Curaçao – Overleg Lerend Netwerk – mei 2011

Werkbezoek mei 2011

Klik op de link voor:

Aanleiding
Voordelen
Tijdpad
Kosten
Lerend netwerk Curaçao – Nederland 2011-2012

Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top

Aanleiding

Curaçao en Nederland “hebben wat met elkaar”. Al jaren werken scholen, leerlingen en leerkrachten in beide landen succesvol samen in een variëteit aan onderwijsprojecten.

 • KANS
  Veel scholen in Nederland en op de Antillen hebben in het KANS-project samengewerkt. De huidige Kans financiering is gestopt, contacten zijn er nog wel maar een structuur voor verdere samenwerking ontbreekt. Nieuwe KANS-regeling wordt rond de zomer 2011 verwacht.
 • Kennisnet
  Aan het einde van het schooljaar 2009-2010 is er op Curaçao  door Kennisnet een Lerend ICT-netwerk gestart. Het traject is succesvol; er nemen 33 ambassadeurs aan deel. Dit netwerk eindigt in juni 2011.
 • Grassroots Curaçao
  GrassRoots Curaçao Foundation biedt docenten de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze onderwijs-projecten-met-ICT te starten samen met leerlingen en/of collega’s.
 • Learning Circles
  Er werken nu 8 scholen uit Curaçao in de Learning Circles van het Global Teenager Project, zowel in de Nederlandse Learning Circles als in de recent gestarte Learning Circles in het Papiamentu.
 • Op Maat
  Tenminste 20 scholen op Curaçao en zo’n 400 scholen in Nederland werken met Op Maat.Met name de SO scholen op Curaçao hebben al aangegeven een nauwere samenwerking met de scholen in Nederland op het gebied van het maken en uitwisselen van leereenheden en de onderwijskundige implementatie zeer op prijs te stellen.
 • Initiatief Mediawijsheid Curaçao – Percy Pinedo,  m.m.v. Bamber Delver en Liesbeth Hop
 Top
Top

Voordelen

Er is een bindende factor nodig om de onderlinge samenwerking te verstevigen en te verdiepen. We zien dat in de projecten waar gedeeld wordt, het vaak alleen over (de inzet van) ICT gaat. De achterliggende vraag, met welk onderwijskundig doel ICT ingezet wordt en wat het oplevert voor het leren van de docent en leerling, wordt niet of nauwelijks benoemd. Om die diepere laag te bereiken is facilitering van de samenwerking nodig. Als dat eenmaal lukt blijkt uit de evaluatie van voorgaande internationale trajecten dat de waardering voor (het effect en de opbrengst van) de samenwerking enorm toeneemt. Internationaal samenwerken loont!
De voorgenomen internationale samenwerking tussen Curaçao en Nederland levert veel meer op dan  alleen internationale uitwisseling; tijdens de lokale werkbijeenkomsten in Curaçao en Nederland wordt ingezet op blijvend samen leren en delen in het eigen land. Dat is persoonlijke winst voor de deelnemers zelf, maar ook voor de scholen en de besturen.

Wat levert een “Lerend netwerk” u op?
Voor de besturen en scholen

 • Een investering in mensen die motiveert en enthousiasmeert;
 • Nieuwe dynamiek en energie in de school met als resultaat een versnelde inzet van ICT in het leren;
 • Concrete mogelijkheden om vorm te geven aan beleidsmatige vernieuwing; de vertaalslag van een visie/beleidsstuk naar “en nu in de klas aan de slag”.

Voor nieuwe en reeds opgeleide ICT-coördinatoren en ambassadeurs

 • Samen blijven leren en uitwisselen over actuele onderwijs en ICT-thema’s als ELO, digiborden, portfolio, social media, mediawijsheid en activerend leren;
 • Persoonlijke groei in kennis, vaardigheden en attitude over mogelijkheden van ICT in eigentijds en uitdagend onderwijs;
 • Toegang tot concrete projecten en activiteiten waarmee docenten en leerkrachten in de eigen school direct aan de slag kunnen.
 • Toetsingskader van de meerwaarde van nieuwe ICT-ontwikkelingen.

Voor de leerkracht en docent

 • Sneller kennisnemen van direct bruikbare, laagdrempelige toepassingen op het gebied van ICT in de klas;
 • Deel uit maken van een internationaal lerend netwerk waarin kennis met collega’s wordt gedeeld en nieuwe kennis samen wordt gecreëerd;
 • Samen ontwikkelde digitale leereenheden gestructureerd met elkaar delen.

Als afgeleide van al deze activiteiten ontstaat er een duurzame verankering van organisatorische en onderwijskundige samenwerking op het gebied van onderwijs en ICT op Curaçao en in Nederland.


