Opleiding expert formatief leren en werken

Op deze pagina vind je informatie over de eenjarige opleiding ‘Expert formatief leren en werken’.
Deze opleiding kent twee varianten:

De opleiding voor het PO in het schooljaar 2021-2022 wordt verzorgd door Manon van Herwijnen en Bob Hofman.

foto Manon

 

 

 

 

De opleiding voor het VO in het schooljaar 2021-2022 wordt verzorgd door Michel van Ast en Bob Hofman

Wat leer je?

De opleiding ‘Expert formatief leren en werken’ is bedoeld voor kartrekkers, leerkrachten en docenten, coördinatoren en/of teacher leaders die zich bezig houden met het realiseren van een formatieve cultuur in hun school en werken vanuit een helder geformuleerde opdracht om een professionele leergemeenschap (PLG) als een jaarlaag, team of werkgroep te ondersteunen. Uiteraard volgen we bij de bijeenkomsten de richtlijnen van de RIVM op en is in overleg met de deelnemers een ‘blended’ aanpak mogelijk.

over de opleiding: Zoom-gesprekken van Michel en Bob. 

Vier Global Experts

We zijn er trots op om te kunnen melden dat onze opleiding ondersteund wordt door vier Global Experts:

  • Professor Steve Joordens – Waarom ‘leren van feedback’ onnatuurlijk is.
  • Professor John Hattie – ‘Visible learning’
  • Professor Andy Hargreaves – ‘Leading from the Middle’
  • Emeritus Professor Michael Fullan – ‘Create meaningful Learning with the World’

Opbrengst.

Wat levert de opleiding jou en je school op?

Tijdens de opleiding werk je aan het ontwikkelen en gebruiken van een ‘Handboek formatief leren & werken’ voor jouw school. Een handboek met uitgangspunten, didactische bouwstenen en instrumenten als basis voor een formatieve cultuur in je school. Alle gemaakte afspraken over leren, reflecteren en evalueren staan voor leerlingen en docenten in het handboek helder en eenduidig verwoord.
Het proces van ontwikkelen en gebruiken doe je samen met collega’s in je school. Vanuit de opleiding ondersteunen we je om dat proces in drie fasen te doorlopen:

1. Verzamelen– Samen in kaart brengen wat er binnen en buiten je school al is.
We delen een aantal prachtige voorbeelden uit Australië en Canada die je zeker zullen inspireren. Met die inspiratie ga je in jouw school in kaart brengen welke onderdelen van een formatieve cultuur al aanwezig zijn en en hoe je daarop voort kunt bouwen.

2. Onderzoeken – Samen met de andere deelnemers analyseren en ordenen we de opbrengsten uit de eerste fase. Met die bouwstenen leggen we daarmee de basis voor het handboek op jouw school. In het handboek komen alle ‘tandwielen’ van de formatieve praatplaat bij elkaar.

3. Toepassen – Met het handboek als leidraad zorg je er samen met collega’s (PLG) op jouw school voor dat de uitgangspunten, didactische bouwstenen en instrumenten voor formatief leren en werken overal en eenduidig zichtbaar zijn in jouw school. Natuurlijk is het handboek en het implementatieproces na een jaar nog niet volledig, maar je hebt wel een stevige basis gelegd waarop je school verder kan bouwen.
De uitgangspunten, didactische bouwstenen en instrumenten die na een jaar wel ontwikkeld zijn, kun je uiteraard al met collega’s in gebruik nemen om er samen voor te zorgen dat het groeiproces zichtbaar wordt in je school.

Why – How – What

Tijdens de opleiding bekijken we formatief  vanuit de drie kernvragen uit ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek, het ‘Why, How and What’:

Waarom – Wat maakt dat jouw school er voor kiest op weg te gaan naar een formatieve cultuur? Waarom wil jij als  expert formatief aan de slag?

Hoe – Hoe kun jij in een organisatie een breed gewenste verandering ondersteunen? Wat zijn je medespelers in het veranderingsproces? Hoe gewenst is die verandering eigenlijk? Welke andere lopende processen in je school zijn van invloed op het proces dat jij ondersteunt?

Wat – Wat houdt formatief in? Je kunt vanuit zoveel perspectieven naar formatief kijken; formatief als basis voor het leren ontwerpen, formatief handelen en werken, formatief als basis van een organisatie, de waarden en normen. Wat kunnen we van andere landen leren? Met name in Canada en Australië zien we dat formatief leren en werken een positieve impact op het onderwijs heeft.

Kenmerken van de opleiding

Als deelnemer:

  • leer je alle aspecten van een formatieve cultuur kennen
  • leer je van en met elkaar en reflecteren op eigen en andermans handelen
  • werk je vanuit een helder geformuleerde schoolopdracht
  • ondersteun je actief je schoolteam
  • leg je verbinding met ervaringsdeskundigen en experts binnen en buiten Nederland
  • leer je hoe je zowel projectmatig als iteratief kunt komen tot een formatieve cultuur

Voor data, onderwerpen, tijden, kosten en inschrijven klik je hier