ICT&E  /  Projecten  /  A school for Nepal

A school for Nepal


Expeditie Nepal op Lyceum de Grundel
Update 27-10-2015: Een school in Thumi!

Hoe het begon:

In april 2015 treft een aardbeving met vreselijke gevolgen Nepal. In de weken die volgen kijken we veel naar het nieuws maar denken ook alvast vooruit, naar Bob’s 60ste verjaardag op 13 juli. ‘En wat is jouw wens Bob, voor deze ‘double digit change’?

Bob: “Mijn motto is: Kan niet bestaat niet! Dus blijf geloven in een leven lang leren en stop nooit je dromen waar te maken. In Nepal is dat nu heel moeilijk. In een klap kunnen 800.000 kinderen niet meer naar school, simpelweg omdat de schoolgebouwen er niet meer overeind staan. 8000 Scholen kunnen we niet herbouwen, maar mijn wens is om met z’n allen de herbouw van één school mogelijk maken, Dat maakt voor een paar honderd leerlingen al een groot verschil”.
Vrienden en familie steunden de start van het project met een verjaardagsgift voor Nepal.

nepal_school3

En zo wordt een wens werkelijkheid, met een nieuwe project: ‘Een school voor Nepal’.
In mei 2015 hadden we een eerste ontmoeting met Stichting Maya, die zich sinds de oprichting in 2004 met vrijwilligers inzet voor o.a. verbetering van het onderwijs in Nepal. Door de Stichting Maya te steunen kan daar binnenkort een begin worden gemaakt met de herbouw van een Middelbare school. Wij willen alle leerkracht in bestaande en nieuwe onderwijsprojecten inzetten om wederopbouw van een aardbeving-bestendige school mogelijk te maken. Een plek waar Nepalese kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten, om verder te gaan met leren en samen opgroeien.

top

Wat gaan we doen?

Onder het motto ‘Leren kun je niet alleen’ starten we een duurzame samenwerking tussen leerlingen en docenten in Nepal, Nederland en vele andere landen. Voor de herbouw van een school zo ver weg, zijn niet alleen woorden en daden en voldoende (financiële) middelen nodig, maar vooral inzet en energie van velen! En wat is er mooier dan vooral leerlingen hier vól in te betrekken, om samen te leren en samen te werken in een zinvol project, voor henzelf en voor een ander. Betekenisvol onderwijs, Actief Burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden, internationaliseren, Expeditie Onderwijs … het zijn termen die zo inhoud, handen en voeten krijgen in ons onderwijs.

nepal_leerlingen

Hoe gaan we dat doen?

In meerdere projecten en met ondersteuning van een Expeditieteam van Lyceum de Grundel, gaan we samenwerken om herbouw van een Nepalese school te ondersteunen:

De Learning Circles Kinderrechten:  Van februari tot eind mei 2016 werken leerlingen van ruim 100 scholen in een aantal wereldwijde klassen samen aan internationale vraagstukken rondom kinderrechten, met behulp van internet, e-mail en social media.
Zo oefenen leerlingen vaardigheden en vakkennis tegelijk, hard nodig in een wereld die steeds snel verandert en waar mensen nodig zijn die samen iets willen opbouwen.
Tegelijkertijd geven leerlingen en leerkrachten in de Learning Circle concreet vorm aan duurzame internationale samenwerking. In verschillende uitdagingen worden ze uitgenodigd om met leerlingen uit andere landen creatieve antwoorden te vinden op vragen die niet altijd eenvoudig zijn en elkaar daarbij feedback te geven.
Dit gaven leerlingen ons als feedback in het voorjaar mee: ‘Nu hebben we veel onderzocht en veel over kinderrechten gepraat, maar het is nodig dat we ook iets doen om dingen te veranderen!!’ In 2016 maken kinderen in de Learning Circles de heropbouw van een school in Nepal samen mogelijk, door een actief aandeel te hebben in het bedenken van acties voor funding.

nepal_school1

top

Expeditie Onderwijs: Handen uit de mouwen voor een school in Nepal!
Zelf groeien, maar ook nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. In een team van leerlingen op je eigen school een jaar lang samenwerken, om van een zinvol internationaal project een succes te maken. Dat is sinds 2007 de opzet van het Expeditie Onderwijs.  Samen met de coach buigt zich het team zich over maatschappelijke problemen die ergens ter wereld spelen, op basis van respect en wederkerigheid. Expeditieonderwijs richt zich niet alleen op het vergroten van kennis en het oefenen van vaardigheden. In het Expeditie onderwijs krijgt een actieve, ondernemende leerhouding alle ruimte en wordt daadwerkelijk vorm gegeven aan het begrip ‘verantwoordelijk’ wereldburger. Daarom gaat het team ook op reis naar het land zelf, om te ervaren hoe belangrijk het is om te leren mét de wereld, niet alleen óver de wereld.

nepal_expeditie_voorbeeld

In vele voorgaande Expedities zijn duurzame samenwerkingen tot stand gekomen, met prachtig afgeronde projecten en rijke leerervaringen voor vele leerlingen als resultaat. Zo werd in Roemenië een weeshuis opgeknapt, het sanitair op een basisschool in Peru aangepast, een milieuproject in Taiwan bedacht en een SO school in Suriname opgeknapt. Het zijn ideeën die door vele expeditieteams vol enthousiasme ten uitvoer zijn gebracht. Altijd met als doel om in de betreffende gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren, op basis van duurzaamheid en wederkerigheid. Expeditie Nepal gaat in schooljaar 2015-2016 een groot aandeel hebben in het realiseren van de heropbouw van een Middelbare school!

