Peer Learning Circles 2019

Een Learning Circle is een tijdelijke ‘wereldwijde klas’ waarin leerlingen en leerkrachten van alle onderwijssoorten in binnen en buitenland samenwerken en samen leren. Met behulp van internet, e-mail en social media, communiceren leerlingen rond vooraf afgesproken thema’s met elkaar. Dit zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen zoals het recht op voeding, veiligheid, onderwijs of gezondheid. In een Learning Circle leren kinderen op basis van wederkerigheid. Door ervaringen en kennis uit te wisselen, ontwikkelen ze inzicht in elkaars leefomgeving. Werken in een Learning Circle betekent voor een school bezig zijn met vakinhoud, coöperatieve leervormen, wereldburgerschap en 21st century skills tegelijk. Dat maakt elke Learning Circle een unieke leerervaring voor leerling en leerkracht.

Lees hier meer over de Peer Learning Circles in 2019.

iEARN Learning with the world, not just about it

 

English

A Learning Circle is a virtual classroom where students and teachers can work and learn together with their peers around the world. Using the Internet, email and social media, students communicate around specific themes. These themes are meaningful and relevant to all children and youth such as the right to food, security, education and health.

In a Learning Circle students learn with each other, about each other and collaborate to create a deeper understanding of the various topics, issues and themes in the circles. By sharing experiences and knowledge within a wiki, they develop more insight into each others’ environment and circumstances. Working in a Learning Circle means that a school is engaging in professional, cooperative learning, global citizenship, and 21st century skills simultaneously. That makes each Learning Circle a unique learning experience for student and teacher.

In the SGD’s Peer Learning Circles students are challenged to wonder, question, explore and share their findings on the Sustainable Development Goals. With their stories and contributions, they connect with students at school and abroad. Collaborative learning makes them aware of the SDG’s and sharing their learning process gives them a voice.


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Naam Email

-->