Werkenrode school, leerroute dagbesteding

Werkenrode School Groesbeek / leerroute dagbesteding

 

De school

Werkenrode School biedt voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen die vanwege lichamelijke of meervoudige beperkingen of langdurige ziekte specialistische ondersteuning nodig hebben. Het resultaat van ons onderwijs is dat al onze jongeren een succesvolle overstap maken naar een passende en duurzame vervolgplek.

Leerlingen die het vmbo-diploma behaald hebben gaan naar vervolgonderwijs. Zij maken de overstap naar het ROC, AOC, havo of REA-college.
Met het VSO-diploma, dat onder andere bestaat uit IVIO-diploma’s en erkende branchecertificaten, stromen leerlingen uit naar een plek op de arbeidsmarkt. Zij gaan dan werken met of zonder begeleiding in een al dan niet betaalde baan.
Een deel van onze leerlingen gaat na Werkenrode naar een vorm van dagbesteding. Mogelijkheden zijn dan arbeidsmatige, activerende of belevingsgerichte dagbesteding.

Op Werkenrode School krijgen leerlingen onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. Er zijn veel speciale voorzieningen, zowel personeel als materieel.

 

Schoolbezoek

Werkenrode School neemt al een aantal jaren deel aan de Learning Circles. Ook de studiereis naar Suriname is een vast onderdeel van hun voorbereiding. Sinds 2014 is deelname aan de Learning Circles Kinderrechten in het curriculum verweven met Expeditie Onderwijs en Actief Wereldburgerschap. Daarbij worden de leerlingen zelf uitgedaagd een groot leeravontuur aan te gaan.
In 2014 maakten twee leerlingen van Werkenrode School voor het eerst deel uit van het reisgezelschap naar Suriname. Zij bleken volwaardige ambassadeurs voor het Expeditieonderwijs én de Learning Circles Kinderrechten. In dit schooljaar is de fakkel doorgegeven aan twee andere leerlingen, die de onderneming met hart en ziel hebben voortgezet.
Ook docente Anne Arentsen, nu werkzaam op locatie Dekkerswald, neemt al jaren vol overtuiging deel aan de Learning Circles. Op 20 april was Manon van Herwijnen er op bezoek, om namens het LC team ter plekke te horen en zien hoe de leerlingen en hun docenten het samen werken in de Circles ervaren.

werkenrode_01_dw_20-04

De leerlingen

werkenrode_03_dw_20-04

En zij zongen een prachtig lied van Unicef!

De docenten

Anne Arentsen vertelt hier over haar positieve ervaringen met de Learning Circle:

– Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe?
‘Het was in het begin pittig, omdat het een vrij laag niveau leerlingen betreft, maar inmiddels door de ervaring zijn we er wel achter dat je op deze manier deze leerlingen ook heel veel kunt bijbrengen wat betreft kinderrechten en verder kijken dan hun eigen leven. Mede dankzij de lessen die we gevonden hebben zijn we daarin wel heel ver gekomen en daarin de uitwisseling met de andere scholen, waarbij ze ook van alles oppikken en meekrijgen. Het is zinvol en verbreedt het beeld van deze leerlingen dat eigenlijk vrij beperkt is’.
– Als je kijkt naar de manier van samenwerken in de Learning Circles, in hoeverre is dat dan anders dan bijvoorbeeld het werken met een lespakket over kinderrechten?
‘Het besef dat er buiten deze school om veel meer gebeurt en veel leerlingen aan dezelfde onderwerpen kunnen werken. Het zien dat er op reguliere scholen maar ook speciale scholen en in het buitenland, heel veel dingen hetzelfde zijn maar ook heel veel dingen anders. En daarin leren ze dat het niet allemaal vanzelfsprekend is wat wij hier doen’.

‘Je werkt met andere scholen samen en daarnaast is het niet één vak. Je zet het in bij meerdere vakken. Je kunt het toepassen bij muziek, bij wereldoriëntatie. Het is een stuk actualiteit, waarbij ze dingen ook gaan herkennen. Als je naar het jeugdjournaal kijkt en er komt een onderwerp over bijvoorbeeld Syrië langs, dat ze daarin ook dingen gaan herkennen. Je maakt het veel breder dan een vak op je rooster’.