ICT&E  /  Projecten  /  Wiskunde met Peren

Wiskunde met Peren

Wiskunde met Peren

Aanleiding
Vanuit een onderwijskundige samenwerking zijn we in contact gekomen met peerScholar, een innovatief online onderwijsinstrument dat leerlingen ondersteunt in samen werken, leren en reflecteren. Er werken nu ruim 20 scholen in Nederland met peerScholar; de eerste stappen in België en Finland zijn gezet.

In de samenwerking met docenten zien we dat peerScholar veel wordt ingezet in het taalonderwijs en bij het maken/reflecteren op/van verslagen. De achterliggende gedachte dat bij het aandacht geven aan specifieke reflectievaardigheden en de vaardigheden van de 21e eeuw, ook de vakinhoud aantoonbaar wordt versterkt is inmiddels wetenschappelijk onderbouwd.

Samenwerken
We werken nauw samen met Universiteit van Toronto, Professor Steve Joordens en Michael Fullan en het Advanced Learning Technology Lab (ALTL) op de Scarborough Campus.
In november 2014 brengen we een bezoek aan het ALTL. Natuurlijk staan we ook open voor samenwerking met ander vakorganisaties als @NVvWiskunde

Wiskunde
Docent Jurgen Kamphorst (Montessori College Arnhem) zag in het afgelopen schooljaar hoe peerScholar in zijn school met enthousiasme wordt ingezet. Ook voor zijn vak Wiskunde ziet hij uitgebreide mogelijkheden en zou dit graag in samenwerking met collega’s van andere scholen willen uitwerken. Samen met Bob Hofman ontwierp Jurgen “Wiskunde met Peren’ om ruimte te maken voor enthousiasme en eigen (vak)ontwikkeling.

Projectopzet / tijdlijn:
Als docent ben je eigenaar van jouw peerScholar opdracht; met één simpel vinkje kun je je eigen opdracht met collega’s in de school delen; met nog een vinkje komt de opdracht in de ‘Global Library’ waarna alle peerScholar deelnemers toegang hebben. De kracht van delen in peerScholar vind je in de opdrachtenbibliotheek op 3 niveaus:

  • Mijn peerScholar
  • Mijn school peerScholar
  • De ‘Global Library’

Wat zou er nu mooier zijn dat we samen met een aantal collega’s wiskunde  in het schooljaar 2014 – 2015 volgende stappen te doorlopen:

  • Oktober – startbijeenkomst; kennismaken met peerScholar; gezamenlijk verkenning naar hoe peer reflectie in Wiskunde goed is in te passen.
  • Oktober / november – werkbijeenkomst 1; elke deelnemers maakt een eigen opdracht in peerScholar en voert die met een klas in zijn/haar school uit.
  • Januari 2015 – werkbijeenkomst 2 – reflectie op de uitgevoerde opdrachten; hoe reageerden de leerlingen; waar liep je als docent tegenaan; inhoudelijk delen van de opdrachten; 1 opdracht van een collega kopiëren; werken met rubrics.
  • Februari/maart 2015 – uitvoeren van een nieuwe eigen opdracht en een gedeelde opdracht van een collega.
  • April – mei 2015 – werkbijeenkomst 3 – reflectie op de eigen en gedeelde uitgevoerde opdrachten; hoe verder met peerScholar in Wiskunde (of wellicht breder en uitbreiden Science?); wat is er nodig om peer reflectie te verankeren als alternatief voor reguliere toetsing.
  • Mei/juni 2015 – werkbijeenkomst 4 overdracht in de eigen school; hoe maak je anderen in je eigen en andere secties enthousiast? Samen verder? Hoe?

 

Projectdoel
Het ontwikkelen en uitvoeren van een lessencyclus voor wiskunde waarbij leerlingen samen leren analyseren en reflecteren op hun eigen werk en het werk van medeleerlingen. We maken hierbij gebruik van peerScholar. Volgens de planning komen er uiteindelijk 24 opdrachten die we met elkaar delen avn van elkaar kunnen gebruiken. Graag willen we de opdrachten inhoudelijk evenwichtig verdelen  over leervaardigheden VMBO, Domeinen Havo en VWO (A/B).

Projectcoördinatie
Het project wordt gecoördineerd door Bob Hofman (peerScholar Nederland/ICT&E) en Jurgen Kamphorst (docent wiskunde Montessori College Arnhem).

Kosten
We gaan uit van een deelname van 12 docenten, waarbij het goed denkbaar is dat er twee Wiskunde docenten per school deelnemen. Voor de 4 werkbijeenkomsten, de begeleiding tussen de bijeenkomsten is een bedrag van € 600,- pp van toepassing ( 0%BTW). Daarmee past deelname aan ‘Wiskunde met Peren’ perfect in het persoonlijk scholingsbudget.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Aanmelden voor Wiskunde met Peren

Een moment geduld aub.


Reacties

Bob Hofman

Ik kreeg de vraag of ‘de focus bij deelname ook op rekenen mag liggen?’ Ik zie daar geen enkele belemmering voor…. Jurgen –> “penny for your thoughts”.

Geplaatst op: 13 september 2014 om 17:49

Reageer


Naam Email