Lerend Netwerk Gewoon Speciaal

Lerend Netwerk Gewoon Speciaal

Themagericht Lerend Netwerk Gewoon Speciaal
Gewoon Speciaal 28 maart 2012 (IPON)
Gewoon Speciaal 10 april 2013 (IPON)
Gewoon Speciaal 19 maart 2014 (IPON)
Deelnemers Landelijk Lerend Netwerk

Naar Startportaal ‘Gewoon Speciaal’

Themagericht Lerend Netwerk Gewoon Speciaal

‘Gewoon Speciaal’
Al een aantal jaar ondersteunt Kennisnet ambassadeursnetwerken in het (V)SO. Netwerken waar gewerkt wordt aan professionalisering van leerkrachten (teams) en het delen en verwerven van kennis rondom ICT en leren. Veel van de kennis die is ontwikkeld in het SO is uitstekend toepasbaar in het PO zodat elk kind opmaat kan leren. Met als motto “Gewoon waar het kan, Speciaal waar nodig” hebben we met ondersteuning van Kennisnet en IPON op 13 april 2011 de conferentie Gewoon Speciaal georganiseerd. Deze conferentie werd een groot succes en “Gewoon Speciaal” is als beweging geboren. Dat de kracht van “Gewoon Speciaal” een sterke beweging vanuit de scholen is vindt men terug  in de huidige structuur; alle activiteiten gebeuren door scholen voor scholen.

Ambassadeursgroepen
Op dit moment worden er door Kennisnet drie PO/SO ambassadeursnetwerken ondersteund. Ruim 75 leerkrachten uit het speciaal en regulier onderwijs zoeken aansluiting en nemen deel in de regio’s Noordoost, Noordwest en Zuidwest Nederland. Deze samenwerking zal blijven groeien, waarbij de inzet van ICT een sterke en bindende factor is.

Landelijk Lerend Netwerk ‘Gewoon Speciaal’ 
In de aanloop naar Passend Onderwijs is de toenadering tussen (V)SO en regulier onderwijs van cruciaal belang. Kennisnet erkent deze noodzaak en heeft het initiatief genomen om naast de ambassadeursnetwerken een expertnetwerk of lerend netwerk op te richten.
Het netwerk is erop gericht structuur aan te brengen in de reeds ontwikkelde kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis op de zogenaamde witte vlekken. Dit netwerk opereert onder de naam Lerend Netwerk Gewoon Speciaal. De deelnemers aan dit netwerk zijn afkomstig uit (V)SO (cluster 1 t/m 4), regulier onderwijs aangevuld met veldexperts.

Conferentie ‘Gewoon Speciaal’ tijdens de IPON op 28 maart 2012

Natuurlijk komt er tijdens de IPON 2012 weer een ‘Gewoon Speciaal’ conferentie.
Immers, het inzetten van ict  kan alleen optimaal zijn als ze aansluit bij de onderwijskundige situatie en visie van de school. Het (V)SO is een zeer goede voedingsbodem geweest voor innovatieve ontwikkelingen van goed ict gebruik. Er wordt al tijden vanuit persoonlijke leerling-situaties gewerkt aan een goede inzet van leermiddelen. Het is dan ook juist daar dat men snel naar ict keek om goed bij de individuele leerlingen aan te sluiten. De komst van Passend Onderwijs vraagt om het ontwikkelen, rubriceren en overdragen van opgedane kennis en ervaring in en tussen het SO en PO. De deelnemers uit de Ambassadeursnetwerken en het Lerend Netwerk ‘Gewoon Speciaal’ dragen zorg voor een kwalitatief hoogstaande inhoud. U bent van harte welkom op 28 maart 2012 in Utrecht!

top

Gewoon Speciaal 28 maart 2012

 Gewoon Speciaal ICT conferentie
De conferentie ‘Gewoon Speciaal ICT‘ is een speciale conferentie waar professionals uit het onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en kunnen zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ICT en passend onderwijs. De ‘Gewoon Speciaal ICT’ conferentie is een initiatief van Kennisnet, ICT&E en Vives en vond plaats tijdens IPON2012 in hal 8 van Jaarbeurs Utrecht.
De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking meer op reguliere scholen terecht zullen komen. De expertise, die nu bij de ambulante begeleiding zit, moet anders worden georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om bestaande expertise uit het regulier en speciaal onderwijs te ontsluiten en te delen. De conferentie omvat een groot aantal workshops, seminars en presentaties betreffende het gebruik van ict en adaptieve technologie ter ondersteuning van het leren in het regulier en speciaal onderwijs (zoals autisme, cluster 1 t/m 4, VSO, ZML, langdurig ziek). Daarnaast was er een ‘glazen klas’ ingericht om een ochtend in het speciaal onderwijs te ervaren.
De Stichting Op Maat Eduware ontving uit handen van de jury de IPON award 2012 in de categorie Gewoon-Speciaal.
Algemene indruk
top
top
De klas van juf Dana
top
@kajrietberg
top
top
De presentaties
Onderwijs en Beweging met de KINECT
Cloud Computing: een kans voor het passend onderwijs?
Op Maat goes tablet- Apps en passend onderwijs
top
 
