ICT&E  /  Projecten  /  Een school voor Nepal

Een school voor Nepal

gb
Expeditie Nepal op Lyceum de Grundel van start
Updates: Een school in Harmi!

Maart 2016: Meeting over de herbouw van de school:

Harmi_maart16_meeting

Zie meer hieronder in de updates!

Hoe het begon:

In april 2015 treft een aardbeving met vreselijke gevolgen Nepal. In de weken die volgen kijken we veel naar het nieuws maar denken ook alvast vooruit, naar Bob’s 60ste verjaardag op 13 juli. ‘En wat is jouw wens Bob, voor deze ‘double digit change’?

Bob: “Mijn motto is: Kan niet bestaat niet! Dus blijf geloven in een leven lang leren en stop nooit je dromen waar te maken. In Nepal is dat nu heel moeilijk. In een klap kunnen 800.000 kinderen niet meer naar school, simpelweg omdat de schoolgebouwen er niet meer overeind staan. 8000 Scholen kunnen we niet herbouwen, maar mijn wens is om met z’n allen de herbouw van één school mogelijk maken, Dat maakt voor een paar honderd leerlingen al een groot verschil”.
Vrienden en familie steunden de start van het project met een verjaardagsgift voor Nepal.

nepal_school3

En zo wordt een wens werkelijkheid, met een nieuwe project: ‘Een school voor Nepal’.
In mei 2015 hadden we een eerste ontmoeting met Stichting Maya, die zich sinds de oprichting in 2004 met vrijwilligers inzet voor o.a. verbetering van het onderwijs in Nepal. Door de Stichting Maya te steunen kan daar binnenkort een begin worden gemaakt met de herbouw van een Middelbare school. Wij willen alle leerkracht in bestaande en nieuwe onderwijsprojecten inzetten om wederopbouw van een aardbeving-bestendige school mogelijk te maken. Een plek waar Nepalese kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten, om verder te gaan met leren en samen opgroeien.

top

Wat gaan we doen?

Onder het motto ‘Leren kun je niet alleen’ starten we een duurzame samenwerking tussen leerlingen en docenten in Nepal, Nederland en vele andere landen. Voor de herbouw van een school zo ver weg, zijn niet alleen woorden en daden en voldoende (financiële) middelen nodig, maar vooral inzet en energie van velen! En wat is er mooier dan vooral leerlingen hier vól in te betrekken, om samen te leren en samen te werken in een zinvol project, voor henzelf en voor een ander. Betekenisvol onderwijs, Actief Burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden, internationaliseren, Expeditie Onderwijs … het zijn termen die zo inhoud, handen en voeten krijgen in ons onderwijs.

nepal_leerlingen

Hoe gaan we dat doen?

In meerdere projecten en met ondersteuning van een Expeditieteam van Lyceum de Grundel, gaan we samenwerken om herbouw van een Nepalese school te ondersteunen:

De Learning Circles Kinderrechten:  Van februari tot eind mei 2016 werken leerlingen van ruim 100 scholen in een aantal wereldwijde klassen samen aan internationale vraagstukken rondom kinderrechten, met behulp van internet, e-mail en social media.
Zo oefenen leerlingen vaardigheden en vakkennis tegelijk, hard nodig in een wereld die steeds snel verandert en waar mensen nodig zijn die samen iets willen opbouwen.
Tegelijkertijd geven leerlingen en leerkrachten in de Learning Circle concreet vorm aan duurzame internationale samenwerking. In verschillende uitdagingen worden ze uitgenodigd om met leerlingen uit andere landen creatieve antwoorden te vinden op vragen die niet altijd eenvoudig zijn en elkaar daarbij feedback te geven.
Dit gaven leerlingen ons als feedback in het voorjaar mee: ‘Nu hebben we veel onderzocht en veel over kinderrechten gepraat, maar het is nodig dat we ook iets doen om dingen te veranderen!!’ In 2016 maken kinderen in de Learning Circles de heropbouw van een school in Nepal samen mogelijk, door een actief aandeel te hebben in het bedenken van acties voor funding.

