Opleiding

 

Nieuw in 2020 – Opleiding Expert Formatief

In het schooljaar 2020 – 2021 bieden Michel van Ast en Bob Hofman een eenjarige opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ aan. De opleiding ‘expert formatief leren en werken’ is een eenjarige opleiding, bedoeld voor kartrekkers, LB-leerkrachten, LC/LD docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school.

En die werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team, werkgroep enzovoorts te ondersteunen. Lees meer.

Archief

Master Classes Expeditie Onderwijs

Leergang Expeditie Onderwijs

ICP Masterclasses

Opleiding ICT – coördinator

ICT&E bood jaren de opleiding ICT-Coördinator aan enen heeft al ruin 550 ICT-coördinatoren opgeleid en gecertificeerd: De inschrijving voor de 28e opleiding ICT Coördinator startte op woensdagmiddag 18 september 2013.
Deze 28e opleiding kent speciale aandacht voor Kwaliteit van leren.

 

Doelstelling van de opleiding ICT-coördinator

U werkt in een krachtige uitdagende omgeving samen met professionele collega’s. Na afloop van de opleiding heeft u:

 • een breder zicht op de (on)mogelijkheden van ICT in het (Speciaal) Onderwijs;
 • een school specifiek beleidsplan opgesteld met relatie naar leermiddelenbeleid
 • beter ontwikkelde vaardigheden in het begeleiden van collega’s;
 • een netwerk opgebouwd van collega’s waar op u ook na de opleiding kunt terugvallen;
 • kennisgemaakt met ten minste 10 zeer praktische toepassingen van ICT in de klas.
Certificering
ICT&E is geaccrediteerd voor het verzorgen van ICT-opleidingen. Bij een positieve beoordeling van uw ICT-beleidsplan en het volgen van ten minste 8 van de 10 contactbijeenkomsten ontvangt u het “Certificaat ICT-coördinator SO/PO/VO”.
DoelgroepDe opleiding wordt aangeboden aan personen die werkzaam zijn in het (Speciaal) Onderwijs als leerkracht, klassenassistent en ICT-coördinator met:

 • de bereidheid van de eigen onderwijsorganisatie de deelname aan de opleiding actief te ondersteunen;
 • de uitgesproken intentie om samen met de andere deelnemers actief bij te dragen aan de opleiding;
 • het besef dat men deelneemt aan een professionaliseringstraject waarvan samenwerkend leren het didactisch concept is.

 

ICT-coördinator SO/PO/VO 2010-2011

Woensdag 23 maart
Zijn we te gast op ’t Prisma in Arnhem, gastvrouw ICT-Coördinator Elle Peters.Als opening een inleiding over de medialessen, waar bij Joeri en Elle laten zien hoe media ook bij leerlingen met een beperking een nieuwe, rijke wereld openen. Er is ook aandacht voor negatieve kanten, zoals gameverslaving en niet-mediawijsgedrag met social media profielen vol met privé informatie.Tijdens de rondleiding laat collega Petronette ons kennis maken met de Swinx; geen frontale uitleg maar zelf ontdekken; hilariteit :-)Dan twee mooie presentaties van de deelnemers; Jurgen Jas vertelt over de weg naar het gebruik van ELO fronter, en Diana Aben laat ons kennis maken met Glogster en haar studiedag met de 4D-creatieregie methodiek. Wat kun je veel leren van presenteren; haarzuiver, via de SWOT-feedback benoemen de toehoorders het belang van:

 • Een goeie voorbereiding check je digibord!
 • Plan B (+C) paraat,
 • Vertrek van uit het geheel en daarna inzoomen,
 • Blijf je verbinden met je publiek, komt je boodschap over?
 • Benoem het gewoon als je een foutje maakt, dan win je de steun van je publiek.
 • Kortom; wat kun je toch veel leren van presenteren.

Na een verdieping in “hoe het beleidsplan, een certificeringsdocument, ook echt mag passen bij jouw school”, deelt Elle hoe ze haar taak en rol als school- en bovenschoolse ICT’r in balans houdt. Waar haal je energie uit en waar zucht je wel eens diep van.
Ook hier word ik weer bevestigd in mijn overtuiging dat je het vak van ICT-Coördinator leert door verdieping en veel bij anderen in de keuken kijken! Delen dus!