Met wie?

Toeval bestaat niet: In dezelfde week dat ‘de verjaardagswens’ ontstond én het idee om vanuit verschillende projecten heropbouw van een school in Nepal te ondersteunen, kwamen we in contact met Stichting Maya. We maakten kennis met oprichter René Voss. Sinds 2004 helpt deze foundation de inwoners van het Kaski-district en daarbuiten, in door de lokale bevolking gedragen projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling.

nepal_gtp_maya

top

Met de Stichting Maya werken we samen en zijn we in overleg over het selecteren van een school die (her)opgebouwd kan worden. Zij hebben contact met de Nepalese en Nederlandse bouwers. Voor ons is het ook belangrijk dat de mensen ter plekke(via ons) verslag willen doen over de voortgang, naar leerlingen van de Circles en de Expeditiegroep.
Ook bereiden we de reis van een groep Expeditieleerlingen uit Nederland naar Nepal voor, die gepland staat voor het voorjaar van 2016.

Naast financiële steun is er bij Stichting Maya ook veel aandacht voor kennisoverdracht. Het doel is om gericht toe te werken naar zelfredzaamheid van de bevolking. In Nepal wordt om die reden nauw samengewerkt met lokale partnerorganisaties, lokale overheden en met de doelgroep zelf. In Nederland wordt veel samengewerkt met hogescholen, en incidenteel ook met universiteiten en MBO instellingen. Hiervan betrekt de stichting ook stagiairs die helpen met bepaalde onderzoeken en ook met het uitvoeren van de projecten.)

Lyceum de Grundel – Hengelo

grundel

In het afgelopen jaar koos Lyceum de Grundel in Hengelo voor een prachtige uitdaging, de ontwikkeling van ‘Toekomstgericht Onderwijs’ (TGO) en werkt daarbij samen met Bob. Toekomstgericht onderwijs dat midden in de wereld staat, dat uitdagend en eigentijds onderwijs biedt en waar leerlingen bewust leren regie over hun eigen leren te nemen. Op 17 augustus 2015 gingen 5 klassen in leerjaar twee, iedere klas met een eigen mentor/coach aan de slag. Wat een feest om leerlingen en hun mentoren en docenten het schooljaar met zoveel enthousiasme te zien beginnen.

nepal_grundel_corlaer

In mei van dit jaar bracht een team van ruim 20  TGO-docenten van Lyceum de Grundel een werkbezoek aan het Corlaer College in Nijkerk. Het team werden er gastvrij onthaald en kreeg onder andere een presentatie over het Corlaer Expeditie Onderwijs…. leerlingen met zoveel eigenaarschap! Aangestoken door het ‘Expeditievirus’ gaan we op het Lyceum de Grundel ook een Expeditieteam vormen en wat is er nu mooier dat dit team te verbinden aan de uitdaging om in Nepal een school te herbouwen. Er zijn honderd redenen te verzinnen waarom het niet past, kan of mogelijk is. Er is echter maar één reden waarom het ons, met super veel enthousiasme en inspanningen van leerlingen en docenten van Lyceum de Grundel, wel zal lukken: “Kan niet, bestaat niet”.
Zie ook de FaceBook Expeditie Nepal.

Oh ja….. rond 15 april 2016 gaat de nieuwe school open 🙂

nepal_school2

top

Update 27 oktober 2015: Een school in Thumi.

Verslag van René Voss, oprichter van Stichting Maya:

We gaan samen met de Expeditie Nepal van Lyceum de Grundel een basisschool in Thumi herbouwen met een aardbeving bestendige bouwmethode (met zogenaamde earthbags).

De bouw wordt geleid door Kenny, een Amerikaan die bijna 20 jaar ervaring hiermee heeft. Hij zal 2 maanden op locatie verblijven. Verder zal het team bestaan uit de Nieuw Zeelander Tes (die ten tijde van de aardbeving in Nepal was en de locatie toen al bezocht heeft en daar noodhulp heeft geboden) en uit twee Nederlanders Bert en Geert. Bert heeft 45 jaar in de bouw gewerkt en dus een dijk aan ervaring (nu met pensioen) en hij heeft al verschillende bouwprojecten voor stichting Maya begeleid in Nepal waaronder ons atelier, dat ook volgens dezelfde methode van earthbags is gebouwd. Geert heeft 40 jaar in de bouwsector gewerkt.

Thumi2
Puin ruimen in Thumi

De locatie bevindt zich in het district Ghorka (dat is waar het epicentrum van de eerste beving lag) en de naam van de gemeente is Thumi.

Deze plaats is bereikbaar met de bus vanuit Kathmandu (5 à 6 uur) en vervolgens te voet (2 à 4 uur)

De bevolking bestaat voor het grootste deel uit Boeddhisten, maar er wonen ook Hindoes en Christenen. De school had voor de beving ruim 100 leerlingen, maar de kans is groot dat, nadat wij deze school herbouwd hebben, de kinderen uit de omliggende dorpen ook hier naar school komen. We verwachten hierdoor een totaal aantal leerlingen van 300. Omdat dit aantal te groot is voor 5 lokalen, willen we proberen in een ander naburig dorp ook een basisschool te herbouwen. Dit is nog in een onderzoeksfase. Tevens in een onderzoeksfase is de bouw van een middelbare school in de omgeving, maar de vraag is of we dit in dezelfde tijdspanne kunnen realiseren.

Thumi1

Rene Voss vertrekt zondag 2 november naar Nepal en houdt ons op de hoogte.

Bedankt voor dit verslag, René. We wensen jou en het bouwteam veel succes!

top