nepal_school1

top

Expeditie Onderwijs: Handen uit de mouwen voor een school in Nepal!
Zelf groeien, maar ook nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. In een team van leerlingen op je eigen school een jaar lang samenwerken, om van een zinvol internationaal project een succes te maken. Dat is sinds 2007 de opzet van het Expeditie Onderwijs.  Samen met de coach buigt zich het team zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen, op basis van respect en wederkerigheid. Expeditieonderwijs richt zich niet alleen op het vergroten van kennis en het oefenen van vaardigheden. In het Expeditie onderwijs krijgt een actieve, ondernemende leerhouding alle ruimte en wordt daadwerkelijk vorm gegeven aan het begrip ‘verantwoordelijk’ wereldburger. Daarom gaat het team ook op reis naar het land zelf, om te ervaren hoe belangrijk het is om te leren mét de wereld, niet alleen óver de wereld.

nepal_expeditie_voorbeeld

In vele voorgaande Expedities zijn duurzame samenwerkingen tot stand gekomen, met prachtig afgeronde projecten en rijke leerervaringen voor vele leerlingen als resultaat. Zo werd in Roemenië een weeshuis opgeknapt, het sanitair op een basisschool in Peru aangepast, een milieuproject in Taiwan bedacht en een SO school in Suriname opgeknapt. Het zijn ideeën die door vele expeditieteams vol enthousiasme ten uitvoer zijn gebracht. Altijd met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren, op basis van duurzaamheid en wederkerigheid. Expeditie Nepal gaat in schooljaar 2015-2016 een groot aandeel hebben in het realiseren van de heropbouw van een Middelbare school!

Met wie?

Toeval bestaat niet: In dezelfde week dat ‘de verjaardagswens’ ontstond én het idee om vanuit verschillende projecten heropbouw van een school in Nepal te ondersteunen, kwamen we in contact met Stichting Maya. We maakten kennis met oprichter René Voss. Sinds 2004 helpt deze foundation de inwoners van het Kaski-district en daarbuiten, in door de lokale bevolking gedragen projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling.

nepal_gtp_maya

top

Met de Stichting Maya werken we samen en zijn we in overleg over het selecteren van een school die (her)opgebouwd kan worden. Zij hebben contact met de Nepalese en Nederlandse bouwers. Voor ons is het ook belangrijk dat de mensen ter plekke(via ons) verslag willen doen over de voortgang, naar leerlingen van de Circles en de Expeditiegroep.
Ook bereiden we de reis van een groep Expeditieleerlingen uit Nederland naar Nepal voor, die gepland staat voor het voorjaar van 2016.

Naast financiële steun is er bij Stichting Maya ook veel aandacht voor kennisoverdracht. Het doel is om gericht toe te werken naar zelfredzaamheid van de bevolking. In Nepal wordt om die reden nauw samengewerkt met lokale partnerorganisaties, lokale overheden en met de doelgroep zelf. In Nederland wordt veel samengewerkt met hogescholen, en incidenteel ook met universiteiten en MBO instellingen. Hiervan betrekt de stichting ook stagiairs die helpen met bepaalde onderzoeken en ook met het uitvoeren van de projecten.)

