ICT&E  /  peerScholar  /  Aanbod peer learning met peerScholar

Aanbod peer learning met peerScholar

Leren verandert…. leren doe je samen!

Van verwonderen tot verrijken  –  Aanbod PO ‘Leerlandschap’

Leren verandert… dat geldt voor leerlingen, docenten, scholen en ook voor peerScholar.nl en Marant! Wij hebben de ambitie om samen met scholen veranderingen in het leren vorm te geven. Samen met de school gaan we op zoek naar de ruimte om te leren, leerlingen van elkaar te laten leren en nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit doen we door optimaal gebruik te maken van de aanwezige ICT. Dat het geven van ‘descriptive feedback’ een vaardigheid is die je al jong kunt aanleren brengt dit filmpje mooi beeld!

We bieden een samenwerking met uw school rondom peer learning. Waarbij we ICT inzetten om de leraar te ondersteunen in het organiseren van het leerproces, zodat er volop aandacht is voor het leren van de leerlingen. In onze ondersteuning onderscheiden we vijf elementen:

Deze worden via interactieve sessies bij u op school nader ingevuld.

Verwonderen

 • Wat is de onderwijskundige visie van de school, haar visie op hoe leerlingen leren en hoe maakt de school gebruik van peer learning?
 • Hoe passen de algemene en vakspecifieke leerdoelen binnen peer learning?
 • Hoe komen de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ met peer learning aan bod en hoe versterken ze de vakinhoud?
 • We verbinden peer learning en de kracht van de methodiek peerScholar.
 • We delen aantoonbare onderzoeksresultaten en reflecteren op ervaringen van scholen in Nederland en Canada.
 • We bespreken interactief de diverse aspecten van peer learning.

U kunt bij deze onderdelen denken aan een plenaire inleiding op een studiedag of een visiebijeenkomst met schoolleiders, teamleiders en/of docenten.

Verkennen

 • Wat wil de school bereiken? Wat is haar ambitie en welke samenwerking vraagt dit?
 • Wat vraagt het werken met peerScholar (HTML5 based) aan ICT-voorzieningen in uw school?
 • Het aanwijzen van een beoogde peerScholar Admin – de docent of ICT’er die binnen de school het aanspreekpunt wordt.
 • Het aanvragen van een gratis 60 dagen proeflicentie, gevolgd door het inrichten van uw eigen peerScholar leeromgeving.
 • Een gerichte Admin-training: met kennis van zaken gebruikers toevoegen, het opzetten en maken van een peerScholar opdracht, inplannen van opdrachten.
Verdiepen

 • Gerichte werkbijeenkomsten met leraren om met de methodiek te leren werken; het maken van een peerScholar opdracht; reflectievaardigheden; werken met rubrics en peer assessment.
 • Weten we echt hoe kinderen leren? Wat werkt wel en wat werkt niet? (John Hattie, Visible Learning– Michael Fullan’s ‘Whole System Change’ / 6C’s).
 • Analyse van de samenwerking in de school; hoe worden kennis en vaardigheden vakoverstijgend aangeleerd en toegepast?
 • Het maken, uitwisselen en gebruiken van opdrachten binnen uw school (de peerScholar schoolbibliotheek) en tussen scholen onderling (peerScholar Global Library).
Verankeren

 • Stuur je aan op veranderen…. of overkomt het je?
 • Hoe voorkom je terugvallen in oud gedrag? Tijd nemen voor reflectie en consistent gedrag t.a.v. peer learning
 • Blijf je regelgeving volgen of zoek je in de regeling de maximale ruimte die er is (PO/VO raad)?
 • Discussies over onderwijs en het inzetten van techniek.
 • Het blijvend professionaliseren van de peerScholar Admin – de docent of ICT’er die binnen de school het aanspreekpunt is.
 • Het aanvragen van een gratis 60 dagen proeflicentie, gevolgd door het inrichten van uw eigen peerScholar schoolomgeving.
Verrijken

 • November 2015: de studiereis ‘Quality of Learning’ met onder andere:
  • Een bezoek aan het ‘Advanced Learning Technology Lab’ van professor Steve Joordens (University of Toronto).
  • Een werkbijeenkomst met Michael Fullan.
  • Bezoek aan scholen in het Toronto en Halton School District, focus op ‘Equity and Inclusion‘.
 • Deelname aan een leertraject ‘Coach peer learning’ bestaande uit vier masterclasses gericht op het ontwerpen, uitvoeren en verbreden van peer learning en internationaal samenwerkend leren.
 • Een combinatie van de studiereis en het leertraject versterkt elkaar.
Voorbeelden van ‘waarderende peer feedback’ in het leren:
Eleventh-grade ELA teacher Susan McCray from Casco Bay High School in Portland, ME, supports all students in reaching writing standards through descriptive feedback. This video is one of 27 videos that accompany Expeditionary Learning’s new book, Leaders of Their Own Learning: Transforming Schools through Student-Engaged Assessment.
Eighth-grade students in Rich Richardson’s class at the Expeditionary Learning Middle School in Syracuse, NY, offer feedback to their peers in preparation for revising their writing. The praise, question, suggestion protocol helps students see the strengths of their work and consider questions and suggestions that will lead to revision and improvement.

Source: elschools.org/leadersoftheirownlearning.

Aanbod PO ‘Leerlandschap’.

peerScholar_folder_mei_2015

Leren van en met elkaar bereik je door het samen vaststellen van doelen en criteria, door te leren reflecteren en te leren feedback te geven en verwerken. We starten met een goede verkenning van dit leerlandschap, om daarna met de leerlingen vaardigheden in te oefenen en toe te passen. Door als school, leerkracht en leerling deze stappen te zetten, kom je als geheel verder in een sterk leerproces van peer learning.
De kunst daarbij is ICT zo in te zetten dat het leren wordt versterkt, de leerkracht werk uit handen neemt en hem/haar goed zicht geeft op het leren van die leerling. peerScholar is een werkwijze om je leerlingen nog meer te laten leren van elkaars kennis, talent en aanpak.

Meer informatie in de PDF

 


Reacties

Harrie de Smit

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik een proeflicentie willen aanvragen voor het programma peerscholar. Wij zijn een vmbo-T locatie in Heesch (onderdeel van het Hooghuis wat weer onderdeel is van Carmel) We willen het programma gaan inzetten voor onze formatieve toetsen bij het vak Nederlands. Met name als het gaat om het geven van presentaties en het maken van boekverslagen.
Kunt u mij op de hoogte stellen van de stappen die genomen moeten worden om aan deze proeflicentie te kunnen komen?

Groet, Harrie de Smit

Geplaatst op: 9 mei 2019 om 12:57

Reageer


Naam Email