Canada – Quality of Learning / Quest – november 2013

Canada, het land van onbegrensde mogelijkheden en volop onderwijs innovaties; een land waar we als Nederlanders zo nauw mee verbonden zijn.
Nederland, een land waar 17 miljoen mensen een mening over onderwijs hebben en waar we het kritisch benoemen van uitdagingen niet uit de weg gaan. Onderwijs waar met passie en bezieling keihard gewerkt wordt. Onderwijs in de top tien van de wereld waar we trots op mogen zijn!
“Quality of learning”
Met deze studiereis “Quality of learning” naar Canada willen Bob Hofman (ICT&E, Dieren) en Gert ten Hove (CSG het Noordik, Almelo) het beste uit het onderwijs in Canada en Nederland bij elkaar brengen. Om in reflectie naar jezelf en je school te kijken en samen met een aantal kernvragen op stap te gaan:
  • Halen we echt het beste uit onszelf en onze leerlingen?
  • Hoe vergroten we het eigenaarschap en reflectievermogen van de leerlingen in ons onderwijs zodat er meer (zelf)verantwoordelijkheid voor het eigen leren ontstaat?
  • Als Canada zo duidelijk inzet op “Collaborative, Creative en Critical”, hoe zorg je er dan voor dat de doelstellingen en leeropbrengst helder zijn en gehaald worden?
  • Als er met differentiatie en meer reflectie via peer learning echt iets te kiezen valt voor leerlingen, hoe kan ICT dan bijdragen in het verhogen van kwaliteit en verlagen van werkdruk voor docenten?
Door deze vragen samen aan te scherpen, ze passend te maken voor uw schoolsituaties en elkaar in Canada te blijven bevragen en te inspireren komt u zeker terug met nieuwe energie, ideeën en methodieken. Door het samen onderzoeken en verder uitdiepen van de drie hoofdthema’s van deze reis is de opbrengst van deze studiereis concreet genoeg om in de eigen school aan de slag te kunnen gaan. Wij, Bob en Gert, nodigen u van harte uit om mee op reis te gaan en samen in te zetten op “Quality of learning” voor al onze leerlingen!

Studiereis

Deze 8-daagse studiereis naar Canada van zaterdag 16 t/m zaterdag 23 november legt een basis voor een duurzame samenwerking en onderwijskundige verdieping tussen scholen in Nederland en Canada kent drie waardevolle hoofdthema’s:
1)Bezoek aan de Universiteit van Toronto – Peer learning en peer assessment
2)Deelname aan de Quest conference en interactie met Michael Fullan

3)Bezoek aan het Halton District: samenwerking met ten minste 10 scholen

1) Universiteit van Toronto – Peer learning en peer assessment

Het team van Professor Steve Joordens nodigt ons uit voor een prachtige dag aan de Universiteit van Toronto. Om te luisteren en te leren over de methodiek van peer learning en peer assessment; en om samen actief en hands-on aan de slag te gaan met van de nieuwste versie peerScholar.
Steve Joordens ontwikkelde het concept van peerScholar in 2009 en is winnaar van de College & University level National Technology Innovation Award. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het gebruik van ICT in een rijke leeromgeving. Na Canada, Amerika en Nederland wordt peerScholar nu ook in Europa breed omarmd, waarbij de eerste ervaringen en pilots in Nederlandse scholen de implementatie van peerScholar in Italië en Finland gaan leiden. Best iets om trots op zijn!

Top

Wat is peerScholar?

peerScholar is een innovatief online onderwijsinstrument, dat leerlingen ondersteunt in samen werken, leren en reflecteren. Docenten kunnen op een unieke manier vakinhoudelijke én vakoverstijgende opdrachten en toetsen aanbieden. In peerScholar kan de docent naar eigen inzicht opdrachten maken, bestaande opdrachten gebruiken en de beoordelingscriteria instellen. Zo wordt het eenvoudig om te differentiëren, materiaal te delen en het leren digitaal te volgen. Leerlingen doorlopen peerScholar in drie fasen: creëren, beoordelen en reviseren. Daarbij geven en ontvangen ze feedback op elkaars werk. Dat zorgt voor meer kennis, betere reflectievaardigheden en leren van de aanpak van een ander.

Waarom peerScholar?
Met peerScholar kun je als docent het beste uit je leerlingen halen, terwijl je tijd bespaart. Zo scoren leerlingen méér dan alleen een cijfer. peerScholar maakt zelfstandig leren, samen leren en zelfs internationaal samenwerken makkelijk en ondersteunt leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling, creatief denken, kritisch denken, samenwerkend leren en effectief communiceren.
Leerlingen leren meer door feedback te geven, te ontvangen en verwerken. Ze reflecteren op eigen en andermans werk en krijgen invloed op het cijfer. peerScholar verweeft vakinhoud met de vaardigheden van de 21e eeuw. Meer…

 

Samen met Canada!
Het is tijd om de handen ineen te slaan en de kans te grijpen uitgebreid kennis te maken met dit unieke concept, dat als doelstelling heeft leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, kritisch te leren denken over en te reflecteren op hun eigen werk en dat van een ander. Samenwerken is dan geen loze kreet meer, maar draagt aantoonbaar bij aan kwaliteit in leren.
Er ligt en prachtig instrument klaar om direct mee aan de slag te gaan! Daarom nodigt de bedenker van peerScholar, Prof. Steve Joordens 20 Canadese en 20 Nederlandse deelnemers uit voor een unieke dag op de UTSC campus met:
  • Een masterclass “Make your brain think” – resultaten van research in Canada
  • Hands-on workshops; samen met peer Scholar aan de slag
  • Reflectie op toepasbaarheid in de eigen school; wie leert leerlingen reflecteren en hoe bouw je uitdagende open opdrachten met heldere rubrics?
  • Start van het peerScholar Professional Learners Network (PLN); hoe kunnen docenten samen (internationaal) professionaliseren, opdrachten en toetsen maken en delen?
De Dean van de Universiteit van Toronto, de UTSN-campus heet ons op 18 november persoonlijk van harte welkom!

