Opleiding expert formatief leren en werken

In het schooljaar 2020 – 2021 bieden Michel van Ast en Bob Hofman een eenjarige opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ aan.

Wat leer je?

De opleiding ‘expert formatief leren en werken’ is een eenjarige opleiding, bedoeld voor kartrekkers, LB-leerkrachten, LC/LD docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school.

En die werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team, werkgroep enzovoorts te ondersteunen.

Why – How – What

Tijdens de opleiding bekijken we formatief  vanuit de drie kernvragen uit ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek, het ‘Why, How and What’:

Waarom – Wat maakt dat jouw school er voor kiest op weg te gaan naar een formatieve cultuur? Waarom wil jij als  expert formatief aan de slag?

Hoe – Hoe kun jij in een organisatie een breed gewenste verandering ondersteunen? Wat zijn je medespelers in het veranderingsproces? Hoe gewenst is die verandering eigenlijk? Welke andere lopende processen in je school zijn van invloed op het proces dat jij ondersteunt?

Wat – Wat houdt formatief in? Je kunt vanuit zoveel perspectieven naar formatief kijken; formatief als basis voor het leren ontwerpen, formatief handelen en werken, formatief als basis van een organisatie, de waarden en normen. Wat kunnen we van andere landen leren? Met name in Canada en Australië zien we dat formatief leren en werken leren een positieve impact op het onderwijs heeft.

Kenmerken van de opleiding

Deelnemers:

 • leren over alle aspecten van een formatieve cultuur
 • leren van en met elkaar en reflecteren op eigen en andermans handelen
 • werken vanuit een helder geformuleerde schoolopdracht
 • ondersteunen actief hun schoolteam
 • leggen verbinding met ervaringsdeskundigen en experts binnen en buiten Nederland
 • leren hoe je zowel projectmatig als iteratief kunt komen tot een formatieve cultuur

Data, onderwerpen tijden

De tien bijeenkomsten, in het centrum van het land, duren van 10:00 – 18:00 uur.
We starten iedere bijeenkomst om 09:30 uur met een facultatieve inloop, het ‘Kenniscafé

 1. Maandag 07 september 2020‘Samen op weg’
  • Leren kun je niet alleen, leren doe je samen. Kernvraag ‘Wat hebben anderen nodig om samen ons gewenste doel te halen?’
 2. Maandag 28 september 2020‘Leading from the middle’
  • Leiderschap kent vele aspecten, student leadership, teacher leadership, personal leadership en educational leadership. Het Canadese model ‘Leading from the Middle’ biedt een prachtig kader om na te denken over veranderingen in leiderschap; “From following up initiatives to expecting to take initiative”.
   Virtuele expert meeting met Andy Hargreaves.
 3. Maandag 09 november 2020‘Coachen van een team’
  • Hoe kom je tot gezamenlijk gedragen keuzes en doelen? Hoe geef je sturing aan zelfsturing van een PLG en het gehele team?
 4. Maandag 14 december 2020‘Leren ontwerpen’
  • ‘Waar werk je naar toe? Hoe weet je dat je er bent? Waar sta je nu? Hoe kom je daar?’ Dat zijn de vier vragen die er in een formatieve cultuur toe doen. In de school. In het team. Maar zeker ook in de klas. Hoe geef je samen met je collega’s vorm aan deze vragen als je samen onderwijs voorbereidt, uitvoert en evalueert?”
 5. Maandag 11 januari 2021 ‘Leren zichtbaar maken’
  • Als er een naam onlosmakelijk verbonden is aan ‘Visible Learning’ dan is het wel die van John Hattie. Samen met het team van ‘Leren zichtbaar maken’ kijken we naar de impact en aandachtspunten van het ‘Visible Learning Plus – Leren Zichtbaar Maken’ traject.
 6. Maandag 01 februari 2021 ‘Formatief handelen’
  • Formatief handelen gaat over de docent die in de klas formatief leren ontwerpt en mogelijk maakt voor alle leerlingen. En die samen met zijn collega’s formatief werkt in een jaarlaag of PLG. In deze bijeenkomst werken we aan het uitbreiden van jouw didactische repertoire t.a.v. formatief handelen.
 7. Maandag 08 maart 2021‘Leren reflecteren’
  • Feedback geven, ontvangen, discrimineren en verwerken is in de basis ‘niet natuurlijk gedrag’ zegt professor Steve Joordens uit Canada. We roepen allemaal wel dat feedback zo’n krachtig instrument is, maar hoeveel aandacht besteden we aan het stap voor stap ontwikkelen van die basisvaardigheid?
   In deze bijeenkomst hebben we een virtuele expert meeting met Steve Joordens.
 8. Maandag 05 april 2021 ‘Leren met technologie versterken’
  • “A fool with a tool, is still a fool” – Wijze woorden van Michael Fullan (NPDL). In zijn uitgave ‘A Rich Seam’ beschrijft Michael gedetailleerd wat de kracht en impact van een betekenisvolle inzet van technologie is. Met dat in ons achterhoofd en het gedachtengoed uit Kleppen dicht! en Kleppen open! als basis onderzoeken we op welke manier technologie van toegevoegde waarde kan zijn in een formatieve cultuur.
 9. Maandag 10 mei 2021Van summatief beoordelen naar formatief data verzamelen
  • Hoe verzamel je bewijs over het leren van leerlingen? En hoe pas je op basis hiervan de dagelijkse onderwijspraktijk aan om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling?
 10. Maandag 07 juni 2021 “Leren evalueren”
  • Bij een evaluatie kijk je terug naar je eigen leerdoelen en succescriteria; samen met anderen kijk je naar je aanpak, je strategieën en je resultaten. We kennen in onze taal niet voor niets het spreekwoord ‘je leert het meest van de fouten die je maakt’… maar hoe doe je dat effectief, met een ‘Growth Mindset?
   In deze 10e en laatste bijeenkomst vragen we ons dus samen af: “Wat maakte nu dat jij er ‘voor ging’ in dit traject? Waar deed je een extra inspanning omdat je nog niet tevreden was? Welke keuzes hadden effect op je leerproces?

Omvang

De opleiding kent een omvang van 80 contacturen; daarnaast werk je in je school aan je eigen formatieve traject.

Kosten

De kosten van deze 1-jarige opleiding bedragen € 2.890, –

Opgeven

U kunt zich opgeven voor deze opleiding door middel van het invullen en versturen van onderstaand formulier

Opleiding Expert formatief

AVG - Ik ga akkoord met mijn naamsvermelding als deelnemer op de website.

Een moment geduld aub.