Lyceum de Grundel – Hengelo

grundel

In het afgelopen jaar koos Lyceum de Grundel in Hengelo voor een prachtige uitdaging, de ontwikkeling van ‘Toekomstgericht Onderwijs’ (TGO) en werkt daarbij samen met Bob. Toekomstgericht onderwijs dat midden in de wereld staat, dat uitdagend en eigentijds onderwijs biedt en waar leerlingen bewust leren regie over hun eigen leren te nemen. Op 17 augustus 2015 gingen 5 klassen in leerjaar twee, iedere klas met een eigen mentor/coach aan de slag. Wat een feest om leerlingen en hun mentoren en docenten het schooljaar met zoveel enthousiasme te zien beginnen.

nepal_grundel_corlaer

In mei van dit jaar bracht een team van ruim 20  TGO-docenten van Lyceum de Grundel een werkbezoek aan het Corlaer College in Nijkerk. Het team werden er gastvrij onthaald en kreeg onder andere een presentatie over het Corlaer Expeditie Onderwijs…. leerlingen met zoveel eigenaarschap! Aangestoken door het ‘Expeditievirus’ gaan we op het Lyceum de Grundel ook een Expeditieteam vormen en wat is er nu mooier dat dit team te verbinden aan de uitdaging om in Nepal een school te herbouwen. Er zijn honderd redenen te verzinnen waarom het niet past, kan of mogelijk is. Er is echter maar één reden waarom het ons, met super veel enthousiasme en inspanningen van leerlingen en docenten van Lyceum de Grundel, wel zal lukken: “Kan niet, bestaat niet”.
Zie ook de FaceBook Expeditie Nepal en de Expeditie Nepal pagina op deze site.

nepal_school2

top

Update maart 2016: Een school in Harmi.

Verslag van René Voss, oprichter van Stichting Maya:

We gaan een school in het dorpje Harmi herbouwen met een aardbeving bestendige bouwmethode (met zogenaamde earthbags):
De Mahendra Leela Higher Secondary School in het district Gorkha.

 

Harmi_maart16_meeting

Maart 2016: Overleg met de directeur en de voorzitter van de school.

Harmi_maart16_bouwlocatie

In dit gebied geldt nog steeds ‘code oranje’. Dat betekent dat alle reizigers niet verzekerd zijn als er iets zou gebeuren. Dat risico kunnen we voor het Expeditieteam niet nemen. Om deze veiligheidsredenen reizen we daarom na een bezoek aan twee scholen in Pokhara terug naar het veiliger gebied rond Kathmandu, naar Phulping, waar we 3 dagen gaan helpen bij de herbouw van een school.

We gaan samenwerken met  hetzelfde bouwteam dat ook werkt aan de school in Harmi, die wordt herbouwd met het bedrag dat Lyceum de Grundel bij elkaar bracht!

De locatie van de Mahendra Leela Higher Secondary School bevindt zich in het district Ghorka (dat is waar het epicentrum van de eerste beving lag) en de naam van de gemeente is Harmi.

Update oktober 2016:

Het heeft even geduurd voor de stichting aan de slag kon met de bouw in Gorkha ivm vergunningen en daarna door het regenseizoen, maar inmiddels is de bouw gestart. Hiervan zijn regelmatig foto’s te zien op facebook in een speciaal foto album. De fundering is gestort en is nu uit aan het harden. Nepal heeft vanaf morgen een week vakantie en daarna gaan we verder met de bouw. Houd de facebookpagina in de gaten voor updates. https://www.facebook.com/210682575609184/photos/?tab=album&album_id=1283050431705721

De school die aanvankelijk was gekozen voor support door het Expeditieteam ligt in Thumi:

Thumi2
Puin ruimen in Thumi.

Uit een eerder verslag van René: De bevolking bestaat voor het grootste deel uit Boeddhisten, maar er wonen ook Hindoes en Christenen. De school had voor de beving ruim 100 leerlingen, maar de kans is groot dat, nadat wij deze school herbouwd hebben, de kinderen uit de omliggende dorpen ook hier naar school komen. We verwachten hierdoor een totaal aantal leerlingen van 300. Omdat dit aantal te groot is voor 5 lokalen, willen we proberen in een ander naburig dorp ook een basisschool te herbouwen. Dit is nog in een onderzoeksfase. Tevens in een onderzoeksfase is de bouw van een middelbare school in de omgeving, maar de vraag is of we dit in dezelfde tijdspanne kunnen realiseren.