Top

Tijdpad

Januari 2011  
 • Het initiatief is ter oriëntatie voorgelegd aan drie bestuursvertegenwoordigers op Curaçao; positieve response
 • Toetsing bij enkele Nederlandse scholen, ook hier positieve feedback

Maart 2011

 • Aankondiging initiatief Lerend netwerk naar alle bestuursvertegenwoordigers in Curaçao en Nederland
 • Overleg met Stichting GrassRoots Curaçao
 • Van APS-IT (FO-SO) and SLB (SBO- VO) fiat voor inzet dubbele GrassRoots

April 2011

 • Workshop op IPON op 13 april; inschrijving open voor PO/FO, VO en SO

Mei 2011

 • Eind mei besturen op Curaçao uitnodigen voor voorlichtingsbijeenkomst

September 2011

 • Adoptie van plan Lerend Netwerk
 • Start selectie Ambassadeurs
 • Workshop op BIC-netwerk bijeenkomst in Nederland

Maart 2012

 • Studiereis van de deelnemers uit Curaçao naar Nederland
 • Plannen in de week van de IPON 2012 – 28 & 29 maart 2012
 • Workshops over de gerealiseerde projecten door de ambassadeurs
 • Koppelen aan “Gewoon Speciaal” met NL – Ambassadeurs
 • Schoolbezoeken
 • Een afgerond GRTWP projectplan met concreet uit te voeren activiteiten, waarbij leerlingen uit beide klassen (leren) samenwerken
 • Borging van blijvende samenwerking

April 2012– najaar 2012

 • Ten minste twee lokale bijeenkomsten in Curaçao en Nederland waarin we de voortgang van de GRTWP bespreken en:
  • de rol van aanjager van (ICT)veranderingen in onderwijs
  • onderwijskundige en ICT componenten
  • videoconference tijdens de twee bijeenkomsten

Najaar 2012

 • Werkbezoek (1 week) deelnemers vanuit Nederland naar Curaçao bestaande uit schoolbezoeken en 2 trainingsdagen > Deskundigheidsbevordering; een dag met presentaties van behaalde resultaten + presentaties voor IPOC.
 • Koppelen aan Caraïben IPON (IPOC) najaar 2012?
  > overleg met Martin Smelt op 6 juli 2011.
  Top

Kosten

De indicatieprijs voor het totaaltraject 2011-2012 is € 1980, – per persoon.
Dit is inclusief:
 • De vliegreis
 • Verblijfskosten (drie dagen home stay optioneel)
 • Lokaal transport
 • Begeleiding en ondersteuning bij oktober 2011 en april 2012 studiebezoeken
 • Begeleiding en ondersteuning bij twee lokale werkbijeenkomsten in december 2011 en februari 2012.

Grassroots Curaçao
GrassRoots Curaçao Foundation biedt docenten de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze onderwijs-projecten-met-ICT te starten samen met leerlingen en/of collega’s.
Een voorstel is ingediend bij de GrassRoots Curaçao Foundation om op basis van onderliggend plan te komen tot een “Lerend netwerk” en in overleg te gaan om voor het schooljaar 2011-2012 20 dubbele GrassRoots projecten vrij te maken. De financiële beloning mag daarbij worden ingezet voor het beoogde internationale samenwerkingsproject tussen Curaçao en Nederland. De bestuursvertegenwoordigers (DOS, PO, RKSC) waarmee we in januari overleg voerden, deden de suggestie om de aanvullende kosten deels te dekken vanuit de besturen als deskundigheidsbevordering, maar ook om een persoonlijke financiële bijdrage te vragen.
Top

Lerend netwerk Curaçao – Nederland 2011-2012

Een initiatief om te komen tot een internationaal “Lerend netwerk van ICT-coördinatoren en Ambassadeurs in Curaçao en Nederland”.
Samenwerken
De vraag dient zich aan hoe we de samenwerking met Curaçao in het SO-PO/FO-VO kunnen borgen en versterken. We zien en horen van leerkrachten, docenten, ICT-coördinatoren en ambassadeurs dat er een grote gelijkenis is tussen de vragen en uitdagingen die er in Curaçao en Nederland in het onderwijs leven. Scholen zijn van nature echter niet snel geneigd om kennis, ervaringen en producten te delen, “het is nog niet echt af” hoor je dan als argument. En als er gedeeld wordt zijn het vaak de successen, terwijl we geleerd hebben van de professionaliseringsbijeenkomsten in Curaçao en Nederland dat juist het benoemen van uitdagingen en hobbels kans op verdieping biedt. Een prima kapstok om implementatie – en strategieën om te komen tot die gewenste verandering in leren met ICT – uit te diepen.De vragen en uitdagingen zijn opmerkelijk identiek:

 • Implementatie van de ELO
 • Inzet, deskundigheidsbevordering en didactiek van digiborden
 • Portfolio in relatie tot competenties en bewijslast van leerresultaten
 • Impact van social media
 • Mediawijsheid
 • Maken, delen, aanpassen van digitale leereenheden

Met de ervaring dat internationaal samenwerken en samen leren motiveert, inspireert en consolideert neemt ICT&E het initiatief te komen tot een samenwerkingsproject in de vorm van één lerend netwerk in Curaçao en Nederland.


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.