Questions/Leervragen Visible Learning 2017

These are questions that we take to Australia.

Education in Australia

 • What would you describe as unique about the Australian educational System?
 • Are there any continuous learning paths? From primary, via secondary to tertiary education?
  If so, how are these paths organised and by whom?
 • How can/should/do we/you translate an educational concept into consistent educational activities? In other words, how do we put theory into practice?
 • Are there so called ‘families of schools?’ Is there exchange of knowledge / innovation (in networks) between schools?

 

Visible Learning and Ownership of Learning

 • What effect does ownership of learning have on the learning process of the student?
 • What is the effect of being responsible for your own learning?
 • How can/should we/you create (a sense of) more ownership in the learning of students?
 • What were the steps you took with your own school during this process?
 • How has learning been made visible in your school? How do you make certain that students learn the right things?
 • How do you measure successful/efficient teacher behavior?
 • Is there a way to measure growth in (the development of) talents?
 • What is the role of leadership in the creation of visible learning in a school?
 • Please explain about your use of data teams: how are they organised? What data do they collect and how? How is the data analysed? How are the results of the analyses being used to improve school development?

 

Professional Development

 • How visible is professional development of / for teachers in your schools? How does autonomy of teachers relates to educational leadership of school management?
 • Is there any collaboration and exchange of knowledge between schools on professional development of teachers?

 

Feedback and assessment

 • How is the process of feedback used in daily life? How to use/ are you using/ can you use feedback as an ‘active instrument’ in peer feedback between teachers, teachers and students and between students?
 • How do we transition from ‘teaching to the test’ into ‘assessment as learning’? In the Netherlands we see an overkill in of testing, how would you advise us to bring testing and teaching back into balance?

 

Translation Dutch / Vertaling Nederlands:

Doelen/ leervragen John Hattie, september 2016.

Onderwijs in Austalië

 • Wat is het unieke van het onderwijs systeem in Australië?
 • Hoe is de doorlopende leerweg georganiseerd ( PO-VO-HO)? Hoe borg je de aansluiting?
 • Wat is de vertaling van het onderwijskundig concept naar consistente leeractiviteiten voor de verschillende leergebieden? Hoe ga je van theorie naar praktijk? Van concept naar uitvoering?
 • Wordt er schooloverstijgend/ tussen scholen onderling samengewerkt? Is er uitwisseling van kennis en innovatie in kennisnetwerken?

 

Leren zichtbaar maken en eigenaarschap

 • Welk effect heeft eigenaarschap op het leren van de leerling?
 • Wat is het effect van zelfverantwoordelijkheid bij het leren van de leerling?
 • Hoe geef je vorm aan het proces van meer eigenaarschap bij het leren van de leerling?
 • Welke stappen heb je als school genomen in dit proces?
 • Leren zichtbaar maken? Hoe zie ik dat terug binnen de school, hoe zie ik dat leerlingen de juiste dingen leren?
 • Hoe wordt succesvol of efficiënt leraar gedrag bepaald op gemeten. Wat is succesvol?
 • Is er een manier om groei te meten in de ontwikkeling van talent?
 • Wat is de rol van de schoolleider om het leren zichtbaar te maken binnen je school?
 • Hoe werkt het met datateams? Hoe gebruik je data om beleid vorm te geven? Wordt data-analyse ingezet als basis voor schoolontwikkeling?

 

Deskundigheidsbevordering

 • Hoe is de professionele ontwikkeling van / voor leraren in de school zichtbaar?
 • Wat is de verhouding tussen de autonomie van de leraar en de schoolleider?
 • Is er samenwerking tussen scholen m.b.t.professionele ontwikkeling van / voor leraren?

 

Feedback en evaluatie

 • Hoe krijgt feedback in de praktijk gestalte? Hoe wordt feedback gebruikt als instrument in peer feedback, tussen leraren, leraren en leerlingen en leerlingen onderling?
 • Hoe groeien we van ’toetsen van het leren’ naar ’toetsen om van te leren’?In NL heerst een overkill aan toetsen. Hoe zouden jullie ons adviseren : hoe komt er balans in toetsen en leren?