ICT&E

Op deze website treft u een overzicht aan van de reizen en projecten waarmee we samen met scholen over de hele wereld vorm willen geven aan betekenisvol onderwijs. Mindfulness is een belangrijke basis voor ons werk; leren met liefdevolle aandacht zodat ieder kind zich kan ont-wikkelen tot een gelukkig mens met liefde en respect voor de wereld om ons heen.

In het komende schooljaar 2021-2022 gaan er zowel voor het PO als het VO een ‘Opleiding Expert Formatief’ van start, een zeer zinvolle inzet van de NPO-gelden die leidt tot een duurzame verandering, leren zichtbaar maken en formatief leren en werken.

En samen met VCPS een prachtige leergang Formatief leren in de kunst- en cultuurvakken 2021-2022

Ook vindt u ook gerichte informatie over peerScholar , over de Learning Circles van het Global Teenager Project, het Expeditie Onderwijs, de Stichting SOL (Student Ownership of Learning) en de magnetische ‘Labels Formatief’ kunt u hier bestellen.

Recent geplaatst

Australië 2023 – Leren zichtbaar maken – John Hattie

Let op: Door de Covid-19 beperking wordt de studiereis naar Australië opgeschoven naar het ..

Canada Formatief – Verdiepen en Verbinden

Canada Het land van onbegrensde mogelijkheden en volop onderwijs innovaties; een land waar we als ..

Canada Formatief – Verkennen en Verwonderen

Canada Het land van onbegrensde mogelijkheden en volop onderwijs innovaties; een land waar we als ..

Finland / Arnhem – september 2020

Er is altijd een plan B! In maart van dit jaar dachten we nog.: 'Dan verschuiven we de geplande ..

Finland april 2021

Vertrouwen – Vakmanschap – Verbinding Een prachtige kans om met een groep van 20 ..

Australië 2020 – Leren zichtbaar maken – John Hattie

In zijn boek ‘Visible Learning’  geeft John Hattie een overzicht van onderzoeken die de ..