Canada – Toronto – Quest Conference – november 2010

Studiereis Engaging Learning in The 21st Century 

KPC Groep organiseert samen met ICT&E voor de tweede achtereenvolgende keer van zaterdag 13 november t/m maandag 22 november 2010 een studiereis voor schoolleiders uit het Voortgezet Onderwijs. Deze studiereis heeft als doel verbinding te maken tussen schoolleiders uit Nederland en Canada. We stellen schoolleiders uit het VO in staat, uitdagingen waarvoor zij staan in een breed internationaal perspectief te bezien en kennis en kunde te delen met als doel de eigen organisatie te verbeteren.

De reis kent drie hoogtepunten: Het eerste deel van de studiereis is er een programma met schoolleiders uit York District, omgeving Ontario, Toronto. We delen ervaring en kennis met schoolleiders uit deze regio.

Een tweede component van deze reis is een workshop “Peerscholarship” van Steve Joordens.Steve Joordens is winnaar van de 2009 College & University level National Technology Innovation Award.Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het gebruik van ict en een rijke leeromgeving. We verzorgen in samenwerking met Steve Joordens een studiedag waarbij de door hem ontwikkelde methodiek en software uitgelegd wordt. Daarna reflecteren we gezamelijk op de mogelijkheden van Peerscholarship binnen het Nederlandse onderwijssysteem.

Het derde hoogtepunt is deelname aan de Quest Conference te Toronto. Aan deze internationale conferentie wordt o.a. medewerking verleend door Michael Fullan

(onderwijsadviseur van o.a. het Nederlandse, Duitse en Engelse ministerie van Onderwijs). Tijdens deze conferentie worden deelnemers verwacht uit Groot Brittannië, Zweden, Australië, Finland en de VS. De thematiek van deze conferentie is de strategie om te komen tot optimale studieresultaten voor leerlingen in de 21e eeuw: Engaging Learning in The 21th Century.

Naast Michael Fullan worden er workshops verzorgd door diverse gerenommeerde internationaal erkende onderwijsspecialisten.

Lees de ervaringen van de deelnemers uit 2009

 


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.