN).
Bij inschrijving na 01-07-2015 is, indien de KLM een toeslag op de ticketprijs gaat berekenen, een verhoging van de reissom mogelijk,
Deze studiereis past uitstekend in het verankeren van internationaliseren in het curriculum en  komt daarmee in aanmerking voor een VIOS subsidie van het EP/Nuffic. U dient deze subsidie als school zelf aan te vragen (max. 2 maanden voor vertrek) zie ook de deadlines.

Samenvattend
Al eerder, in november 2009, 2010, 2011, 2013 en 2014 organiseerden Bob Hofman en Gert ten Hove een succesvolle Quest studiereis naar Canada. Samen met Nederlandse docenten en schoolleiders gingen we op zoek naar inspiratie en vernieuwing tijdens de Quest Conferentie en in Canadese scholen. Ook nu staan Gert en Bob samen voor een goede afstemming van uw wensen en verwachtingen, reflectie en verwerking voor, tijdens en na deze studiereis. We nemen ruimte voor een aangenaam verblijf. Om kennis te maken en alles rondom de studiereis goed af te stemmen is er op vrijdagmiddag 9 oktober een startbijeenkomst.

Tip
Lees voor ervaringen van eerdere deelnemers de blogs van Frans Droog en Dico Krommenhoek en de reflecties op de 2014 Canadareis van deelnemers

verbergen
 

Inschrijven

Inschrijfformulier Canada - November 2015

Een moment geduld aub.

Bijeenkomsten

Startbijeenkomst vrijdag 09-10-2015 / Tijd: 14:30 - 17:00 uur
Locatie Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108 7313 EC Apeldoorn

Reisgegevens

NaamCanada - Quality of Learning / Quest - november 2015
Vertrek 14-11-2015
Terugkomst22-11-2015
Aantal deelnemers 29
Kosten€ 3.450,-
Reisschema
DagVluchtnr.VertrekVanNaarAankomst
14-11-2015KL069113:25AmsterdamToronto15:35
21-11-2015KL69218:30TorontoAmsterdam07:45*
Opmerkingen

Let op! Maximaal 1 koffer van 23 kg
Let op! Paspoort moet tot één dag na terugkomst in Nederland geldig zijn.

Reisprogramma
DatumOpmerkingen
14-11-2015

Zaterdag
   10:30 uur: verzamelen Schiphol vertrekhal 2.
   13.25 uur: Vlucht KL0691 vertrekt uit Nederland.
   15:35 uur: Aankomst Canada. Rond 16:45 uur: vertrek met onze eigen bus naar het hotel.
   17:30 – 18:00 uur: Inchecken in Eaton Chelsea hotel Toronto, 33 Gerrard Street West.
   19:30 uur: Welcome dinner bij Baton Rouge Eaton Centre, 218 Yonge Street, Toronto.

15-11-2015

Zondag
   09:30 uur: Vertrek te voet – Acclimatiseren en op ontdekking in Toronto.
   10:00 uur: Bezoek aan CN Tower en om 11.15 uur naar lunch Watermark Pub,  207 Queen’s Quay, West Harbour Front.
   Vanaf 13:00 uur: Vrije tijd in Toronto. Eind van de middag een korte focus bijeenkomst in hotel.
   18.15 uur:  naar dinner bij Milestones, Dundas Square.

16-11-2015

Maandag
   07:30 uur: Vertrek naar University of Toronto, Scarborough Campus. (Alle bagage mee in bus) – 08:45 uur aankomst. 
   09:00 – 12:00 uur: Professional Learning Session: bezoek aan Advanced Learning Technologies Lab en Hands-on workshop/ Masterclass door Prof. Steve Joordens
   12:00 – 13:00 uur: Lunch op de UTSC Campus.
   13:00 – 15:30 uur: Werkbijeenkomst in carrouselmodel (rondes van 30 min.) met experts rondom onze leervragen.
   15:30 – 16:30 uur: Feedback van groepen en eindreflectie.
   16:30 – 19:00 uur: Borrelen en dinner buffet UTSC, Rex Den.
   19.15 uur: Vertrek naar hotel in Bronte  Aankomst 20.30 uur.

