Expeditie Corlaer feedback op projectplannen

Op vrijdagmiddag 9 november verzamelden alle Expeditieleerlingen en Expeditiecoaches zich voor een grote ‘feedback op je projectplan’ ronde. Nadat de leerlingen in september en oktober in hun persoonlijke portfolio gewerkt hebben aan het formuleren van hun persoonlijke leerdoelen, is in november de start gemaakt met het Expeditie-projectplan. In dit plan staat niet alleen wat het Expeditieteam met elkaar wil bereiken, maar ook hoe en wanneer ze dat gaan doen en wie en wat ze daar voor nodig hebben.

Expeditiecoach Debby Gijsbertsen opent deze feedback-bijeenkomst met een korte uitleg van het programma. Er worden zes groepen gevormd; in elke groep bevinden zich ten minste twee vertegenwoordigers van ieder van de zes Expeditieteams.
Elk tweetal krijgt vijf minuten om in een korte presentatie toelichting op het plan te geven. Daarna geven de vertegenwoordigers van de andere vijf expedities ‘constructive’ feedback. Deze feedback wordt verzameld en om 14:00 uur gaan de expedites aan de slag om met de ontvangen feedback het eigen Expeditieplan nog beter te maken.

Veel van de Expeditieleerlingen hebben in hun portfolio als persoonlijk doel ‘sterker worden in presenteren’ opgenomen. Presenteren voor een groep is natuurlijk super spannend, dus een eerste presentatie voor de eigen Expeditieleerlingen is een veilige omgeving om je eerste verbeterstap te maken.

Constructive feedback geven is waardevol, je kunt immers door het zien en het geven van feedback op van het werk van de anderen, ook over je eigen Expeditieplan nadenken. Maar wat is Constructive feedback?
Stel je voor dat je na je presentatie alleen maar terug krijgt: “Dat was echt super goed!!”. Dan is dat natuurlijk fijn om te horen, maar je kunt er je Expeditieplan niet mee verbeteren.
Vandaar dat we met groen en blauwe kaarten werken: op de groene kaart schrijf je wat je positief vindt aan het plan en de presentatie, op de blauwe kaart mag je verbeterpunten noemen.

In tweetallen formuleren de leerlingen hun constructive feedback. Het geven van feedback is een vaardigheid die je alleen maar leert door te doen!!

Expeditieleerlingen leren ook om kritisch te zijn… neem niet zomaar alles aan wat je hoort, ziet of leest. Gelukkig werken de leerlingen op het Corlaer College met Chromebooks; de Expeditieplannen staan in gedeelde Google maps, dus is het makkelijk om tijdens de presentatie het besproken plan er even bij te halen. Zo leer je in de praktijk om een informatievaardige wereldburger te worden 🙂

Deze Expeditieleerlingen hebben van te voren bedacht dat er in een uur, met zes presentaties, wel erg veel informatie langs komt. Dus hebben ze de teamdoelen uitgeprint om ze tijdens de presentatie uit te delen… slim hè?

Binnen anderhalf uur was het feedback proces afgerond; na afloop van de presentaties verzamelden de coaches de feedback op de groen en blauwe kaarten, zodat elk team die feedback in de aansluitende Expeditiebijeenkomst kon bespreken.

Omdat we ook als team, als coaches en coördinatoren formatief willen werken, ook voor onszelf: “En wat hebben wij geleerd”?

Wat ging er goed?

 • Het was echt fijn om alle teams bij elkaar te hebben; er was saamhorigheid.
 • Omdat alle leerlingen moesten presenteren, weten ze nu beter wat er in het eigen plan staat.
 • Omdat in elke groep alle zes de expedities zichzelf gepresenteerd hebben, hebben de leerlingen een beter beeld wat er zich in de andere expedities afspeelt.
 • Veel leerlingen heb ‘groei in de vaardigheid presenteren’ in hun doelstellingen opgenomen, daar was deze bijeenkomst een veilige omgeving voor.
 • De feedback op groene en blauwe kaarten werkte goed.
 • De meeste coaches waren heel actief betrokken, het proces van presenteren en feedback werd door hen prima gefaciliteerd.

 

Wat kan er beter, tips?

 • Omdat veel leerlingen een presentatie gemaakt hebben, kwam het eigenlijke projectplan beperkt aan de orde.
 • Veel van de feedback ging over het presenteren, dat is wel goed, maar was niet het kerndoel van deze bijeenkomst.
 • Doordat er vijf teams in een open ruimte zaten was het soms (net te) rumoerig.
 • Als er gepresteerd wordt, dan liever een aparte lokalen met scherm/bord/beamer.
 • Vooraf instructie coaches tav proces, met name de tijdbewaking… en alleen de presenters hebben een scherm open / telefoon aan.