Canada – november 2009 – Testimonials

Enige ervaringen van deelnemers van the Quest Conference van 2009
Door te kijken in de keuken van andere scholen, culturen en schoolleiders vindt dagelijks een interne reflectie plaats op je eigen functioneren en het functioneren van het onderwijssysteem in Nederland. Dit motiveert en relativeert enorm! Wat dat betreft dus echt een Deeper Learning experience!
Anne Marie van Leeuwenburgh, locatieleider RSG slingerbos Levant, Harderwijk

Deze reis levert een referentie naar ons eigen handelen en de actuele situatie van ‘ons’ onderwijs in Nederland. Mijn idee is dat verantwoordelijken binnen het onderwijs soms op reis moeten. Naar België, China en Canada het maakt niet uit, dit om zichzelf, hun handelen, hun omgeving, hun onderwijspolitiek, hun innovaties te toetsen aan de feitelijke situatie in het buitenland.
Een gevarieerd en vooral gedifferentieerd Nederlands onderwijsgezelschap. Dat is op zich is al een openbaring. Van katholiek, openbaar naar protestants-christelijk, van Brabander, Zeeuw, Westerling, Oosterling, van behoudend tot Bourgondiër.  In alle maten, smaken en variaties aanwezig. Daarbij twee ‘ reisleiders’, die dit samenhangende en soms ook onsamenhangende geheel, in het gareel wisten te houden en zelfs tot afstemming en eenheid wisten te brengen. Nogmaals en echt serieus bedoeld dat was top. Aanvoelen wat voor eigenstandig publiek in het gezelschap aanwezig was en hoe deze te sturen zonder dit met ‘ befehl’ te doen. Klasse.
Lambert van Genugten, algemeen directeur Jan van Brabant college Helmond

De contacten met Canadese schoolleiders hebben er toe geleid dat ik kritischer naar mijn eigen organisatie ben gaan kijken. Het kennismaken met andere schoolsystemen heeft mijn ogen geopend voor andere structuren en werkwijzen (bijv. het omgaan met probleemleerlingen, integratie van ‘rugzakleerlingen’ in regulier onderwijs), maar heeft ook de Canadese partners leermomenten geboden door het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend te maken.
Ben van den Anker, Afdelingsdirecteur VWO/TVWO, Zeldenrust-Steelantcollege


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.