Dank aan Elle Peters, goed voor elkaar ’t Pri(s)ma
Dank aan Ed en Minno voor hun traktaties en dank aan de lente voor een prachtige dag!


Woensdag 2 februari waren we te gast op het Corderius College in Amersfoort.
Systeem en netwerkbeheerder Harry Dubois nam de deelnemers mee in de wereld van de techniek, virtualisatie, volledige school wireless, balans tussen dienstbaar en beheeren, altijd een plan B, en glas en coax. Na de rondleiding door de school waren de ICT-coordnatoren in opleiding duidelijk onder de indruk van omvang en complexiteitn en het belang van de rol van de ICT-coordinator die DE schakel is tussen onderwijs, leren met ICT en techniek. In de afronding spraken we over filteren, mediawijs en bewustzijn bij docenten over de rap veranderende wereld. Ga gevraagd en ongevraagd de discussie aan en maak mensen wakker in het denken waren een paar conclusies.
Dit leer je niet uit een boekje… een super middag in een rijke leeromgeving.

Harry, dank, we komen in 2011-2012 graag weer terug (de eerste deelnemer heeft zich al ingeschreven).

500e deelnemer gecertificeerd!
Tijdens deze opleiding zal de 500e ICT-coordinator door ICT&E worden gecertificeerd. 499 ICT-coordinatoren in 12 landen gingen u voor… dat moet gevierd worden! Omdat ICT&E in 2010 ook nog eens 10 jaar bestaat, mag een van de deelnemers uit deze opleiding op onze kosten mee met de 2011 Suriname Studiereis

En de winaar is: ……. Tom Stoute.
Op 3 november ontving de winnaar van de studiereis naar Suriname uit handen van juryvoorzitter Mw. Ria Kattevilder zijn prijs. Tom, gefeliciteerd!
Lees hier de winnende motivatie van Tom.

Op woensdag 22 september 2010 is de 25e opleiding ICT-coordinator gestart. De doelgroep is een mix van ICT-coordinatoren uit het SO en PO/VO, met als werkgebied cluster 1/2/3/4. Gezien het brede en funderende karakter van de opleiding blijkt in de praktijk dat de mix van onderwijsachtergronden van de ICT-coordinatoren de opleiding rijker maakt en de deelnemers zich prima thuis voelen.

Lees ook het artikel van Harry Dubois over deze opleiding in het september 2010 van COS
De opleidingslocatie.
Voor de bijeenkomsten zijn we te gast op de Vila Nova school, Staringstraat 1, 3532 VM, Utrecht. Slechts op 10 minuten loopafstand van Utrecht CS. Enthousiast deelnemer en ICT-coördinator van de Vila Nova school Mw.  Eveline Kaleveld heet ons van harte welkom op haar school.
Van beleid naar leren.
Ook binnen het speciaal onderwijs is men volop zoekende naar de plaats van ICT in het onderwijsleerproces. Duidelijk is dat de ICT-coördinator binnen het speciaal onderwijs een voortrekkersrol bij de implementatie van ICT kan vervullen; hij/zij heeft een coachende rol voor docenten die op zoek zijn naar nieuwe didactische mogelijkheden van ICT. Hiervoor zijn goede beleidsmatige afspraken nodig, vastgelegd in een ICT-beleidsplan.
Vragen

 • Er gebeurt al van alles in school; hoe werken we aan samenhang?
 • Hoe bouw ik in één jaar een ICT-beleidsplan dat werkt en niet in de kast verdwijnt?
 • Aan een project beginnen is één; maar hoe bouw ik het project praktisch uit zonder dat het doodbloedt?
 • Er komen steeds meer digiborden in school; wie bepaalt waar ze komen en hoe delen we bestaande en nieuw gemaakte lessen?
 • Welke mogelijkheden zijn er met ICT voor het SO? Hoe past het in ons leerprogramma?
 • Hoe zet ik ICT-scholing voor mijn collega’s op?
 • Hoe kom ik nou aan die handige software die collega’s over de streep trekt?
 • Ik heb het gevoel er alleen voor te staan; hoe kom ik in contact met collega coördinatoren?
Een opleiding die antwoorden biedt?
Op al deze vragen bestaan geen pasklare antwoorden; elke school, elke leersituatie vraagt om een andere aanpak en een eigen uitwerking. De aangeboden opleiding legt de nadruk op het eigen leervermogen en biedt hulp bij de vertaalslag naar uw eigen leersituatie in uw organisatie. U leert, samen met uw collega’s in de opleiding, vanuit beleid doelen te stellen, uit te voeren en te evalueren. De focus is speciaal onderwijs; de ervaring leert dat deze opleiding ook voor ICT-coördinatoren uit het regulier onderwijs een schat aan nieuwe ervaringen biedt.

