Opleiding Expert Formatief

Na de eerste succesvolle opleiding ‘Expert Formatief leren en werken in het PO’ bieden we deze eenjarige opleiding PO opnieuw aan in 2022-2023.
We zijn in september gestart met twee groepen nieuwe experts.

De opleiding PO  2021-2022 werd verzorgd door Manon van Herwijnen en Bob Hofman, i.s.m. het team van Rivers International in Arnhem.
De opleiding VO  2021-2022 werd verzorgd door Michel van Ast en Bob Hofman.

Tien voorbeelden van formatief handelen

Een van de opbrengsten van de huidige VO-opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is een verzameling van 10 voorbeelden van formatief handelen.
De voorbeelden zijn bijeengebracht door de deelnemers van de opleiding en ter inspiratie heeft Michel van Ast er een publicatie van gemaakt. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in de opleiding samen leren en werken!
We delen deze pdf graag met je.

Wat leer je?

De opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is bedoeld voor kartrekkers, leerkrachten en docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met formatief leren en werken en met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school. Ze werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team of werkgroep te ondersteunen.

Kenmerken van de PO-opleiding

Als deelnemer:

  • leer je alle aspecten van een formatieve cultuur kennen
  • wil je groeien in het formatief leren werken
  • leer je van en met elkaar en reflecteren op eigen en andermans handelen
  • werk je vanuit een helder geformuleerde schoolopdracht
  • ondersteun je actief je schoolteam
  • leg je verbinding met ervaringsdeskundigen en experts binnen en buiten Nederland
  • leer je hoe je zowel projectmatig als iteratief kunt komen tot een formatieve cultuur

Voor meer informatie en inschrijven klik hier