ICT&E  /  Omnidu  /  Archief Omnidu – OpMaat

Archief Omnidu – OpMaat

Archief van:
De Stichting Op Maat Eduware
Oorspronkelijk een samenwerkingsverband van:Mytylschool De Brug, Rotterdam
Heliomare onderwijs, Wijk aan Zee
Maurice Maeterlinckschool, Delft
Werkenrode School, Groesbeek
Emiliusschool, Son
Mytylschool De Ruimte , Bergen
ICT&E, Dieren
 Website van Op Maat
 Wiki van Stichting Op Maat Eduware
 Op Maat YURL’s
 Kennisrotonde ‘De kr8 van Opmaat’ – Panorama Video Slider (volgt hieronder)
 Artikel in Vives Kr8 van Op Maat (januari  2008)

 

Presentatie I&I op 5 november 2009

De Leerkr8 van Op Maat.
Op Maat maakt sinds 2002 educatieve software (eduware) voor cognitief laagfunctionerende kinderen. Inmiddels is gebleken dat deze eduware ook zeer goed bruikbaar is in het reguliere (basis)onderwijs. Wat maakt Op Maat nu zo bijzonder?Anno 2009 zijn begrippen als digitale leereenheden en arrangeer tools niet meer weg te denken. In 2000 was dat wel even anders; toen een groep leerkrachten uit het Speciaal Onderwijs in de opleiding ICT-coördinator vertelden dat er zo weinig software was voor hun doelgroep was, ontstond er een bijzondere discussie. Stel dat je zelf software kunt maken,  wat zouden dan je uitgangspunten zijn? We moeten van perspectief veranderen, nu kijken we vanuit de software naar leerlingen. “Welk kind kan met deze software werken”?  En dat zouden we anders willen!! Je kijkt naar een kind met een beperking en vraagt je af hoe kan ICT dit kind helpen om het net een stapje verder te brengen. Die expertise, ICT opmaat inzetten, is er niet bij een uitgever. Eigenlijk zou de leerkracht zelf die software op maat moeten maken. En daarmee werd Op Maat geboren; met recht ontwikkelkracht van binnenuit.Via de ontwikkel tool Mediator – 2002 – maakte Op Maat in 2005 de stap naar webbased; het aantal aangemelde gebruikers is inmiddels gestegen naar ruim 1400. In oktober 2009 werd de nieuwste versie opgeleverd op basis van Adobe Air, meertalig en zelfs in het Arabisch. Inclusief de metadatering, waarbij we in samenwerking met Kennisnet en de SLO de metadata vocabulaire SO testen. Een bonte verzameling van leerkrachten, ouders, logopedisten, KDC’s en zelfs ouderencentra… leren (met) Op Maat!
Met eigen ogen zien hoe een leerkracht in Jemen in een half uur een Op Maat oefening (digitaal verhaal) uit Bergen Noord Holland aanpast is een kick; met een Op Maat Comenius netwerk met 6 Europese landen de grenzen over; de groei naar 8 talen?
Waarom Op Maat Eduware uit het SO als afsluiter op een VO ICT-conferentie? Allereerst omdat de aanpak van Op Maat zo goed past bij I&I; met kracht van binnenuit voor en door de eindgebruiker. Maar ook omdat de unieke aanpak van on-line arrangeren in combinatie met een virtual desktop in elke type onderwijs past. Op Maat: “Speciaal waar nodig, maar gewoon waar het kan!”

i&i Conferentie compilatie

 

Op Maat bijeenkomst 15.10.2009

Op 15 oktober 2009 waren leerkrachten van de Op Maat scholen bij elkaar op Mytylschool De Brug in Rotterdam. In het kader van het Experiment Metadata SO werd een start gemaakt met het testen van de vocabulaires die gebruikt worden voor het metadateren van Op Maat leereenheden. Het experiment word uitgevoerd in samenwerking met Kennisnet en SLO.

 

Op Maat – Opnamen foto’s

 

De Kr8 van Op Maat

 

Op Maat Eduware wint IPON award 2012!

28 maart 2012 ontving de Stichting Op Maat Eduware uit handen van de jury de IPON award 2012 in de categorie Gewoon-Speciaal. Een extra stimulans om door te gaan met de ontwikkeling van dit mooie product.

Op Maat – Kr8 cartoons

In het kader van het Kennisrotonde project ‘de Kr8 van Op Maat’ maakten we 8 profielen van leerkrachten. Aan de hand van deze profielen gaan we in onze workshops differentiëren in het aanleren van het gebruik en toepassen van Op maat Eduware.
De snacker: gebruikt ‘hap- snap’ leerobjecten en is zich te weinig bewust waarom en in welke fase de leerobjecten ( moeten ) worden gebruikt .Help je door: alle leerobjecten gestructureerd en als een ‘menu’ aan te bieden gekoppeld aan leerlijnen en een databank.


De springer: is in eerste instantie heel enthousiast, maar heeft altijd tijd tekort en komt niet tot daadwerkelijke verankering van toepassen in de klas.Help je door: duidelijk te maken dat een vernieuwing op termijn kwaliteit én tijd op gaat leveren.


De kat-uit-de-boom-kijker: wil eerst succes bij anderen zien; om dan samen op te trekken en toe te passen in het leren.Help je door: het delen van ‘good practices’


De denker: wil graag meedenken in processen, gestructureerd en overzichtelijk, wil nadenken over leerlijnen.Help je door: aanleggen en toepassen van metadatering en een databank
 


De doe-het-zelver: maakt zelf allerlei materiaal, waaronder leerobjecten en wil elke les opnieuw bedenken wat er moet gaan gebeuren.Help je door:  met gestructureerde mogelijkheden en met tools zelf leerobjecten te maken, middels voorbereidingsbladen en de On-line Op Maat tools


De perfectionist: bedenkt continu wat het beste is voor de individuele leerling en wil op maat aanbieden.Help je door: te leren een balans te vinden in wenselijkheid en werkelijkheid


De digibeet: wil best veel, maar het lijkt nooit te lukken als het met een computer te maken heeft.Help je door: ondersteuning te bieden bij het werken met de computer, alles stap voor stap, kant-en-klaar per les.


De showmaster: vraagt zich niet af of de leerling wat leert, maar het is wel gezelligHelp je door: op basis van een leerlingenvraag, Op Maat structureel in te zetten en niet als ‘toetje na de les’.
Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Naam Email