Thumi1

Rene Voss vertrekt zondag 2 november naar Nepal en houdt ons op de hoogte.

Bedankt voor dit verslag, René. We wensen jou en het bouwteam veel succes!

In de periode rond kerst was René weer in Nederland. In februari 2016 vertrok hij opnieuw voor een aantal maanden naar Nepal.

Update 9 februari 2016: Verkenningstocht in het gebied rond Thumi.

“Namaste, een kort bericht: Morgen vertrek ik voor 4 dagen naar Ghorka. Donderdag een bezoek aan de Thumi school. Kijken hoe deze erbij ligt en wat er nog aan kluswerk gedaan kan worden. Op de heenweg eerst langs de timmerwerkplaats om te kijken of we kunnen helpen met meubels maken. Vrijdag vanuit Thumi op bezoek bij 2 verwoeste scholen in de buurt om te kijken of deze herbouwd kunnen worden. Zaterdag laat weer terug in Pokhara. Op deze manier krijgen we ook meteen een idee van de reisafstand en de mogelijkheden tot verblijf ter plaatse. Groet René”.

Inmiddels is in maart 2016 duidelijk geworden dat de school die wordt herbouwd gaat worden met steun van Expeditieteam de Grundel in het plaatsje Harmi ligt: De Mahendra Leela Higher Secondary School. (zie de update hierboven)

top

Bijeenkomst 19-01-2016, verslag door Herman Schiphauwer:

(Let op: dit is een verslag van januari. Het programma is inmiddels aangepast!)

Aanwezig: expeditieteam de Grundel, ouders, René Voss en Bonnie Londar, Marco Uijen, Anny en Herman Schiphauwer, Wim Nijhuis, Bob Hofman, Manon van Herwijnen

Afwezig m.k. Lenn Nijhof

HET DOEL
van de expeditie is om een school te bouwen en in te richten in Nepal, zodat de Nepalese kinderen naar school kunnen.
RENÉ VOSS
René Voss gaat ons in Nepal begeleiden.
Hij is de oprichter van de Maya Foundation. Deze stichting houdt zich bezig met onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling.

INFORMATIE AARDBEVINGEN
Door de aardbevingen in Nepal zijn ongeveer 8000 scholen verwoest. In het begin was er vooral behoefte aan medicijnen en tenten. De bevolking kwam met de vraag of hulpverleners ook konden helpen bij het bouwen van aardbevingsbestendige scholen.
De Nepalese bevolking voelt zich niet begrepen door hun regering. De binnenkomen gelden uit het buitenland zijn nog niet ingezet. De mensen staan er alleen voor. Nepal behoort tot de 12 armste landen ter wereld.

POKHARA EN THUMI 
We gaan naar Thumi. Het ligt in het Himalaya gebergte (qua hoogte geeft het geen problemen, 2000 m hoogte) er zijn geen medicijnen tegen hoogteziekte nodig.
Eind maart is het in Nepal volop zomer, met temperaturen overdag van boven de 25 graden.
’s Nachts koelt het af.
In deze periode zijn er geen insecten.
Vanuit Kathmandu gaan we eerst naar Pokhara met een bus. We blijven daar twee à drie dagen. We bezoeken twee scholen ter plaatse. Deze scholen doen mee aan het Learning Circle Project.
Vanuit Pokhara gaan we naar Thumi.
We kunnen in het gebied de mobiele telefoon en internet gebruiken (wifi). Daar staat tegenover dat het elektriciteitsnetwerk regelmatig hapert.
In Thumi zijn ze met de bouw begonnen. Er zijn meerdere stichtingen actief om de Nepalezen te helpen. Het kan zijn dat we op een andere plek helpen om een school te bouwen. Een hindernis kan het gebrek aan brandstof zijn.
We zullen alert moeten zijn. Er is geen reisverbod.

