Surplus – ‘Eigenaarschap van leren’ – 2012 – 2013

Surplus Eigenaarschap van leren 2012-2013

 

Professionaliseringstraject Train-de-Trainer
‘Eigenaarschap van leren’

 

Surplus. Eerste groep 2012

Inhoud
De training bestaat uit tien bijeenkomsten; per bijeenkomst is een thematische module ontworpen die in overleg met het opdrachtgevende bestuur inhoudelijk en/of in volgorde kunnen worden aangepast. Deelnemers ontvangen een certificaat bij een succesvolle deelname aan minimaal 8 v/d 10 bijeenkomsten.
Doelgroep
Leerkrachten, ICT-coördinatoren, Intern begeleiders en schoolleiders
Data/tijd
De data van 10 werkbijeenkomsten worden in een periode van een jaar in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. I.v.m. beperking van lesuitval zijn de werkbijeenkomsten van 15:30 – 19:30 uur. Uiteraard zijn deze tijden aan te passen.
Locatie
De locatie wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Er kan gekozen worden voor een vaste locatie of wisselend op de scholen van de deelnemers. Internet toegang / Wifi is gewenst.
Digitale werkomgeving
ICT&E werkt standaard met een wiki van PBworks; in overleg kan ook gekozen worden voor het inrichten van een virtuele werkplaats in eigen leeromgeving van de scholen/bestuur.

Werkwijze/doel
Met als vertrekpunt een helder verwoordde vraag tot een onderwijskundige verandering, is deze training er opgericht per deelnemende school twee leerkrachten bewust en competent te maken in het proces van “methode gestuurd leren” naar “leerkracht gestuurde co-creatie van leren”. Op basis van een op bestuursniveau vast te stellen competentieprofiel worden in dit professionaliseringstraject kennis, vaardigheid en attitude aspecten aangeboden, waarbij eigenaarschap, onderling en bovenschools leren van en met elkaar een uitgangspunt is.

Bijeenkomst 8 op 20-11-2012

Tijdens deze bijeenkomst waren er 3 workshops: werken met GoogleDocs, Glogster en Prezi.

 

Surplus 2013 – Deelnemende scholen tweede groep 2013

 Oude Niedorp, Oude Niedorp
 De Tweewegen, Wieringerwaard
 De Dubbele Punt, Kolhorn
 De Torenven, Warmenhuizen
 Om de Oost, Den Oever
 De Schakel, Barsingerhorn
 Oosterlanderschool, Den Oever
 De Zwerm, Sint Maarten
 ’t Zwanenest, Schagerbrug
 De Dentele, Westerland

 

Surplus 2013 – Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
Een lerende community (onderlinge samenwerking, ketenregie, ketenintegratie, rol van de TdT) Bewustwording van de rol van de leerkracht en zicht krijgen op eigen vaardigheden en benodigde competenties.Bijeenkomst 2
Onderwijskundigleiderschap
(over eigenaarschap van leren en “sturing geven aan zelfsturing”)
Van verleiden tot afdwingen; hoe neem je mensen mee om de gestelde doelen te bereiken.Bijeenkomst 3
Betekenisvol inzetten van ICT – ICT is zelden een doel.
Het is een krachtig middel als ondersteuning van het leren en in het leren zelf.
Sterke voorbeelden die werken in de eigen scholen en een web 2.0 verkenning.Bijeenkomst 4
Ontwerpen en organiseren van scholing.
Over (eigen) competenties en leerkracht; de kracht van community based learning. Leren van en met elkaar in de eigen school.Bijeenkomst 5
Communicatie.
Een sleutel in succesvol samenwerken in de eigen school en tussen de scholen onder een bestuur; toenemende rol van social media, do’s en don’ts.

Bijeenkomst 6
Leerlijnen als basis.
Van methode gestuurd naar co-creatie van leren, over differentiatie en ‘leerling centraal’.De concrete invulling van deze module verloopt in nauwe samenwerking met de vakdidactici Rekenen/Taal.

Bijeenkomst 7
Digitale content.
Didactische concepten en digitale leermiddelen. Het vinden, maken, aanpassen, (her)gebruiken en opbergen van digitale leereenheden. De rol van Natonco en de Cloudschool.
De concrete invulling van deze module verloopt in nauwe samenwerking met de vakdidactici Rekenen/Taal.

Bijeenkomst 8
Operationaliseren.
Van visie naar heldere doelen en activiteiten / opbrengsten.

Bijeenkomst 9
Veranderen.
Maar niet ver-van-anderen; mits goed ontworpen en gefaciliteerd staan leerkrachten open voor verandering; alleen ze willen niet veranderd worden!
De TdT weet hier zuiver mee om te gaan!

Bijeenkomst 10
Een rijke context voor leren – internationaliseren – wereldburgerschap
De klas de wereld in en de wereld in je klas; Early English, ICT en communicatie.