17-11-2015

Dinsdag
   08:30 – 10:30 uur: Professional Learning Session – Verdiepende workshop in Equity & Inclusion in het schoolsysteem van Canada door Halton District School Board en principals.
  10:30 tot 16:30 uur: Schoolbezoeken in Halton District, onderdompelen en kennis maken met docenten en schoolleiders.
  16:30 tot 19:30 uur: reflectiebijeenkomst met Canadese partners, aansluitend borrel en Social dinner met Canadese collega’s in Bronte Hotel, Royal Room.
   Avond: hotel in Bronte

18-11-2015

Woensdag
   08:00 uur: Vertrek naar Irma Coulson Public School (elementary) in Milton – verder uitwerken van mogelijke samenwerking (E&I, peer learning – operationeel en strategisch)
   11:00 – 12:00 uur: Lunch
   12:00 uur: vertrek naar Niagara Falls.
   14:00 uur: ‘Under the falls’ tour.
   15:30 – 16:30 uur: bezoek aan Niagara on the Lake.
   17:00 uur: Exclusive wine tour and wine tasting – Pellers Vineyard.
   18:30 uur: dinner at Pellers Vineyard.
   20:00 uur: met de bus naar Quest Conference hotel in Toronto – 22:00 uur: aankomst Richmond Hill Best Western

19-11-2015

Donderdag
   07:00 – 08:00 uur: Ontbijt en registratie.
A full day Quest Conference / workshops
   17:00 uur: Quest Conference dinner.

20-11-2015

Vrijdag
   Ochtend:  Quest Conference / workshops
   14:30 – 16:00 uur: Study Tour Debrief and reflection – met een principal en teacher van de Sir Ernest MacMillan school uit Toronto – Wat zijn onze ‘Lessons Learned’ ?
   16:15 uur: terug naar Eaton Chelsea.
   17:3o uur: aankomst in hotel.
   18:15 uur: dinner Donatello Restaurant– last night in Toronto!

21-11-2015

Zaterdag
   Ochtend – Free city visit – Santa is arriving in Toronto!
   14:30 uur: vertrek naar vliegveld.
   18:30 uur: vertrek uit Canada met vlucht KL692.

22-11-2015

Zondag
   07:45 uur: Aankomst in  Nederland.

Deelnemers
NaamSchoolLocatieBevestigd
manHarald WiggersLiemers CollegeZevenaarja
vrouwBerni DropMontessori CollegeArnhemja
manFreddy SikkesMaarten van RossemArnhemja
manErik Jan BakkerOssja
vrouwAnita MeijerVriezenveenja
vrouwAnne Marie LammersVriezenveenja
vrouwLiza NijenhuisAlmeloja
vrouwLisette Zonnebelt-DannenbergAlmeloja
vrouwJolien LansinkAlmeloja
vrouwStephanie LohuisAlmeloja
vrouwMarijke BakkerAlmeloja
vrouwAnnelinde LokVroomshoopja
vrouwInge Bosma-LuthVroomshoopja
manPeter BergambagtChristelijk LyceumApeldoornja
vrouwHanneke van RielUdens CollegeUdenja
manHarm van SonUdens CollegeUdenja
manGuus DaanenUdens CollegeUdenja
manEsger van BaestUdens CollegeUdenja
manErwin KeunRSG Tromp MeestersSteenwijkja
vrouwAlie Gerrits-JongschaapRSG Tromp MeestersSteenwijkja
vrouwGerda Knobbout-TardijRSG Tromp MeestersSteenwijkja
vrouwMarye TeunisReggesteynNijverdalja
vrouwRolien de HaanReggesteynNijverdalja
manEddy HeldReggesteynNijverdalja
manGeurt BoldermanReggesteynNijverdalja
vrouwJolien Ligtenberg-Ter StalReggesteynRijssenja
manGerlof PuppelsReggesteynRijssenja
vrouwSaskia van DongenMarantElstja
vrouwManon van HerwijnenpeerScholar NLDierenja
Organisatoren
MBob HofmanICT&EDieren
MGert ten HoveCSG het NoordikAlmelo
Reisverslag
Handige links


Wiki
Galerij