ICT&E  /  Workshops Learning Circles 2016-2017

Workshops Learning Circles 2016-2017

Workshops en bijeenkomsten.

1. Startbijeenkomst Studiereis Suriname 2017
Arnhem, Montessori College, donderdag 8 december 2016, 18.30 – 20:00 uur

2. Activerende werkvormen, gespreksvaardigheden en verdiepend leren
Op diverse scholen die deelnemen aan de Circles

3. Verdiepend leren in de Learning Circles
Paramaribo, donderdag 26 januari 2017, 08:00 – 15:00 uur

Hands-on Workshops
(Voorbeelden uit de wiki’s)

 

1. Startbijeenkomst Studiereis Suriname 2017

 

Locatie: Hilversum, donderdag 8 december 2016, 18:30 – 20:00 uur

Inhoud: De reizigers ontmoeten elkaar. Leerlingen, ouders en docenten ontvangen hiervoor een uitnodiging. Samen gaan we het programma voor de reis goed bespreken en allerlei praktische zaken komen aan bod.

Kosten: zijn bij de Studiereis Suriname 2017 inbegrepen.

2. Introductie Learning Circles

 

Locatie: Workshops op deelnemende scholen.

Inhoud: Tijdens deze bijeenkomst richten we ons op het principe van de Circles en het werken met de uitdagingen in de Wiki. Dus het wordt hands-on en met elkaar aan de slag!

Deze workshops (in Nederland) bieden een verdieping in inzicht, om leerlingen optimaal mét en van elkaar te laten leren in de Learning Circles van 2017. We gaan in op didactische achtergronden en manieren om deze leerperiode betekenisvol en verrijkend te kunnen maken.

We beginnen met het bekijken van de onderwerpen die in de Learning Circles aan bod komen. Bij het opzetten van de uitdagingen in de Circle is gekozen voor een variatie van vormen om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten. Als docent kies je voor jouw groep de beste vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet los maakt. We verdiepen ons in activerende werkvormen en ontdekken hoe leerlingen ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen in het proces van de Learning Circles. We richten ons op keuze en gebruik van leeractiviteiten, tools en materialen om leerlingen te stimuleren. Om het leren in de Learning Circles te versterken wisselen we ook succeservaringen uit over de aanpak van de uitdagingen.
In de Circles dagen we leerlingen uit zich bewust te worden van hun eigen kinderrechten en die van andere, over hun grenzen heen.

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij gecompliceerde thema’s bespreken we hoe je als docent een betekenisvol, veilig en open gesprek tussen je leerlingen voert.
Alexandra Bronsveld van HVO verzorgde hierover een workshop in 2015 en schreef:

Filosoferen met je leerlingen
Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: follow the community where it leads to. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.
In de workshops keren we één van de onderwerpen uit de Learning Circles binnenstebuiten, gaan we spelen met doordenk-vragen en oefenen we de rol van de gespreksleider.
Centraal staat: Hoe kan je een gesprek opbouwen? Welke tools kan ik inzetten? Welke vragen stel je als gespreksleider? En vanuit welke houding werk ik?

Kosten: afhankelijk van duur en aantal bijeenkomsten. Vooraf samen af te stemmen.

3. Verdiepend leren in de Learning Circles

 

Locatie: Paramaribo, donderdag 26 januari 2017, 08:00 – 14:00 uur

Inhoud: In deze workshop ontmoeten collega’s uit Suriname en Nederland elkaar. Ze maken kennis met elkaar en met het werken in de Learning Circles. We delen eerdere ervaringen en bespreken hoe de komende periode in de Learning Circles een rijke leerperiode van samenwerkend leren voor onze leerlingen kan worden.
We gaan in op didactische achtergronden en manieren om de Learning Circles betekenisvol te kunnen maken. Dat doen we o.a. door ons te verdiepen in activerende werkvormen en door samen te ontdekken hoe leerlingen zoveel mogelijk betrokken raken én ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen in het proces van de Learning Circles.

Kosten: zijn bij de Studiereis Suriname 2016 inbegrepen.
top

Ter aanvulling:
De kosten voor deelname aan een Learning Circle bedragen voor Nederlandse scholen € 395,- per deelnemende groep. Hiermee wordt de organisatie, het opzetten van de Circles én het begeleiden van alle scholen bekostigd. Met de bijdragen ondersteunen we ook scholen in landen die ontoereikende financiën voor deelname hebben.

top