De Meergronden

De Meergronden

 

De school

Uit de site van De Meergronden:
‘Leren voor het leven’
Wij willen leerlingen zo opleiden dat ze goed voorbereid en vol vertrouwen hun toekomst in de 21e eeuw tegemoet gaan. Een vertrouwen dat niet alleen is gebaseerd op kennis en vaardigheden, maar ook op inzicht in eigen kwaliteiten, een open blik naar de wereld en verantwoordelijkheidsgevoel voor hun omgeving.

De school zelf staat midden in de maatschappij en moet ook inspelen op veranderingen in die maatschappij.

Zo zien we dat kinderen van nu opgroeien in een wereld zonder grenzen: ze gaan naar school met leerlingen met een andere achtergrond, kleur, motivatie en capaciteiten. Ze communiceren via de sociale media net zo gemakkelijk met hun buurmeisje als met een onbekende elders op de wereld. Engels is de taal die ze overal van jongs af aan horen en gebruiken.

Zo zien we ook dat kinderen van nu zullen wonen, werken, studeren in een wereld waar globalisering een feit is. Er is nauwelijks nog een beroep te bedenken waarin je niet te maken hebt met internationale contacten, Europese regelgeving of invloeden vanuit de hele wereld. Goede talenkennis en begrip voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, is onontbeerlijk.

Daarom willen wij onze leerlingen zó opleiden dat zij uitstekend in staat zijn samen te studeren, samen te werken en samen te leven met mensen en organisaties uit andere landen en culturen. Met een mooi woord: we willen ze opleiden tot kritische wereldburgers.

Leren voor later, zeggen we vaak. Maar later is nu al begonnen. Om succesvol te zijn moeten leerlingen van nu over andere kwaliteiten beschikken dan vorige generaties. Daarom ontwikkelen leerlingen op De Meergronden zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch en analytisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, ICT-geletterdheid en sociale-culturele vaardigheden.

 

Schoolbezoek

Bovenstaande beschrijving sluit prachtig aan bij de motivatie van De Meergronden om deel te nemen in de Learning Circles. Voor hen is 2015 een pilot jaar. In het bezoek van Manon van Herwijnen in april 2015 aan deze school, werd door de begeleidende docenten uitgesproken zeker door te willen gaan volgend schooljaar.
Nu wordt alleen tijdens de geschiedenislessen (in het Engels) tijd besteed aan de Circles en aan Kinderrechten. Maar deze manier van samen leren met ‘Global classmates’ spreekt de leerlingen zo aan, dat het volgend jaar meer door het curriculum heen aandacht verdient.

 

De leerlingen

meergr_02_22-04

Tijdens mijn bezoek werken de leerlingen aan een gedicht, een ‘Pantoum’ over het recht van ieder kind om veilig op te groeien. Hier kun je enkele mooie creaties van leerlingen lezen.

 

De docenten

meergr_03_22-04

Trotse docente Alessia Lombardi met leerlingen van HV2A.