ICT&E  /  GTP – Learning Circles – 2004 / 2005

GTP – Learning Circles – 2004 / 2005

VO Learning Circles

 • LC Europe (Pilot Kennisnet Train de trainer)
 • LC Liberation; 60 years of freedom
 • LC Tweede Wereldoorlog
 • LC Labour
 • LC Global Citizenship
 • Mijn Veilige School 2005 (Praktijkonderwijs)

 

LC Europe: Pilot Kennisnet train-de-trainer

De pilot
Kennisnet wil goed onderzoeken wat er nodig is om een dergelijk concept succesvol te lanceren op grote schaal. Daarom organiseren we een pilot met 8 scholen die enthousiast zijn over dit idee en de gelegenheid hebben om in de hierna genoemde periode deel te nemen met 8 groepen leerlingen.

 • Omvang 8 scholen
 • Tijdsperiode januari-mei 2004
 • Evaluatie eind mei 2004
 • Keuze voor één didactisch concept (later keuze uit meerdere concepten)
 • Een vaststaand onderwerp Europa
 • Bij voorkeur een vakoverstijgende aanpak om docenten uit verschillende secties te laten samenwerken
 • Deelnemende klas uit leerjaar 2 of 3 van de basisvorming
 • Geen voorkeur voor schooltype

Doelstelling van de pilot

 • 8 scholen starten, tenminste 6 scholen sluiten ook af
 • Eindproduct is webbased
 • Enthousiasme bij docenten (‘Ik wil meer’)
 • Collega’s sluiten zich aan
 • Trainer is enthousiast over zijn rol
 • School wil intern verder
 • Kennisnet gaat over op een structurele aanpak
 • Na een succesvolle pilot zoekt Kennisnet naar aanvullende financiering om het project als activiteit in de school te verankeren
Focus

 • Op iedere school iemand die verstand heeft van onderwijs en ICT
 • De focus verschuift van ICT naar ‘leren door middel van ICT’
 • Kennisnet wil hulp bieden in alle facetten van het leerproces
 • Stimuleren van andere manieren van leren
 • Deskundigheidsbevordering voor de professionele docent

LC Liberation; 60 years of freedom

In this Learning Circle Project students from the 8th untill 12th grade focus on virtual collaborative learning around the celebration of  60 years freedom.
With a special focus on the liberation at the end of second World War.This learning Circle is a collaboration between six Dutch and six Canadian Twinschools from
New Brunswick Canada.
Of course the collaborative learning aporach is meant to be reciprocal; it’s benificial for every school and individual student; no ‘acivities on top’ the regular curriculum!Possible topics in the Learning Circle ‘Liberation; 60 years of freedom’ are:

 • what happened in my city during the liberation at the end of WWII
 • what role did Canadian soldiers play during the liberation
 • are there still survivors with clear memories in our community?
 • what memories are still alive about the liberation?
 • what motivated young men to leave their homes and go to war?
 • what was the influence of the war and liberation on our town, city, community?
 • are there war memorials in your community?
 • how did we handled freedom during the past 60 years?

LC Tweede wereldoorlog

Uitgangspunten en aandachtspunten Learning Circle Tweede Wereldoorlog De vragen in week 2-3 hebben voornamelijk betrekking op de lokale omgeving van de scholen.
Je kunt daarbij denken aan:

 • Hoe is de bevrijding in jouw woonplaats verlopen?
 • Welk verzet was er aanwezig in jouw woonplaats?
 • Onderduikers/vluchtelingen
 • Racisme/antisemitisme
 • Zwarte handel/distributie/hongersnood
 • Welke gevolgen van WO II zijn nog zichtbaar in jouw omgeving?

Het is ook mogelijk om een koppeling/vergelijking te maken tussen het verleden en het heden.
Mensen uit je woonplaats uitnodigen die de oorlog meegemaakt hebben.

Beoordeling/Leerdoelen

 • Geen uniforme beoordeling.
 • Onderscheid tussen vakdoelen en vakoverstijgende doelen.

Aanbeveling in uren per week

 • 1 contact uur
 • 1 dagdeel voor onderzoek etc.

LC Labour and local labour market

In this Learning Circle Project students from the 9th and/or 10th grade focus on virtual collaborative learning around a social theme. The teachers in Dutch schools selected ‘labour and the local labour market’ as a valuable item. The collaboration with schools abroad is a warm wish from the Dutch Steiner schools. Your input will enrich the learning of the students and will be highly appreciated. Of course the collaborative learning is meant to be reciprocal; it should be an advantage for schools abroad too!!
Students have a high level of ownership in the Learning Circle process: they ask questions (one per circle member) and do research to be able to answer the LC questionsPossible topics in the Learning Circle labour are:

 • salaries, earning / spending (youth perspective)
 • specific characteristics for local labour market in your own community
 • (mono market like fishing in a village near the sea, or timber in wood areas / multiple market in bigger cities)
 • job requirements; regulations, laws, safety matters etc.
 • historical perspective.. changes in local communities: for instance from agricultural (cotton area) to chemical industry
 • youth unemployment and job perspective for youth
 • income and (holiday) jobs for teenagers
 • how long do you have to work for …. a bread, a CD, a car etc.
 • and anything else that students might refer to as important in labour in their community

Idea is to first focus on labour aspects connected to youth and then switch to economical subject like labour from a general perceptive; to compare local (labour / economical) situations by doing research by students on request Learning Circle partners

LC Global Citizenship

In this Learning Circle Project students in the age from 14 – 18 years old  focus on virtual collaborative learning around Global Citizenship.This Learning Circle is a collaboration between NCDO, Global Teenager Project, iEARN Netherlands and Kennisnet
Of course the collaborative learning approach is meant to be reciprocal; it’s beneficial for every school and individual student; no ‘activities on top’ the regular curriculum!Students have a high level of ownership in this Learning Circle process: they ask questions (one per circle member) and do research to be able to answer the LC questionsPossible topics in the Learning Circle Global Citizenship are:

 • What do we know in my country about Global Citizenship
 • Is there a relation between Global Citizenship and European Citizenship?
 • Eight Millennium Goals of the United Nations
 • Coherence between Millennium Goals and global sustainable development
 • Is there a difference between globalisation and Global Citizenship?
 • Is Global Citizenship a subject in your school?
 • And any other subject that your students see as related to Global Citizenship!!