IPON award 2010

ICT&E wint IPON-award

Uitreiking IPON AWARDS 2010
Op 10 maart zijn tijdens de IPON 2010 acht IPON Awards uitgereikt.
Doelstelling van de IPON Awards is te zorgen dat ict-bedrijven die zich richten op het onderwijs worden bestempeld met een kwaliteitsmerk. Zo kan het onderwijs zien dat het bedrijf zich onderscheidt in innovatie, kwaliteit en originaliteit. Vorig jaar was het aantal inschrijvingen groot, dit jaar is dat verdubbeld tot 70+.
IPON AWARDS 2010
On March 10 eight IPON awards were presented.
The IPON Awards aim to ensure that ICT companies that focus on education are branded with a quality label. The company then is distinguished by its innovation, quality and originality. Last year there was the large number of registrations, this year it doubled to 70 +

Categorie: Bijzondere Award 1
Bob Hofman en ICT&E
Vrijwel exact tien jaar geleden startte Bob Hofman met zijn organisatie ICT&E, gebaseerd op de 7 C’s van Global Learning (internationaal leren): Communication – Connection – Collaboration – Creation – Community – Culture – Care in Learning. Bob heeft de gave om kinderen van alle nationaliteiten bij elkaar te brengen en gebruikt daarvoor alle mogelijke ict-middelen. Hij stond aan de basis van Global Teenagers (IICD), een netwerk van ruim zestienduizend leerlingen in meer dan 40 landen. Zijn inspirerende Learning Circles haalt de wereld in de klas en helpt de klas de wereld in. Bob roept het niet alleen, Bob maakt het mogelijk.

Category: Special Award 1
Bob Hofman and ICT&E
Almost exactly ten years ago Bob Hofman started ICT&E, based on the 7 C’s of Global Learning (International Learning): Communication – Connection – Collaboration – Creation – Community – Culture – Care in learning. Bob has the gift to bring children of all nationalities together by using ICT resources. He was the main stay of Global Teenagers (IICD), a network of over sixteen thousand students in over 40 countries. His inspiring Learning Circles brings the world into the classroom and helps the class in the world.

De jury is daarom van mening…
Bob Hofman draagt samen met zijn team op bijzondere wijze bij aan de internationalisering van het onderwijs en maakt daarbij gebruik van alle ict-middelen die voorhanden zijn.

The jury thereforeholds the opinion ..
Bob Hofman and his team contribute extensively to the internationalization of education, making use of all ICT resources available.