Workshop Webchair
top
Media Team het Prisma
@kajrietberg
top
Op Maat Eduware wint IPON award 2012
 top

IPON Gewoon Speciaal 10 april 2013

Gewoon Speciaal ICT conferentie op woensdag 10 april 2013
De conferentie ‘Gewoon Speciaal ICT’ is een speciale conferentie waar professionals uit het onderwijs kunnen leren van experts uit het veld en kunnen zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ICT en passend onderwijs. De ‘Gewoon Speciaal ICT’ conferentie is een initiatief van Kennisnet, ICT&E en Vives en vindt plaats tijdens IPON2013 op woensdag 10 april in hal 3van Jaarbeurs Utrecht.
De conferentie past in de omslag naar passend onderwijs waarbij de leerlingen met een beperking meer op reguliere scholen terecht zullen komen. De expertise, die nu bij de ambulante begeleiding zit, moet anders worden georganiseerd. Het doel van deze conferentie is om bestaande expertise uit het regulier en speciaal onderwijs te ontsluiten en te delen. De conferentie omvat een groot aantal workshops, seminars en presentaties betreffende het gebruik van ict en adaptieve technologie ter ondersteuning van het leren in het regulier en speciaal onderwijs.
Met dit jaar speciale aandacht voor Social Media in het (speciaal) onderwijs. Leerlingen van verschillende scholen die hebben meegedaan aan de Social Media Circle presenteren wat zij gemaakt en geleerd hebben.
Vorig jaar ontving de Stichting Op Maat Eduware uit handen van de jury de IPON award 2012 in de categorie Gewoon-Speciaal.
Indruk van IPON Gewoon Speciaal 2013
top
 top

IPON Gewoon Speciaal 19 maart 2014

Gewoon Speciaal ICT conferentie op woensdag 19 maart 2014
Hoe maak je van speciaal onderwijs een feest?
Inspiratie. Met een uitroepteken! Daar draait het om. Een kind dat gemotiveerd is, doet vanzelf de ervaring op die het nodig heeft. In het passend onderwijs geldt dat misschien nog wel meer dan in het reguliere onderwijs. Hoe maak je van speciaal onderwijs een feest? It’s all about exitement in learning!
Dit jaar zal voor de vierde keer de conferentie ‘Gewoon Speciaal’ worden georganiseerd. Een conferentie die inspeelt op de omslag naar passend onderwijs waarbij leerlingen met een beperking steeds vaker op reguliere scholen terecht komen.
Op ‘Gewoon speciaal’ wordt een groot aantal workshops, seminars en presentaties gehouden waarbij alles draait om inspiratie. Inspiratie van leerlingen maar ook van leerkrachten. Onmisbaar daarbij is de rol van ICT.
Indruk van IPON Gewoon Speciaal 2014
 top
;
top

Deelnemers Landelijk Lerend Netwerk

M.J. Duchateau VSO Orion
N.H. Hermes Van Koetsveldschool
Wim Stegeman Panta rhei
Dick Lunenborg Bartiméus Onderwijs
Petra Menzinga REC Noordoost Nederland, cluster 3
Jack Vlassak Mytylschool De Brug
Jan Neelis Werkenrode School
Lidi Schepers Mariendael SO
Jurgen van Groningen Schinkel Stichting De Kleine Prins
Elle Peters De Onderwijsspecialisten
Ruben Bloemen Stichting De Kleine Prins
Hans Smeele Stg. Helioskoop – Mytylschool De Ruimte
Sietske Vissers Parel
Benjo Plandsoen Emiliusschool
Diana Aben Expertisecentrum Bernadetteschool
Katja Denen Mikadoschool
Raf Notermans Adelante mytylschool
Sipke Kloosterman POLS Netwerk / Kennisnet
Hans Sanderse Mytylschool Marool de Sprienke
Mara Lammertzen Interstudie NDO
Edith Vingerhoeds Montessorischool Aan de Basis
Henk Snetselaar Bartiméus Onderwijs

top