2) Quest conference en Michael Fullan

Met ruim 200 scholen is het York District een van de grootste districten in Ontario.
Het is de thuisbasis van onderwijsvernieuwer Michael Fullan (onderwijsadviseur van o.a. het Nederlandse, Duitse en Engelse ministerie van Onderwijs). York District organiseert jaarlijks een driedaagse conferentie, de “Quest”, waar ruim 1000 deelnemers worden verwacht uit Groot Brittannië, Zweden, Australië, Finland, Nederland en de VS.

 

Naast Michael Fullan worden er op de Quest Conference workshops verzorgd door diverse gerenommeerde internationaal erkende onderwijsspecialisten. In de “Great to Excellence” publicatie benoemt Michael Fullan 6 C’s die de kern vormen van professionele groei met kwaliteit en resultaat in leren.

We formuleren samen voor vertrek onze vragen en mogen die vooraf aan Michael Fullan opsturen!

  • Hoe kunnen wij als Nederlandse scholen die 6C’s in onze aanpak optimaal inzetten?
  • Hoe kunnen we de 6C’s, die zo verweven zijn met de methodiek van peerScholar, breed in school verankeren en ons niet in weer een nieuwe tool verliezen?

 

Top

 

3) Samenwerking met Halton District School Board
In Canada zijn de scholen onderverdeeld in districten. Elk district heeft een District School Board dat autonoom beleid kan voeren in onderwijs, financiën, professionalisering.
ICT&E werkt al jaren nauw samen met de Simcoe, York, Toronto en Halton schoolboards; de 12 gezamenlijke educatieve studiereizen leverden prachtige projecten en samenwerking tussen tientallen Canadese en Nederlandse scholen op. In november 2013 werken we samen met het Halton District, net buiten Toronto. Een wat kleiner innovatief en enthousiast District van ruim 100 scholen.

Halton en BYOD – Onderwijskundige visie op “Bring Your Own Device” 
Door jarenlange samenwerking in projecten ontwikkelde ICT&E, samen met de Canadese coördinator Mw. Anita Townsend, een nauwe band met de scholen in Halton. Bij een werkbezoek aan Halton in maart 2013 kwam de vraag: “waarom niet een stap verder dan alleen projecten uitvoeren en ontwikkelen we ook ons leren samen verder?” Koppel Nederlandse scholen een op een aan scholen in Halton… maak kennis met elkaar, om co-creatie door leerkrachten en docenten tot stand te brengen. Zo bieden drie VO scholen het International Baccalaureate programme aan; inclusief intensieve en tijdrovende toetsing! Waarom niet samen ontdekken hoe peer learning en peer assessment het leren kan verrijken en docenten veel tijd bespaart?
Het Halton district innoveert en is een van de eerste districten in Ontario die volledig vrij internet aanbiedt en leerlingen uitnodigt hun eigen devices te gebruiken (BYOD). Niet om de apparaten op zich of een financiële besparing maar op basis van een sterke onderwijsvisie. Bijgestaan door een IT-staff die docenten en scholen helpt de juiste keuzes te maken en onderwijskundige kansen en uitdagingen in beeld te brengen. Ook daar kunnen we veel van leren!

Kosten en subsidieDe reis is all-inclusive: hotel op basis van verblijf 1-persoonskamer, ontbijt, lunch en diner, vervoer met vliegtuig, vervoer ter plaatse etc. Kortom: de reis wordt helemaal verzorgd. Ook de kosten van het bezoeken van scholen, de Universiteit en de Quest conference is inbegrepen. De volledige kosten van de studiereis bedragen € 3.490,- . Indien u inschrijft voor 25 juni kunt u gebruik maken van de gezamenlijk aangevraagde BIOS Subsidie ten bedrage van € 750,- per persoon. Inschrijven en deelname

We gaan uit van een deelname van maximaal 22 personen, op volgorde van aanmelden.
Inschrijven via het digitale formulier (kies de juiste reis in het dropdown menu)

Samenvattend

Al eerder, in november 2009, 2010 en 2011 organiseerden Bob Hofman en Gert ten Hove een succesvolle Quest studiereis naar Canada. Samen met Nederlandse docenten en schoolleiders gingen we op zoek naar inspiratie en vernieuwing tijdens de Quest Conferentie en in Canadese scholen. Ook nu staan Gert en Bob samen voor een goede afstemming van uw wensen en verwachtingen, reflectie en verwerking voor, tijdens en na deze studiereis. We nemen ruimte voor een aangenaam verblijf. Om kennis te maken en alles rondom de studiereis goed af te stemmen organiseren we voor de herfstvakantie een startbijeenkomst op één van de deelnemende scholen.

Top

 


Reacties

Nog geen reacties


Reageer


Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.