UITRUSTING EN GEZONDHEID
– Vertrek en aankomst vanuit Düsseldorf. Leerlingen regelen vervoer.
– Een goede backpack. Tip: neem een hoes mee voor je backpack (je blijft anders    gemakkelijk haken). Handdoekjes zijn handig (microvezel, bijvoorbeeld bij Xenos).
– Slaapzak en matje meenemen
– Goed ingelopen schoeisel
– Drink alleen water uit flessen
– Neem slippers mee (voor het douchen, de vloeren zijn erg ruw)
– Douchen, kan niet overal. In Thumi is er alleen een kraan met koud water
– Kleding: schouders en knieën bedekken. T-shirt kan, draag losvallende broeken.   Meisjes hebben er vaak een tuniek over. Zelfs bij dertig graden voelt dat koel aan
– Draag een hoofddeksel
– Koortsthermometer
– Paracetamol
– Druppels tegen buikloop
– Gebruik je medicijnen? Vooraf melden. Medicijnpaspoort mee.
– Je huid verbrandt snel, wees voorzichtig.
– Draag je lenzen? Dan schoon maken met water uit de fles. Een bril is handiger.
– Kostbaarheden, sieraden. Als je het niet nodig hebt, laat het dan thuis.
– Stroomvoorziening hetzelfde als in Nederland. Wel twee soorten stopcontacten. Meestal past het wel als je zoekt. Wereldstekker, niet echt nodig. Je hebt niet de hele dag stroom.
– Vrijwel niemand in Nepal neemt spullen van een ander mee. Ze zijn wel heel erg nieuwsgierig. Ze willen graag weten hoe iets werkt. Ze bedoelen er niets kwaads mee.
– We zitten in de droge periode. Neem voor alle zekerheid een lichtgewicht poncho mee.
– De school heeft een doorlopende reisverzekering. Je eigen verzekering wordt als eerste aangesproken bij een calamiteit. Bij onvoldoende dekking, komt de schoolverzekering.
– We sluiten (i.v.m. kosten) geen annuleringsverzekering af
– Geen extra spullen meenemen in koffers (geen eventuele cadeautjes). Per persoon 23 kg.
– Inenten tegen hondsdolheid, hepatitis a en b, DTP. In het gebied kun je honden, apen en vleermuizen tegenkomen die besmet zijn. Zoek ze niet op.
– Een visum is verplicht.
– We hebben geen last van wilde dieren. Er komen wel grote spinnen voor (ongevaarlijk), slangen (gaan op de vlucht als er een groep nadert).
– Tea Tree olie is handig. Het houdt insecten in de stad op afstand.
– Er zijn veel kleine restaurantjes waar je eten en water kunt kopen.
– Gebruik mobiel, wat spreken we af, Bonnie daagt ons uit de mobiele telefoons uit te laten (of de sim kaart eruit).
– Er komt een groepsapp voor de ouders. We proberen elke dag informatie door te geven.
– De site Grundel voor Nepal wordt elke 24 uur geüpdatet.

FINANCIËN
Voor het bouwen van de school is € 17.500 nodig, voor de inrichting € 7.500.
De kinderen betalen 350 euro voor de reis. De Grundel betaalt het overige deel.

OMGANGSVORMEN
Nepalezen gaan anders met elkaar om. Jongens bij jongens, meisjes bij meisjes. Niet verplicht maar doen ze uit zichzelf. Ze lopen niet gearmd, of hand in hand. Een hand geven, doen ze niet. Wel bij vrouwelijke stagiaires, de eerste keer, daarna niet meer. Ook geen welkomskus.
Begroeting: Namasté : Ik groet de god in jou (bidhouding van de handen, hoofd iets gebogen).
Nepalezen hebben elkaar nodig. Familieband en buren zijn uitermate belangrijk. Anders red je het niet, je helpt elkaar. Ook vreemden respecteren ze.