Social Media Circles 2012 -2013

Social Media Circle 2013 (en 2012)

Download de Social Media Wijzer (48 Mb printversie)
Download de Social Media Wijzer (1,5 Mb webversie)
Na een succesvolle Social Media Circle in het najaar van 2012 (zie wiki) en voorjaar 2013 (zie wiki) kan ook uw klas social media wijzer worden en deelnemen aan de ‘Social Media Circle’ van september 2013 .

Word mediawijzer met je eigen social media wijzer!
In deze social media circle gaan we u niets leren over social media. We gaan u ook
niet vertellen wat u met social media in de klas kunt doen. En we gaan u helemaal niet vertellen wat uw leerlingen wel en niet met social media mogen:
dat gaan uw leerlingen zelf doen!

Social Media Circle
Deze Social Media Circle is een project met, voor een door leerlingen. Gedurende 10 weken werken verschillende scholen in Nederland samen aan het thema social media. Aan de hand van vier praktijkgerichte voorbeelden die door ons in de wiki worden aangeboden, worden leerlingen op een positieve manier gestimuleerd na te denken over de kracht en valkuilen van social media. Elke casus wordt door de klassen geanalyseerd en uitgewerkt. De antwoorden op alle casussen leveren de klassen een lijst met social media aanbevelingen op voor hun eigen school. De casussen bieden u als docent ook een handvat om ‘mediawijsheid’ in de klas aan te snijden. Naast het vergroten van mediawijsheid doet het project met online samenwerken, kritisch denken en creativiteit ook een beroep op de 21st century skills en wereldburgerschap.
Wat levert de Social Media Circle u op?
Aan het eind van 10 weken heeft iedere klas zijn eigen ‘social media wijzer’ gemaakt! (Zie download boven)Deze is inzetbaar voor de hele school. Het boek ‘Social Media op de Basisschool’ onder redactie Remco Pijpers krijgt u in PDF. 
Bestuursdeelname
Als bestuur kunt u er voor kiezen om met max 12 scholen die onder uw bestuur vallen deel te nemen aan dit project. Om zo samen met de scholen uw eigen Social Media Wijzer samen te stellen. Zie het voorbeeld in de wiki van Stichting Orion, Amsterdam.
De deelnamekosten per klas bedragen €225,-. U ontvangt hiervoor:
– Projectondersteuning gedurende 10 weken, via wiki, mail en/of Skype
– Gebruik van de wiki als interactieve en veilige leeromgaving
– Raad en daad van social media experts als Elle Peters en Remco Pijpers
– Hulp bij het uitwerken van uw schoolspecifieke “social media wijzer”
– Het boek ‘Sociale Media op de Basisschool‘ onder redactie van Remco Pijpers in PDF.
Dit project is een samenwerking tussen het Global Teenager Project, Mijn kind online en De Onderwijsspecialisten.
Voorbeeld van de Social Media Circle in 2012