Opleiding Expert Formatief

Op deze pagina vind je informatie over de eenjarige opleiding ‘Expert formatief leren en werken’. Deze opleiding kent twee varianten:

De opleiding PO in het schooljaar 2021-2022 wordt verzorgd door Manon van Herwijnen en Bob Hofman, i.s.m. het team van Rivers International in Arnhem.

De opleiding VO in het schooljaar 2021-2022 wordt verzorgd door Michel van Ast en Bob Hofman

Tien voorbeelden van formatief handelen

Een van de opbrengsten van de huidige VO-opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is een verzameling van 10 voorbeelden van formatief handelen.
De voorbeelden zijn bijeengebracht door de deelnemers van de opleiding en ter inspiratie heeft Michel van Ast er een publicatie van gemaakt. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in de opleiding samen leren en werken!
We delen deze pdf graag met je.

Wat leer je?

De opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is bedoeld voor kartrekkers, leerkrachten en docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met formatief leren en werken en met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school. Ze werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team of werkgroep te ondersteunen.

Kenmerken van de opleiding

Als deelnemer:

  • leer je alle aspecten van een formatieve cultuur kennen
  • wil je groeien in het formatief leren werken
  • leer je van en met elkaar en reflecteren op eigen en andermans handelen
  • werk je vanuit een helder geformuleerde schoolopdracht
  • ondersteun je actief je schoolteam
  • leg je verbinding met ervaringsdeskundigen en experts binnen en buiten Nederland
  • leer je hoe je zowel projectmatig als iteratief kunt komen tot een formatieve cultuur

Voor meer informatie en de data, onderwerpen, tijden, kosten en inschrijven klik je op pagina van de PO-opleiding of VO-opleiding.