Videoclips opleiding Expert Formatief

In het schooljaar 2020 – 2021 bieden Michel van Ast en Bob Hofman samen een eenjarige opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ aan.

Wat leer je?

De opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is bedoeld voor kartrekkers, leerkrachten en docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school en werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team of werkgroep te ondersteunen. Terug naar de overzichtspagina van de opleiding.

Videoclips

In een aantal ‘Zoom-gesprekken’ vertellen Michel en Bob meer over de opleiding. –> 25 juni –> het 7e filmpje is beschikbaar!

Introductie

Handboek Formatief

Leren zichtbaar maken

Op weg naar

Learning goals óf Learning Intentions?

Leerdoelen en betekenis

Cijfers geven werkt niet, maar……


Terug naar de overzichtspagina van de opleiding.