Expeditie Corlaer 1

‘Durven – Delen – Doen’
Informatie over de eerste Expedities Corlaer (schooljaar 2007-2011)

Toptalent willen vinden is op expeditie durven gaan!
In stand houden van kenniseconomie dwingt scholen nieuwe wegen in te slaan

Het onderwijs is nog niet voldoende toegerust om toptalenten af te kunnen leveren. Het pijnpunt ligt volgens de Onderwijsraad bij de Nederlandse studiecultuur die er niet op gericht is leerlingen te laten excelleren.
Tijdens de opening van het academisch jaar bij de verschillende universiteiten blijkt geen twijfel over de vraag welke richting het Nederlandse onderwijs op moet. Minister Plasterk, gaf het publiek duidelijk te verstaan dat Nederland toptalent nodig heeft om in de toekomst de internationale concurrentie te kunnen pareren. Deze sterke oproep komt niet als een verrassing, wanneer we kijken naar de uitkomst van het CPB onderzoek dat eerder dit jaar verscheen.

Het Nederlandse onderwijs blijkt weliswaar uitstekende prestaties te leveren m.b.t. zwakke leerlingen, maar onze beste leerlingen presteren gemiddeld slechter dan begaafde leerlingen in het buitenland. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’: de calvinistische inslag zorgt ervoor dat het Nederlandse onderwijs geneigd is om verschillen tussen mensen niet te veel te benadrukken. Maar juist bij het zoeken naar talent, gaat het om het zichtbaar durven maken van verschillen.
Om verandering te brengen in de huidige situatie is een cultuuromslag nodig. De Programmaraad Innovatie – VO heeft ‘Expeditie Durven Delen Doen’ in het leven geroepen om deze cultuuromslag in te zetten. Dertien zorgvuldig geselecteerde scholen ‘met ambitie en potentie’ gaan, drie jaar lang werken aan duurzame en doelgerichte innovatie. Innovatie die erop gericht is meer uit leerlingen te halen dan ze zelf voor mogelijk houden.

Een van die scholen met ‘ambitie en potentie’ is het Corlaer College in Nijkerk. Coördinator Internationaliseren Ronald Schaefer zal zich speciaal gaan bezighouden met de “Expeditie Corlaer’ . ‘Het Corlaer College is steeds in beweging om er voor te zorgen dat leerlingen die van school komen, klaar zijn voor een actieve deelname binnen de maatschappij. We hebben een schoolcultuur voor ogen waarin het ontwikkelen van talenten centraal staat. Waar leerlingen worden gestimuleerd en mogen uitblinken. ‘Leef je in – leef je uit’ wordt ons motto voor de komende drie jaar. We zijn heel blij dat we zijn uitgekozen door de VO-raad en in de praktijk aan de slag kunnen met talentontwikkeling in onderwijs. ’Wij zijn klaar voor de ‘Expeditie Corlaer’!
De Expeditie Corlaer wordt ondersteund door ICT&E.

Knowledge brings us further.
Expedition ‘Dare Share Do’ is an innovative educational project which main goal is to take care of quality improvement in education. The unique part of this project is that the selected schools work together with researchers who take care of the ‘quality of education framework’. No less than 25% of the school boards in the Netherlands applied for a place within the ’Dare Share Do’ project call . The Corlaer College, together with ICT&E was able to present a solid and realistic plan and therefore was chosen as one of the 18 schools that got permission to realize their ideas.The plan was submitted with the following name: Expedition Corlaer, Imagine yourself-live it up!’ In Dutch this sounds like a catchy pun. Students within the age of 13/14 years old are the lucky ones who will be able to enjoy this project for the upcoming 3 years. They are going to ‘solve’ social issues on a national, as well as on an international scale. During this process, students will explore and develop their own talents. When the students finish their ‘expeditions, they have traveled at least one time as a way to really contribute to the solution of the social issue of their choice. We hope this expedition gives us the opportunity to explore lots of new and exciting information that will improve the quality of education. Knowledge brings us further!
Website Expeditie Corlaer

ICT&E Mindmap Expeditie Corlaer

 

In de krant: Aftrap Expeditie Corlaer

23 januari 2008


Inschrijven

NaamExpeditie Corlaer 1
Inschrijfformulier