Het Prisma

Het Prisma / De Onderwijsspecialisten, Arnhem

 

De school

Uit de site van Het Prisma:
Een school die uitgaat van kracht in de mens. Een school die best passend onderwijs en bijkomende zorg biedt voor bijzondere leerlingen. Ter bevordering van een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven.

We zijn een school met PIT: een school waarbij Praktijkgericht, Inzet & Talent mag groeien. Een school die uitgaat van kracht in de mens. Een school die best passend onderwijs en bijkomende zorg biedt voor bijzondere leerlingen. Ter bevordering van een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven.

Transitie
De toekomst van onze leerlingen staat centraal in alles wat we doen. Wij zien het als onze taak om zichtbaar te maken wat een leerling kan betekenen voor de maatschappij, we dagen de leerling uit en zijn grensverleggend actief op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Bij alle doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten staat het transitiedenken centraal. Samen laten we elk kind groeien, is daarmee ook het motto van De Onderwijsspecialisten.

Gewoon en speciaal
De meeste leerlingen bij ons op school geven duidelijk te kennen dat ze het liefst op een ‘normale’ middelbare school willen zijn. Net als hun broers en zussen of andere pubers in de woonomgeving. En dat stralen we dan ook uit: we zijn een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. Dat maakt dat de activiteiten waar ze uit kunnen kiezen ook aansluiten bij hun leefwereld. Die leefwereld houdt rekening met hun belevingswereld. We zijn een school waar lerend wordt gewerkt, en werkend wordt geleerd. De inhoud van het programma is dan ook een vertaling van de kerndoelen zoals ze gesteld zijn.

Schoolbezoek

21 April 2015: Manon van Herwijnen bezoekt klas 4 en 5d, die speciaal voor de Learning Circles is samengesteld en iedere week aan de uitdagingen werkt.

Het Prisma neemt al een aantal jaren deel aan de Learning Circles. Ook hebben een aantal docenten in samenwerking met ICT&E studiereizen ondernomen, ter inspiratie voor onderwijsvernieuwing, voor het internationaal aangaan van contacten voor samenwerking of als stevige voorbereiding voor de Learning Circles. Sinds de pilot in 2013 is er steeds een groep van Het Prisma actief in de Learning Circles Kinderrechten. Ook dit jaar weer worden de leerlingen uitgedaagd een groot leeravontuur aan te gaan, door samen te leren over hun rechten en die van kinderen wereldwijd. Met elkaar zetten niet alleen de deuren van hun klaslokaal wijs open, maar ontdekken ze met elkaar ook hoe je kunt overleggen, taken kunt verdelen, kritisch kunt nadenken over wat je tegenkomt en dit goed kunt verwoorden.

 

De leerlingen

De leerlingen van Het Prisma vertelden me graag hun ervaringen met de Learning Circle.

prisma_05_21-04

 

prisma_02_21-04

In uitdaging 3 van de Learning Circle kwamen deze leerlingen ‘de conflictenteller’ tegen.
Maar waar liggen al die landen eigenlijk?
Dat gaan we samen uitzoeken. Zo denken we na over het recht van ieder kind om veilig op te groeien.

Een van de leerlingen sprak in het groepsgesprek uit wat ze dacht:
‘Dat we hier alles tegen elkaar kunnen vertellen, dat heeft toch ook met veiligheid te maken?’

prisma_03_21-04

We hebben ontdekt hoe we de wereldkaart in losse A4-tjes kunnen uitprinten.

Nu puzzelen om er een twee-dimensionaal werkstuk van te maken. Ieder van de 52 prikkertjes met de naam van het land waar op dit moment een conflict of strijd is.

 

De docenten

prisma_06_21-04
Na afloop van de les had ik een gesprek met de begeleiders van deze groep van Het prisma:
Stephan en Jorike.

– Wat vinden jullie de toegevoegde waarde van het werken in de Learning Circle?
Stephan:’Dat er zoveel bij elkaar komt. Er wordt technisch wat van ze gevraagd. Er wordt samengewerkt, ze zijn oplossingsgericht bezig, werken aan een opdracht, moeten een opdracht afmaken binnen een bepaalde tijd. Met de SEO doelen die daarin terug komen: veiligheid, wat betekent veiligheid voor jou? dat vind ik hartstikke mooi om te zien en dat gaat dan in één project. En dan kan ik gewoon werken aan mijn leerdoelen, die ik heb staan voor deze leerlingen..die fietsen daar gewoon tussendoor. Dat vind ik zo mooi aan de Circles. En creatief bezig zijn’.
Jorike:’In het begin ging het vooral om het eindproduct van de kinderen, maar al snel hadden we dezelfde twinkelende ogen, we zagen hetzelfde gebeuren bij groepjes leerlingen. Zagen we ze eerst individueel bezig en lieten we ze tot vragen komen. Om dat proces door de maanden heen te zien is gewoon prachtig. De kunst is om er tussen te zitten en te observeren en af en toe eens een denkvraag te stellen en weer terug..want voordat je ’t weet doe je het zelf en wij gaan ervan uit dat er zoveel mogelijk door de leerlingen zelf wordt gedaan. Hoe kunnen ze goed samenwerken en tevreden zijn over wat er dan ook op tafel ligt?
Het is eigenlijk een kapstok om van alles op SEO gebied en alles wat ze cognitief al geleerd hebben, om dat samen te brengen’.
Stephan: ‘Het is ook leuk om te zien dat ze er dan dus achter komen, hoe dat zit met de kinderrechten en hoe de wereld in elkaar zit. Dat het heel anders is dan hier ook. Als hun wereld heel klein was, kunnen ze nu wat verder kijken’.
– Kun je dit curriculum overstijgend aanpakken? Wat is daarvoor nodig?
Stephan: ‘Daar hebben we het al met collega’s over gehad. Als je meer vakken bij elkaar kunt brengen en het over meer vakken verspreid wordt, dan moet je gewoon afspraken met elkaar gaan maken en tijdig eraan beginnen. Ik denk dat je goed moet kijken: welke vakken sluiten hierbij aan, die mensen haal je bij elkaar. Ok, volgend jaar is de Learning Circle weer. Wat is daarvoor nodig en wie gaat wat daarin doen?’
– Is het ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen?
Stephan: ’Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het meer dragend gaat worden dan, dat het binnen de school nog veel meer gaat leven. Je moet daarvoor de wiki gebruiken, daar kan alles steeds duidelijk terug komen. Daar kunnen ze bijhouden wat ze in verschillende vakken gedaan hebben’.
– Dan leg je de lijnen uit?
Jorike: ‘Ja, dan wel. Dat is inderdaad je rode draad’.