 

ICT-coördinator SO/PO/VO 2012-2013

 

COS mei 2012 – artikel ICT-Coördinator
Op woensdag 19 september 2012 start de 27e opleiding ICT-coördinator met een mix van ICT-coördinatoren uit het SO en PO/VO. Gezien het brede en funderende karakter van de opleiding blijkt in de praktijk dat de mix van onderwijsachtergronden van de ICT-coordinatoren de opleiding rijker maakt en de deelnemers zich prima thuis voelen. In deze nieuwe opleiding hebben we specifiek aandacht voor de rol van de ICT-coördinator in het ontwerpen en uitvoeren van Passend Onderwijs. ICT&E werkt samen aan Passend Onderwijs met APS en Interstudie/NDO.
De opleidingslocatie.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad op steenworp afstand van Utrecht CS. Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Van beleid naar leren.
Binnen het regulier en speciaal onderwijs is men volop zoekende naar de plaats van ICT in het onderwijsleerproces. Duidelijk is dat de ICT-coördinator binnen het speciaal onderwijs een voortrekkersrol bij de implementatie van ICT kan vervullen; hij/zij heeft een coachende rol voor docenten die op zoek zijn naar nieuwe didactische mogelijkheden van ICT. Hiervoor zijn goede beleidsmatige afspraken nodig, vastgelegd in een ICT-beleidsplan. Omdat elk kind anders leertis Passend Onderwijs met ICT een uitdaging voor de ICT-Coördinator in opleiding…

 

ICT-coördinator SO/PO/VO 2013-2014

Op woensdag 18 september 2013 start de 28e Post-HBO opleidingmet ICT-coördinatoren uit het SO en PO/VO. Gezien het brede en funderende karakter van de opleiding blijkt in de praktijk dat de mix van onderwijsachtergronden van de ICT-coordinatoren de opleiding rijker maakt en de deelnemers zich prima thuis voelen. In deze nieuwe opleiding hebben we specifiek aandacht voor de rol van de ICT-coördinator en kwaliteit van leren. Hoe kan de ICT-Coördinator collega’s ondersteunen bij het verrijken en verdiepen van het leren met ICT? ICT als middel om nog beter te kunnen differentiëren! 
De opleidingslocatie.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad op steenworp afstand van Utrecht CS. Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Vragen?

 • Er gebeurt al van alles in school; hoe werken we aan samenhang?
 • Hoe bouw ik in één jaar een ICT-beleidsplan dat werkt en niet in de kast verdwijnt?
 • Aan een project beginnen is één; maar hoe bouw ik het project praktisch uit zonder dat het doodbloedt?
 • Er komen steeds meer digiborden in school; wie bepaalt waar ze komen en hoe delen we bestaande en nieuw gemaakte lessen?
 • Welke mogelijkheden zijn er met ICT voor het SO? Hoe past het in ons leerprogramma?
 • Ook in het PO/VO neemt de diversiteit in de klas toe; van leerlingen met een beperking tot hoogbegaafde leerlingen. Hoe kan ICT helpen bij het differenciëren in het leren?
 • Hoe zet ik ICT-scholing voor mijn collega’s op?
 • Hoe kom ik nou aan die handige software die collega’s over de streep trekt?
 • Ik heb het gevoel er alleen voor te staan; hoe kom ik in contact met collega coördinatoren?
Een opleiding die antwoorden biedt?
Op al deze vragen bestaan geen pasklare antwoorden; elke school, elke leersituatie vraagt om een andere aanpak en een eigen uitwerking. De aangeboden opleiding legt de nadruk op het eigen leervermogen en biedt hulp bij de vertaalslag naar uw eigen leersituatie in uw organisatie. U leert, samen met uw collega’s in de opleiding, vanuit beleid doelen te stellen, uit te voeren en te evalueren. De focus is kwaliteit van leren; de ervaring leert dat deze opleiding voor ICT-coördinatoren uit het regulier en speciaal onderwijs een schat aan nieuwe ervaringen biedt.