Curaçao – Kennisnet Ambassadors – september 2010

Zaterdag/Zondag 11 en 12 september 2010

Top
Top

Maandag 13 september 2010

In het schooljaar 2010 – 2011 ondersteunt Kennisnet 35 ICT-Ambassadeurs uit het Funderend en Speciaal Onderwijs op Curacao. Na een lange voorbereiding is dan vandaag de aftrap op de Frater Aurelio School.
Voorstellen met de Flip…. wie ben je en wat hoop je te bereiken… leuk om samen, aan het eind van het schooljaar, tijdens de werkbijeenkomst in de mei 2011, nog eens te bekijken!
Top
Stemkastjes zijn een uitstekend middel om snel elkaars situatie in kaart te brengen…. en gelijk een mooi voorbeeld van ICT-gebruik in de klas! 
Top
Top
Tijdens en tussen de werkbijeenkomsten werken de Ambassadeurs samen in de Groepentool van Kennisnet. We delen er een agenda, bestanden en de eerste waardevolle links zijn al ingevoerd!! 
Ter afsluiting een speeddate; goed voor de onderlinge samenwerking als je weet waar anderen in hun school trots op zijn. Om 16:30 ronden we de bijeenkomst af… wordt morgen vervolgd!!
Top

Woensdag 15 september 2010

We begonnen de woensdag met een introductie van het GrassRoots initiatief op Curacao.
Dhr. Harry Hoeve vertelde over de Foundation Grassroots Curacao, de aanleiding, aanpak en werkwijze.Vijf van de ambassadeurs gaan als pilot met hun FO/PO school in de komende maanden elk 5 grassroots doen. Uiteraard hebben we ook met initiator Loius Hilgers in Nederland nauw contact.
Top
Kern van het Ambassadeurstraject is veel onderling uitwisselen; Arno introduceerde de’Klok-methodiek’. Je maakt een afspraakje om 12-3-6-9 uur.
Als er gedurende de dag behoefte is aan een uitwisseling, roept de trainer…. zoek nu je ‘3 uur’ afspraak op en wissel 5 minuten uit. Veel hilariteit bij de start, maar de dag bewees dat de Klok-methodiek heel goed werkt.
Top
Top
Tijd voor “Vier in Balans”; eerste een korte demo en daarna aan de slag… opmerkelijk, maar geen verrassende uitkomsten. Daarna de stap naar “Vier in balans” al teamopdracht. En daar komt het strategisch handelen van de Ambassadeur om de hoek kijken….. we spreken af dat elke Ambassdeur op zijn/haar school een “Vier in balans” team onderzoek uitvoert en we in de bijeenkomst van januari 2011 uitgebreid op de resultaten terugkomen.
Top
Tijd voor Teleblik; eindelijk kunnen ook de scholen op Curacao van deze prachtige beeldbank gebruik maken. Uiteraard heb je wel bandbreedte nodig voor streaming video…. dat is een kwestie van tijd en geld.
Wij richten onze aandacht op het aanmaken van de accounts en natuurlijk de didactische waarde. Hoe kun je dit materiaal activerend en enthousiasmerend inzetten?
Top
Opnieuw zorgde onze lokale coordinator Percy Pinedo voor een heerlijke lunch!
Top
En dan …. Flippen….. opdracht is om in een kort filmpje (maximaal 1 minuut) je schoolleider te overtuigen dat een Flip op school onmisbaar is en een waardevol ICT-middel dat het leren verrijkt en de kinderen activeert. Een uur de tijd, 6 teams…. 6 filmpjes!!
Top
Na het opnemen worden de clips op de PC gezet, waarna het monteren kan beginnen.. fluitje van een cent.
Top
De dag vliegt om… tijd voor de on-line evaluatie en de briefing over de tussentijdse opdrachten die in de groepen tool gaan plaatsvinden. Dank aan allen bij het afscheid, zoenen, brassa’s en tot gauw!
Top

Donderdag 16 september 2010

Workshop Global Teenager Project – Learning Circles.
Locatie: VJM College (RKCS – FO)
Learning Circle Curacao – Enschede “Geluiden en kleuren van mijn land
Na twee jaar te hebben mee gedaan met de LC’s Suriname – Nederland, start in september 2010 de LC “Geluiden en kleuren van mijn land”. Elf klassen uit Curacao en Enschede werken en leren voor 10 weken samen. De workshop begon met een presentatie van de LC-methodiek en het gebruik van een LC-wiki.
Top
De volgende stap was het vaststellen van het thema van de LC; in een LC stelt elke klas een vraag binnen een afgesproken kader. Het te kiezen thema moet zo breed zijn dat elk van de elf scholen voldoende variëteit in de vragen kan aanbrengen. Goed dus, om niet zomaar iets te prikken! En dat thema konden we niet vast stellen zonder overleg met de scholen in Enschede!Vooraf hebben we samen met de scholen in Enschede al een plannetje bedacht; bovenschoolse ICT coördinator Rob Valk (SBO de Spinaker, SBO de Tender, Stichting Consent) heeft een leerkracht bereid gevonden via Skype om tijdens de workshop met ons contact te zoeken. Tegen 15:30 uur (21:30 uur in Nederland) verscheen Bart Scholten van de Bothoven School op het digibord. Geluid en beeld (dankzij de nieuwe webcam) waren glashelder.

Eerst maar een virtueel voorstelrondje, waarna Bart de leerkrachten in Curacao het e.e.a. over Enschede vertelde. Vervolgens over en weer over het thema…. kies het zo dat de leerlingen vooral veel over hun omgeving en cultuur kunnen vragen en vertellen. We kwamen uit op: “Geluiden en kleuren van mijn land“.

Daarna zelf handson aan de slag in de wiki…. eigen pagina bewerken en foto’s in de wiki.
Top
Rond 16:30 nog even snel een groepsfoto; wat vliegt de tijd als je hard aan het werk bent :-)
Komende week volgen de uitnodigingen voor de LC-wiki en vanaf 27 september kunnen de elf scholen uit Curacao en Enschede aan de slag:

  • VJM College (RKCS – FO)
  • Römerschool (DOS – FO)
  • Prins Bernhardschool (DOS – FO)
  • SBO de Tender
  • Willem Wilmink
  • De Bothoven

Dank aan Maria, Alette en Eliane van het VJM College voor de gastvrijheid en het fijne ICT-lokaal, een plezier om in te werken Elaine!!

Top

Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.