Alle projecten


A school for Nepal

nl

The expedition to Nepal at Lyceum de Grundel has started (in Dutch)
Update 27-10-2015: A school in Harmi!
Update 10-10-2016: The foundation has been laid

How it started:

In April 2015, Nepal was hit by an earthquake with horrific consequences. In the weeks that followed we watched the news a lot but we were also thinking ahead because Bob’s 60th birthday was coming up on the 13th of July. Bob, what’s your wish for this ‘double digit change?

Bob: “My motto is: ‘It can’t be done’, doesn’t exist. So keep believing in life-long learning and never stop realising your dreams.

Lees meer...
A school for Nepal


Expeditie Nepal op Lyceum de Grundel
Update 27-10-2015: Een school in Thumi!

Hoe het begon:

In april 2015 treft een aardbeving met vreselijke gevolgen Nepal. In de weken die volgen kijken we veel naar het nieuws maar denken ook alvast vooruit, naar Bob’s 60ste verjaardag op 13 juli. ‘En wat is jouw wens Bob, voor deze ‘double digit change’?

Bob: “Mijn motto is: Kan niet bestaat niet! Dus blijf geloven in een leven lang leren en stop nooit je dromen waar te maken. In Nepal is dat nu heel moeilijk. In een klap kunnen 800.000 kinderen niet meer naar school,

Lees meer...
Een school voor Nepal

gb
Expeditie Nepal op Lyceum de Grundel van start
Updates: Een school in Harmi!

Maart 2016: Meeting over de herbouw van de school:

Harmi_maart16_meeting

Zie meer hieronder in de updates!

Hoe het begon:

In april 2015 treft een aardbeving met vreselijke gevolgen Nepal. In de weken die volgen kijken we veel naar het nieuws maar denken ook alvast vooruit, naar Bob’s 60ste verjaardag op 13 juli. ‘En wat is jouw wens Bob, voor deze ‘double digit change’?

Bob: “Mijn motto is: Kan niet bestaat niet! Dus blijf geloven in een leven lang leren en stop nooit je dromen waar te maken.

Lees meer...
TEDxQ Afstemdag

teddq_16-10-2014_001Afstembijeenkomst
Op donderdagmiddag 1o oktober hebben we met 10 teams (van elk team 3 leerlingen en een coach) op het Olympus College een fantastische TEDxQ werkbijeenkomst gehad. De teams hebben in drietallen aan elkaar hun plannen gepresenteerd en elkaar van feedback voorzien.
Er liggen 10 kansrijke plannen, waarin leerlingen vooral aangeven dat een combinatie van ‘denken en doen’ en ‘zelf iets te kiezen te hebben’ voor hen heel belangrijk zijn.
Zomaar een titel van een van de plannen als voorbeeld “Ontdek je plek en leer je gek” voor een historische speurtocht via een App in Arnhem.teddq_16-10-2014_002teddq_16-10-2014_003teddq_16-10-2014_004

teddq_16-10-2014_005

teddq_16-10-2014_006

teddq_16-10-2014_007

teddq_16-10-2014_017

Het was prachtig om te zien hoe de leerlingen bij elkaars projecten betrokken waren en dat ze in staat zijn creatief en oplossingsgericht te denken! …

Lees meer...
Expeditie Onderwijs

Een leerlab Expeditie Onderwijs?

Expeditie Onderwijs is een model voor uitdagend en eigentijds onderwijs dat in 2007 in samenwerking ontwikkeld werd door het Corlaer College in Nijkerk en ICT&E in Dieren.
In de afgelopen negen jaar trokken er meer dan 70 expedities over de hele wereld om in wederkerigheid met anderen te leren van en met de wereld.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de leerlingen in Expeditie Onderwijs meer dan gemiddeld leren samen werken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast wordt de verbondenheid met de maatschappij versterkt. Werken in een team met een eigen doel, een eigen plan, eigen tijd, geld en verantwoordelijkheid is contextrijk leren. Maar bovenal leren leerlingen individueel en met elkaar regie te nemen over het eigen leren. …

Lees meer...
Twinschools – Junior Master Class

Wat is Twinschools?

Het gebruik van Internationaliseren en ICT in het leren maakt onderwijs rijker en uitdagend. Twinschools ondersteunt het samenwerken en samenleren van scholen buiten Europa. Twinschools helpt bij het vinden van betrouwbare partnerscholen en het opbouwen van een duurzame samenwerking. Twinschools wordt ondersteund door Kennisnet.

Overzicht Master classes

Junior Master Class 1

Junior Master Class 2

Junior Master Class 3

Junior Master Class 4

Junior Master Class 5

Junior Master Class 6 …

Lees meer...
Projecten Lees meer...
Wiskunde met Peren

Wiskunde met Peren

Aanleiding
Vanuit een onderwijskundige samenwerking zijn we in contact gekomen met peerScholar, een innovatief online onderwijsinstrument dat leerlingen ondersteunt in samen werken, leren en reflecteren. Er werken nu ruim 20 scholen in Nederland met peerScholar; de eerste stappen in België en Finland zijn gezet.

In de samenwerking met docenten zien we dat peerScholar veel wordt ingezet in het taalonderwijs en bij het maken/reflecteren op/van verslagen. De achterliggende gedachte dat bij het aandacht geven aan specifieke reflectievaardigheden en de vaardigheden van de 21e eeuw, ook de vakinhoud aantoonbaar wordt versterkt is inmiddels wetenschappelijk onderbouwd.

Samenwerken
We werken nauw samen met Universiteit van Toronto, …

Lees meer...
Lot

(Inmiddels is het project ‘Met Lot op reis’ uitgegroeid tot een fantastisch leeravontuur in de vorm van ‘Learning Circles Children’s Rights’. Ieder jaar worden deze georganiseerd door ICT & E. Zie voor meer informatie: Learning Circles Archive & Learning Circles 2018.

Archief: Learning Circles Kinderrechten ‘Met Lot op reis’ 2014

Onder de naam: “Met lot op reis” deelden ruim 2000 leerlingen uit negen landen een fantastisch leeravontuur over kinderrechten. Lot is een initiatief van Herman van Veen en is sinds juli 2014 ondergebracht in Lots Foundation.

In samenwerking met Lot’s Foundation boden het Global Teenager Project en ICT&E van februari t/m mei 2015 opnieuw een aantal Learning Circles Kinderrechten in het Nederlands en Engels aan. …

Lees meer...
iEARN

Over iEARNDownload the 2014-2015 iEARN Project Description Book here

ayv Lees hier alles over het Adobe Youth Voices Project

Overzicht van de iEARN conferenties

Lees meer...