Expeditie Corlaer 5

Informatie over de Expedities schooljaar 2014 – 2015 

Expeditie Corlaer 5 bestaat uit 7 verschillende teams van 9 tot 15 leerlingen die sectoroverstijgend (VMBO/HAVO/VWO) zijn samengesteld op basis van vrijwilligheid. De leerlingen van het Corlaer College die deelnemen zijn dus echt gemotiveerd en willen op basis van respect en wederkerigheid iets betekenen voor de maatschappij. Het is mooi om te zien dat zij iets willen betekenen voor de maatschappij. Ieder team staat onder begeleiding van twee teamcoaches. Aan hen de waardevolle taak om te zorgen dat er een hecht team ontstaat waarbinnen wereldwijs geleerd kan worden. Veilig op pad met je Expeditie en allemaal weer veilig thuis komen is een uitgangspunt van Expeditie Onderwijs; lees daarom de reiswijzer ‘Wijs op reis’ zorgvuldig. Alle informatie over de Corlaer Expedities vindt u eenvoudig terug op www.expeditiecorlaer.nl

Japan
Een Expeditie Corlaer delegatie van 4 personen gaat op uitnodiging van iEARN Japan en met Ministerie van Onderwijs in de prefectuur Hyogo van 25-28 maart 2015 in Kobe, Japan participeren in een International Youth Summit on Disaster prevention. Lees meer.

Certificering Expeditie 5
Op donderdag 18 december 2014 ontvingen de 7 expeditiegroepen van de Expeditie 2014-2015 hun Expeditie Certificaat. Namens het Corlaer College zetten Dhr. Ronald Schaefer en Mw. Carolien Heutink hun handtekening, gevolgd door twee leerlingen en twee expeditiecoaches van iedere Expeditie. Hiermee werd het Expeditie Projectplan formeel goedgekeurd, ontvangt elke expeditie een subsidie van de school en is de inspanningsverplichting van elke expeditiegroep officieel vastgelegd.

Een feestelijk moment, want nu zijn de Expedities ‘helemaal echt’!!

Certificering_01

Certificering_02

Certificering_03

Certificering_04

Expeditie Corlaer Cycling

Certificering_05_Cycling

Certificering_06_Cycling

Expeditie Roemenië

Certificering_12_Roemenie

Certificering_11_Roemenie

Expeditie Suriname

Certificering_13_Suriname

Certificering_14_Suriname

Expeditie Wold Wide Technology

Certificering_15_WWT

Certificering_16_WWT

Expeditie Kikano

Certificering_07_Kikano

Certificering_08_Kikano

Epeditie Zuid-Amerika

Certificering_17_ZuidAmerika

Certificering_18_ZuidAmerika

Expeditie Nepal

Certificering_09_Nepal

Certificering_10_Nepal


Inschrijven

Naam

Inschrijving gesloten

Inschrijfformulier